Pressmeddelanden

2019-09-16 | Regulatorisk

Vicore Pharma offentliggör prospekt i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

Göteborg, 16 september 2019 - Den 11 september 2019 offentliggjorde Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore” eller ”Bolaget”) att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt att Bolagets aktier tas upp… Läs mer

2019-09-11 | Regulatorisk

Vicore Pharma har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Göteborg, 11 september 2019 – Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Vicore Pharma Holding AB (publ):s (”Vicore”) ansökan om upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista… Läs mer

2019-08-23 | Regulatorisk

Delårsrapport april-juni 2019

Mölndal, 23 augusti 2019 – Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för andra kvartalet 2019. Läs mer

2019-05-15 | Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vid årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore Pharma”) den 15 maj 2019 fattades följande beslut.  Läs mer

2019-05-15 | Regulatorisk

Delårsrapport januari-mars 2019

Mölndal, 15 maj 2019 – Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2019. Läs mer

2019-04-23 | Regulatorisk

Vicore Pharma annonserar systemisk skleros som andra indikation för VP01

Mölndal, 23 april 2019 - Vicore Pharma AB (publ) meddelar idag att bolaget har valt sjukdomen diffus systemisk skleros (dSSc) som den andra indikationen, utöver… Läs mer

2019-04-12 | Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), org.nr 556680-3804, med säte i Mölndal, kallas till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 16.00 i bolagets… Läs mer

2019-04-12 | Regulatorisk

Vicore Pharmas årsredovisning 2018 publicerad

Mölndal, 12 april 2019 - Vicore Pharma Holding AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för 2018 är offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://vicorepharma.com/investerare/#rapporter  Läs mer

2019-03-15 | Regulatorisk

Bokslutskommuniké 2018

Mölndal, 15 mars 2019 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (ticker: VICO) publicerar sin bokslutskommuniké för 2018. Läs mer

2019-02-13

Vicore Pharma senarelägger publicering av bokslutskommuniké

Mölndal, 13 februari 2019 - Vicore Pharma Holding AB (publ) har beslutat att senarelägga publiceringen av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2018. Bokslutskommunikén kommer att publiceras den… Läs mer

2018-11-30 | Regulatorisk

Kallelse till extra bolagsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), org. nr 556680-3804 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 7 januari 2019 kl. 14.00 vid Bolagets… Läs mer

2018-11-30 | Regulatorisk

Vicore Pharmas styrelse har beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 160 miljoner kronor för att finansiera den fortsatta utvecklingen av läkemedelsutvecklingsprogrammen VP01 och VP02

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, STORBRITANIEN, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA… Läs mer

2018-11-08 | Regulatorisk

Delårsrapport Juli-September 2018

Mölndal, 8 november 2018 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (ticker: VICO) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2018. Läs mer

2018-11-01

Vicore Pharmas företrädesemission registrerad – omvandling av BTA till aktier

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Singapore, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Läs mer

2018-10-22 | Regulatorisk

Göran Wessman utträder ur Vicore Pharma Holdings styrelse - tar plats i bolagets valberedning

Mölndal, 22 oktober 2018 – Göran Wessman har på egen begäran av personliga skäl begärt utträde ur styrelsen i Vicore Pharma Holding AB (publ). I… Läs mer

2018-10-09 | Regulatorisk

Vicores företrädesemission övertecknad med 33 procent – Bolaget tillförs 82,4 MSEK

Mölndal, 9 oktober 2018 - Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore” eller ”Bolaget”) har slutfört den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som… Läs mer

2018-09-26

Vicore Pharma senarelägger publicering av delårsrapport

Mölndal, 26 september 2018 - Vicore Pharma Holding AB (publ), har beslutat att senarelägga publicering av sin delårsrapport för tredje kvartalet 2018. Delårsrapporten kommer publiceras… Läs mer

2018-09-18

Vicore offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR… Läs mer

2018-09-17

Vicore Pharma rekryterar två nyckelpersoner och stärker fokus på svåra ovanliga lungsjukdomar

2018-09-17 - Vicore Pharma (publ) meddelar idag att man anställt Rohit Batta som medicinsk chef (Chief Medical Officer; CMO) från den 26 november samt Göran… Läs mer

2018-09-12

Information kring beslutad företrädesemission i Vicore Pharma

Styrelsen för Vicore Pharma Holding AB (”Vicore”) informerar om tidplanen för företrädesemissionen (”Företrädesemissionen”) som beslutades på extra bolagsstämma den 13 augusti 2018.  Läs mer

2018-09-10 | Regulatorisk

Vicore Pharma utvidgar sitt kliniska program VP01 (C21) för att erhålla funktionella data

Vicore Pharma Holding (publ) tillkännagav idag att bolaget kommer att utvidga sitt kliniska program med bolagets ledande läkemedelskandidat C21, för behandling av idiopatisk lungfibros (IPF),… Läs mer

2018-08-30 | Regulatorisk

Carl-Johan Dalsgaard utnämnd till ny VD för Vicore Pharma

Styrelsen för Vicore Pharma Holding AB (”Vicore”) har den 29 augusti 2018 utsett Dr. Carl-Johan Dalsgaard till ny VD för Vicore. Carl-Johan Dalsgaard är VD… Läs mer

2018-08-24 | Regulatorisk

Delårsrapport April-Juni 2018

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker: VICO) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2018. Läs mer

2018-08-15

Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning av aktier i I-Tech AB

Idag, onsdag den 15 augusti, är sista dag som Vicore Pharma Holding (publ) (ticker: VICO) aktie handlas inklusive rätt till utdelning av aktier i I-Tech… Läs mer

2018-08-13 | Regulatorisk

Kommuniké från extra bolagsstämma den 13 augusti 2018

Årsstämma har idag hållits i Vicore Pharma Holding AB (publ), varvid stämman huvudsakligen beslutade om följande. Läs mer

2018-07-12 | Regulatorisk

Kallelse till extra bolagsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), org. nr 556680-3804 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 13 augusti 2018 kl 16:00 i Bolagets… Läs mer

2018-07-03 | Regulatorisk

Vicore Pharma och HealthCap skapar ett ledande läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på allvarliga lungsjukdomar

Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore” eller ”Bolaget”) har ingått avtal om förvärv av INIM Pharma AB (”INIM”) som utvecklar en ny lokal behandling av… Läs mer

2018-05-11 | Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), 556680-3804, kallas härmed till årsstämma onsdag den 13 juni 2018 kl. 16.00 i bolagets lokaler på c/o Astra… Läs mer

2018-05-08 | Regulatorisk

Delårsrapport Januari-Mars 2018

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker: VICO) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2018. Läs mer

2018-05-02

Vicore Pharmas intressebolag I-Tech genomför nyemission om 44,1 Mkr inför notering på Nasdaq First North

Idag offentliggjorde I-Tech att bolaget avser att genomföra en nyemission med efterföljande notering på Nasdaq First North. Nyemissionen omfattar maximalt 2 150 000 aktier som emitteras till… Läs mer

2018-04-18 | Regulatorisk

Vicore Pharmas erhåller godkännande att inleda fas IIa studie inom IPF

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker: VICO) kan idag meddela att bolaget erhållit godkännande från den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA och etikkommitteén för London och Surrey för… Läs mer

2018-04-12 | Regulatorisk

Vicore Pharma publicerar årsredovisning för 2017

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker: VICO) meddelar idag att årsredovisningen för 2017 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida; www.vicorepharma.com Läs mer

2018-04-06 | Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), 556680-3804, kallas härmed till årsstämma tisdag den 8 maj 2018 kl 15.00 i bolagets lokaler på c/o Astra… Läs mer

2018-03-21

Frontiers in Physiology publicerar data med C21 på lungfibros

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker: VICO) kan idag meddela att en preklinisk studie med C21 som uppvisade goda resultat på bleomycin inducerad lungfibros har godkänts… Läs mer

2018-02-21 | Regulatorisk

Bokslutskommunike 2017

Läs mer

2018-02-08 | Regulatorisk

Vicore Pharma förvärvar aktier i I-Tech

Vicore Pharma Holding AB (publ) (ticker:VICO) kan idag meddela att man förvärvat aktier i I-Tech AB. Läs mer

2018-01-26

Highlights från ny forskning med C21 och AT2 receptorn

Vicore Pharma (publ) (ticker VICO) har idag publicerat en uppdaterad referenslista över de senaste prekliniska studierna med läkemedelskandidaten C21. Två nyligen publicerade artiklar summerar bromsad… Läs mer

2017-12-22 | Regulatorisk

Vicore Pharma utökar sitt innehav i I-Tech AB

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker:VICO) kan idag meddela att man utökat sitt innehav i I-Tech AB via en nyemission.  Läs mer

2017-12-22 | Regulatorisk

Vicore Pharma har lämnat in ansökan om start av Fas II studie för idiopatisk lungfibros

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker: VICO) kan idag meddela att ansökan för att påbörja en Fas IIa studie i patienter med idiopatisk lungfibros har lämnats… Läs mer

2017-11-27

Vicore Pharma deltar på Stora Aktiedagen

Vicore Pharma deltar på Stora Aktiedagen den 27 november på Svenska Mässan i Göteborg. CFO, Hans Jeppsson presenterar bolaget kl 12:50 i sal 2. Om… Läs mer

2017-11-08 | Regulatorisk

Vicore Pharmas styrelseledamot Göran Arvidson har avlidit

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker:VICO). Det är med stor sorg vi idag meddelar att vår styrelseledamot Göran Arvidson hastigt och oväntat avlidit. Läs mer

2017-11-01

Vicore Pharma deltar i två investerarkonferenser i London under november 2017

Vicore Pharma kommer presentera bolaget vid Biotech and Money Inv€$tival Showcase samt delta i enskilda möten vid Jefferies 2017 London Healthcare Conference Läs mer

2017-10-19 | Regulatorisk

Delårsrapport, juli-september 2017

Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2017. Läs mer

2017-10-09

Klinisk potential med C21 i publicerade artiklar

Vicore Pharma (publ) (ticker VICO) har idag publicerat en uppdaterad referenslista med de senaste publicerade studierna på läkemedelskandidaten C21. Tre review artiklar från Australien, Danmark/Florida… Läs mer

2017-10-02 | Regulatorisk

Fördelaktiga effekter på lipidmetabolism med C21 i Fas I tilläggsstudie

Vicore Pharma AB (publ) (ticker: VICO) kan idag meddela positiva resultat från den djupgående analysen av Fas I-tilläggsstudien med sin läkemedelskandidat, C21. Läs mer

2017-08-24 | Regulatorisk

Delårsrapport, april-juni 2017

Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2017. Läs mer

2017-08-17 | Regulatorisk

Resultatet från tilläggsstudien med C21 visar på säkerhet, tolerabilitet och indikerar effekt på blodfetter

Vicore Pharma Holding AB (publ) (ticker: VICO) kan idag meddela positiva resultat från tilläggsstudien med sin läkemedelskandidat C21. Läs mer

2017-06-01 | Regulatorisk

Vicore Pharma gör strategiska rekryteringar

Vicore Pharma AB (publ) (ticker: VICO) tillkännagav i dag att bolaget förstärker organisationen med tre nya nyckelpersoner. Läs mer

2017-05-22 | Regulatorisk

Återförande av utlånade aktier

Vicore Pharma Holding AB (ticker: VICO) meddelar att de av Protem Wessman AB utlånade aktierna har återförts från Recall Capital AB. Läs mer

2017-05-17 | Regulatorisk

Nytillträdde styrelseordföranden förstärker sitt innehav i Vicore Pharma

Nytillträdde styrelseordföranden i Vicore Pharma (ticker: VICO), Leif Darner har förvärvat 100 000 aktier av Protem Wessman AB som kontrolleras av Göran Wessman, tidigare styrelseordförande och… Läs mer

2017-05-17

Vicore Pharma deltar på Jefferies Healthcare Conference

Vicore Pharma AB (ticker: VICO) meddelar idag att representanter från bolaget kommer att delta på Jefferies Global Healthcare Conference i New York, 6-9 juni, 2017.  Läs mer

2017-05-10 | Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma 10 maj 2017

Årsstämma har idag hållits i Vicore Pharma Holding AB (publ), varvid stämman bland annat beslutade om följande.  Läs mer

2017-05-10 | Regulatorisk

Delårsrapport, januari-mars 2017

Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2017. Läs mer

2017-04-06 | Regulatorisk

Vicore Pharma Holding publicerar sin årsredovisning för 2016

Vi har uppnått de milstolpar vi föresatt oss under 2016. Nu fortsätter vi utvecklingen med C21 till ett framtida läkemedel för behandling av lungfibros säger… Läs mer

2017-04-03 | Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), 556680-3804, kallas härmed till årsstämma onsdag den 10 maj 2017 kl 15.00 i bolagets lokaler på c/o Astra… Läs mer

2017-03-08

C21 visar goda egenskaper på viktiga markörer i en in vitro-undersökning av lungfibros

En jämförande undersökning med Vicore Pharmas läkemedelskandidat C21 mot två godkända läkemedel för behandling av Idiopatisk lungfibros (IPF) visar på goda och konkurrenskraftiga resultat för… Läs mer

2017-02-24

Vicore Pharma publicerar bokslutskommuniké för 2016

Flera viktiga milstolpar uppnådda under 2016. Läs mer

2017-02-23

Kallelse till extra bolagsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), 556680-3804, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 27 mars 2017 klockan 15:00 i bolagets lokaler på c/o… Läs mer

2017-02-23

Vicore Pharma genomför riktade nyemissioner och kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen i Vicore Pharma Holding AB har beslutat om två riktade nyemissioner, dels med stöd av bemyndigande från årsstämman 2016 om två miljoner aktier och… Läs mer

2017-02-15

Vicore Pharma tidigarelägger datum för publicering av årsredovisning

​Styrelsen för Vicore Pharma Holding har beslutat att tidigarelägga datum för publicering av bolagets årsredovisning avseende verksamhetsåret 2016. Bolagets årsredovisning kommer att publiceras den 6… Läs mer

2017-01-27

Vicore Pharma beviljas särläkemedelsstatus hos FDA för behandling av IPF

US Food and Drug Administration (FDA) har beviljat Vicore Pharmas ansökan om särläkemedelsstatus för läkemedelskandidaten C21 och sjukdomen idiopatisk lungfibros (IPF). Läs mer

2017-01-24

Vicore Pharma AB utökar forskningsportföljen med nya molekyler och stärker sin teknologi för flera stora indikationer

För att kunna möta växande behov inom indikationer relaterade till hjärt- och kärlmedicin, diabetes och njursjukdomar har Vicore Pharma utvecklat nya läkemedelsmolekyler baserade på sin… Läs mer

2017-01-11

Vicore Pharma genomför en tilläggsstudie med C21 i en riskgrupp med avseende på säkerhet och undersökning av biomarkörer

Vicore Pharma har fått etiskt godkännande från de finska myndigheterna, FIMEA och Tukija, att genomföra en tilläggsstudie med läkemedelskandidaten C21 för att utvärdera säkerheten i… Läs mer

2017-01-09

Förtydligande avseende pressmeddelande om stärkt rörelsekapital

Med referens till onsdagens pressmeddelande med titeln "Vicore Pharma förstärker rörelsekapitalet", publicerat den 4 januari 2017, klockan 17:15 CET, vill bolaget gå ut med ett… Läs mer

2017-01-04

Vicore Pharma förstärker rörelsekapitalet

Vicore Pharma har beslutat ingå en rörelsefinansiering med Recall Capital för att säkerställa tillgång till kapital inför fortsatta studier och utveckling av läkemedelskandidaten C21. Läs mer

2016-11-16

I-Tech tar hem pris på välrenommerad shipping konferens

Vicore Pharma Holdings finansiella tillgång I-Tech vann förstapris som bästa innovation inom kategorin miljöteknik med produkten Selektope under gårdagens ceremoni på Tanker Shipping and Trade… Läs mer

2016-11-09

Fas I-studien framgångsrikt genomförd

Vicore Pharma har nu genomfört sin tvådelade Fas I-studie på friska frivilliga män och har därmed passerat en viktig milstolpe i bolagets utveckling. Resultaten visar… Läs mer

2016-10-13

Delårsrapport, juli-september 2016

Vicore Pharma Holding publicerar sin delårsrapport för perioden juli-september 2016 (Q3) Läs mer

2016-10-05

Vicore Pharma AB utser Klas Malmberg till Senior Medical Adviser

Vicore Pharma meddelar att man rekryterat Klas Malmberg till posten som Senior Medical Advisor Läs mer

2016-08-01

Vicore Pharma beviljas särläkemedelsstatus för C21 för behandling av IPF

Den Europeiska Kommissionen har beviljat Vicore Pharma’s ansökan om särläkemedelsstatus för läkemedelskandidaten C21 och sjukdomen idiopatisk lungfibros (IPF) Läs mer

2016-07-28

Vicore Pharma Holding utökar innehav i I-Tech

Vicore Pharma Holding har idag undertecknat ett teckningsåtagande vid kommande företrädesemission i den finansiella tillgången I-Tech AB. Teckningsåtagandet uppgår till 500 000 kr, motsvarande 312… Läs mer

2016-07-08

Delårsrapport jan-jun 2016

Vicore Pharma Holding publicerar halvårsrapport för de första sex månaderna 2016. Läs mer

2016-06-30

Ny forskningsresultat med C21 på diabetes

- Dr Chow och medarbetare, Melbourne: C21 har anti-aterosklerotisk effekt i djurmodell med diabetes - Dr Liu och medarbetare, Beijing: C21 skyddar bukspottkörtelm mot skador… Läs mer

2016-06-27

EMA rekommenderar särläkemedelsstatus för C21

Vicore Pharma kan idag meddela att EMAs kommitté för särläkemedelsprodukter (COMP) har antagit det positivt beslutet att rekommendera Europeiska kommissionen att bevilja särläkemedelsstatus för läkemedelskandidaten… Läs mer

2016-06-13

Positiva resultat från första delen av fas I-studien med C21

Resultaten från den första delen i den pågående fas I-studien visar att läkemedelskandidaten C21 tolereras väl. I den första delen som nu rapporteras har försökspersoner… Läs mer

2016-04-15

Delårsrapport första kvartalet 2016

Vicore Pharma Holding publicerar härmed Delårsrapport för första kvartalet 2016. Läs mer

2016-04-13

Vicore Pharmas förslag till styrelse inför årsstämma 2016

Vicore Pharma Holding publicerar härmed förslag till styrelse som ett underlag till årsstämman som kommer att hållas den 27 april, 2016. Förslaget i sin helhet,… Läs mer

2016-04-13

Vicore Pharma har fått klartecken att starta fas I-studier med C21

Vicore Pharma meddelar att man fått klartecken från läkemedelsmyndigheten i Finland, FiMea, att starta klinisk fas I-studie med läkemedelskandidaten C21. Studien ska påbörjas inom ett… Läs mer

2016-04-06

Årsredovisning 2015

Vicore Pharma Holding årsredovisning för 2015 finns nu tillgänglig. Läs mer

2016-03-23

Kallelse till årsstämma 2016

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), 556680-3804, kallas härmed till årsstämma onsdag den 27 april 2016 kl 15.00 i bolagets lokaler på c/o Astra… Läs mer

2016-03-09

Bolagspresentation Aktiedagen

Se vår senaste bolagspresentation från Aktiedagen den 8 mars i Stockholm! Läs mer

2016-02-25

Bokslutskommuniké 2015

verksamhetsåret 2015. Läs mer

2016-02-05

I-Tech inleder året med stark orderingång

Vicore Pharma Holdings innehav I-Tech AB har inlett året starkt och orderingången har redan mer än fördubblats jämfört med fjolåret, om än från låga nivåer.… Läs mer

2016-01-08

Riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen i Vicore Pharma Holding AB (publ) beslutade den 8 januari om en riktad emission av totalt 570 000 teckningsoptioner innebärande en ökning av aktiekapitalet… Läs mer

2015-12-10

Första dag för handel på Nasdaq First North

Efter framgångsrikt slutförd emission och godkännande för notering inleds i dag handel med bolagets aktier på Nasdaq First North i Stockholm. Läs mer

2015-11-19

Nyemissionen i Vicore Pharma Holding AB (publ) övertecknad

Vicore Pharmas företrädesemission tecknades till 178 procent och tillför Bolaget 25,5 mkr och cirka 400 nya ägare. Första handelsdag på Nasdaq First North är beräknad… Läs mer

Ladda mer
2019-09-16 | Regulatorisk

Vicore Pharma offentliggör prospekt i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

Göteborg, 16 september 2019 - Den 11 september 2019 offentliggjorde Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore” eller ”Bolaget”) att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt att Bolagets aktier tas upp… Läs mer

2019-09-11 | Regulatorisk

Vicore Pharma har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Göteborg, 11 september 2019 – Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Vicore Pharma Holding AB (publ):s (”Vicore”) ansökan om upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista… Läs mer

2019-08-23 | Regulatorisk

Delårsrapport april-juni 2019

Mölndal, 23 augusti 2019 – Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för andra kvartalet 2019. Läs mer

2019-05-15 | Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vid årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore Pharma”) den 15 maj 2019 fattades följande beslut.  Läs mer

2019-05-15 | Regulatorisk

Delårsrapport januari-mars 2019

Mölndal, 15 maj 2019 – Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2019. Läs mer

2019-04-23 | Regulatorisk

Vicore Pharma annonserar systemisk skleros som andra indikation för VP01

Mölndal, 23 april 2019 - Vicore Pharma AB (publ) meddelar idag att bolaget har valt sjukdomen diffus systemisk skleros (dSSc) som den andra indikationen, utöver… Läs mer

2019-04-12 | Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), org.nr 556680-3804, med säte i Mölndal, kallas till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 16.00 i bolagets… Läs mer

2019-04-12 | Regulatorisk

Vicore Pharmas årsredovisning 2018 publicerad

Mölndal, 12 april 2019 - Vicore Pharma Holding AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för 2018 är offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://vicorepharma.com/investerare/#rapporter  Läs mer

2019-03-15 | Regulatorisk

Bokslutskommuniké 2018

Mölndal, 15 mars 2019 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (ticker: VICO) publicerar sin bokslutskommuniké för 2018. Läs mer

2018-11-30 | Regulatorisk

Kallelse till extra bolagsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), org. nr 556680-3804 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 7 januari 2019 kl. 14.00 vid Bolagets… Läs mer

2018-11-30 | Regulatorisk

Vicore Pharmas styrelse har beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 160 miljoner kronor för att finansiera den fortsatta utvecklingen av läkemedelsutvecklingsprogrammen VP01 och VP02

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, STORBRITANIEN, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA… Läs mer

2018-11-08 | Regulatorisk

Delårsrapport Juli-September 2018

Mölndal, 8 november 2018 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (ticker: VICO) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2018. Läs mer

2018-10-22 | Regulatorisk

Göran Wessman utträder ur Vicore Pharma Holdings styrelse - tar plats i bolagets valberedning

Mölndal, 22 oktober 2018 – Göran Wessman har på egen begäran av personliga skäl begärt utträde ur styrelsen i Vicore Pharma Holding AB (publ). I… Läs mer

2018-10-09 | Regulatorisk

Vicores företrädesemission övertecknad med 33 procent – Bolaget tillförs 82,4 MSEK

Mölndal, 9 oktober 2018 - Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore” eller ”Bolaget”) har slutfört den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som… Läs mer

2018-09-10 | Regulatorisk

Vicore Pharma utvidgar sitt kliniska program VP01 (C21) för att erhålla funktionella data

Vicore Pharma Holding (publ) tillkännagav idag att bolaget kommer att utvidga sitt kliniska program med bolagets ledande läkemedelskandidat C21, för behandling av idiopatisk lungfibros (IPF),… Läs mer

2018-08-30 | Regulatorisk

Carl-Johan Dalsgaard utnämnd till ny VD för Vicore Pharma

Styrelsen för Vicore Pharma Holding AB (”Vicore”) har den 29 augusti 2018 utsett Dr. Carl-Johan Dalsgaard till ny VD för Vicore. Carl-Johan Dalsgaard är VD… Läs mer

2018-08-24 | Regulatorisk

Delårsrapport April-Juni 2018

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker: VICO) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2018. Läs mer

2018-08-13 | Regulatorisk

Kommuniké från extra bolagsstämma den 13 augusti 2018

Årsstämma har idag hållits i Vicore Pharma Holding AB (publ), varvid stämman huvudsakligen beslutade om följande. Läs mer

2018-07-12 | Regulatorisk

Kallelse till extra bolagsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), org. nr 556680-3804 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 13 augusti 2018 kl 16:00 i Bolagets… Läs mer

2018-07-03 | Regulatorisk

Vicore Pharma och HealthCap skapar ett ledande läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på allvarliga lungsjukdomar

Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore” eller ”Bolaget”) har ingått avtal om förvärv av INIM Pharma AB (”INIM”) som utvecklar en ny lokal behandling av… Läs mer

2018-05-11 | Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), 556680-3804, kallas härmed till årsstämma onsdag den 13 juni 2018 kl. 16.00 i bolagets lokaler på c/o Astra… Läs mer

2018-05-08 | Regulatorisk

Delårsrapport Januari-Mars 2018

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker: VICO) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2018. Läs mer

2018-04-18 | Regulatorisk

Vicore Pharmas erhåller godkännande att inleda fas IIa studie inom IPF

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker: VICO) kan idag meddela att bolaget erhållit godkännande från den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA och etikkommitteén för London och Surrey för… Läs mer

2018-04-12 | Regulatorisk

Vicore Pharma publicerar årsredovisning för 2017

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker: VICO) meddelar idag att årsredovisningen för 2017 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida; www.vicorepharma.com Läs mer

2018-04-06 | Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), 556680-3804, kallas härmed till årsstämma tisdag den 8 maj 2018 kl 15.00 i bolagets lokaler på c/o Astra… Läs mer

2018-02-21 | Regulatorisk

Bokslutskommunike 2017

Läs mer

2018-02-08 | Regulatorisk

Vicore Pharma förvärvar aktier i I-Tech

Vicore Pharma Holding AB (publ) (ticker:VICO) kan idag meddela att man förvärvat aktier i I-Tech AB. Läs mer

2017-12-22 | Regulatorisk

Vicore Pharma utökar sitt innehav i I-Tech AB

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker:VICO) kan idag meddela att man utökat sitt innehav i I-Tech AB via en nyemission.  Läs mer

2017-12-22 | Regulatorisk

Vicore Pharma har lämnat in ansökan om start av Fas II studie för idiopatisk lungfibros

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker: VICO) kan idag meddela att ansökan för att påbörja en Fas IIa studie i patienter med idiopatisk lungfibros har lämnats… Läs mer

2017-11-08 | Regulatorisk

Vicore Pharmas styrelseledamot Göran Arvidson har avlidit

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker:VICO). Det är med stor sorg vi idag meddelar att vår styrelseledamot Göran Arvidson hastigt och oväntat avlidit. Läs mer

2017-10-19 | Regulatorisk

Delårsrapport, juli-september 2017

Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2017. Läs mer

2017-10-02 | Regulatorisk

Fördelaktiga effekter på lipidmetabolism med C21 i Fas I tilläggsstudie

Vicore Pharma AB (publ) (ticker: VICO) kan idag meddela positiva resultat från den djupgående analysen av Fas I-tilläggsstudien med sin läkemedelskandidat, C21. Läs mer

2017-08-24 | Regulatorisk

Delårsrapport, april-juni 2017

Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2017. Läs mer

2017-08-17 | Regulatorisk

Resultatet från tilläggsstudien med C21 visar på säkerhet, tolerabilitet och indikerar effekt på blodfetter

Vicore Pharma Holding AB (publ) (ticker: VICO) kan idag meddela positiva resultat från tilläggsstudien med sin läkemedelskandidat C21. Läs mer

2017-06-01 | Regulatorisk

Vicore Pharma gör strategiska rekryteringar

Vicore Pharma AB (publ) (ticker: VICO) tillkännagav i dag att bolaget förstärker organisationen med tre nya nyckelpersoner. Läs mer

2017-05-22 | Regulatorisk

Återförande av utlånade aktier

Vicore Pharma Holding AB (ticker: VICO) meddelar att de av Protem Wessman AB utlånade aktierna har återförts från Recall Capital AB. Läs mer

2017-05-17 | Regulatorisk

Nytillträdde styrelseordföranden förstärker sitt innehav i Vicore Pharma

Nytillträdde styrelseordföranden i Vicore Pharma (ticker: VICO), Leif Darner har förvärvat 100 000 aktier av Protem Wessman AB som kontrolleras av Göran Wessman, tidigare styrelseordförande och… Läs mer

2017-05-10 | Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma 10 maj 2017

Årsstämma har idag hållits i Vicore Pharma Holding AB (publ), varvid stämman bland annat beslutade om följande.  Läs mer

2017-05-10 | Regulatorisk

Delårsrapport, januari-mars 2017

Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2017. Läs mer

2017-04-06 | Regulatorisk

Vicore Pharma Holding publicerar sin årsredovisning för 2016

Vi har uppnått de milstolpar vi föresatt oss under 2016. Nu fortsätter vi utvecklingen med C21 till ett framtida läkemedel för behandling av lungfibros säger… Läs mer

2017-04-03 | Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), 556680-3804, kallas härmed till årsstämma onsdag den 10 maj 2017 kl 15.00 i bolagets lokaler på c/o Astra… Läs mer

Ladda mer