Pressmeddelanden

2022-06-30 | Regulatorisk

Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma

Göteborg, 30 juni 2022 – Vicore Pharma Holding AB (publ):s registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under juni månad 2022.   Läs mer

2022-05-05 | Regulatorisk

Delårsrapport januari - mars 2022

Göteborg, 5 maj 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2022. Läs mer

2022-04-07 | Regulatorisk

Vicore Pharma offentliggör årsredovisning för 2021

Göteborg, 7 april 2022 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (“Vicore”), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn… Läs mer

2022-03-23 | Regulatorisk

Michael Wolff Jensen utträder ur Vicores styrelse och ersätts av Jacob Gunterberg som styrelseordförande för perioden fram till årsstämman i maj 2022

Göteborg, 23 mars, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) (“Vicore”), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn… Läs mer

2022-03-18

Vicore startar klinisk blodflödesstudie med C21

· Mätning av blodflöde i underarm ”forearm blood flow” är en teknik för att mäta kärlvidgning och blodflöde i människa · Om tekniken är framgångsrik,… Läs mer

2022-03-09

Vicore stärker sin pipeline inom ovanliga lungsjukdomar med PAH som en ny indikation

· Starka prekliniska resultat visar att C21 kan reversera remodellering av kärl · Konceptstudie i pulmonell arteriell hypertension ("PAH") planerad att inledas under slutet av… Läs mer

2022-03-04

Vicore anordnar en Forsknings- och Utvecklingsdag

Torsdag den 10 mars kl 15-17 CET Göteborg, 4 mars, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) (“Vicore”), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar… Läs mer

2022-02-25 | Regulatorisk

Bokslutskommuniké 2021

Göteborg, 25 februari, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) (“Vicore”), publicerar sin bokslutskommuniké för 2021. Läs mer

2022-02-23

Vicore tar ett stort steg mot ett kliniskt plattformsbolag som fokuserar på AT2R – ny molekyl redo för fas 1

· Den nya AT2R-agonisten C106, med patentskydd till 2041, är redo för fas 1-studie · Fyra ytterligare läkemedelskandidater kommer att slutföra preklinisk utvärdering under 2022… Läs mer

2022-02-10 | Regulatorisk

Interimsanalys av Vicores AIR-studie visar att C21 förbättrar lungfunktionen hos IPF patienter

· FVC ökade med i genomsnitt +251 ml över baslinjen efter 24 veckors behandling · Mellan vecka 24 och 36 var FVC antingen stabil eller… Läs mer

2021-11-04 | Regulatorisk

Delårsrapport juli - september 2021

Göteborg, 4 november 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021. Läs mer

2021-11-02 | Regulatorisk

Vicores C21 minskar långsiktiga lungskador efter COVID-19 i ATTRACT fas 2 uppföljningsstudien

· Resultaten visade närmare 50% minskning av uppkomna lungskador efter behandling med C21  jämfört med placebo · Dessa positiva fynd tillsammans med tidigare kliniska resultat[1] talar för… Läs mer

2021-10-25

Lancets EClinicalMedicine publicerar resultat från fas 2-studie med C21 i COVID-19

· Studien visade att C21 minskade behovet av syrgas- och respiratorbehandling, vilket indikerar en snabbare återhämtning. C21 var också säkert och väl tolererat. · Resultaten… Läs mer

2021-10-20 | Regulatorisk

Vicore offentliggör valberedningen inför årsstämman 2022

Göteborg, 20 oktober, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) har utsett valberedningen inför årsstämman 2022. De tre största aktieägarna per den 31 augusti 2021… Läs mer

2021-09-22

Vicore håller webbinarium om C21 för behandling av idiopatisk lungfibros (IPF)

Webbinariet hålls torsdagen den 30 september @16:00 CET (10:00 am EST) med läkarna och IPF-experterna, Prof. Toby Maher och Prof. Joanna Porter. Göteborg, 22 september,… Läs mer

2021-09-22

Vicore erhåller SARS coronavirus-patent för C21 i USA

Göteborg, 22 september, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore”), ett särläkemedelsföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra lungsjukdomar, meddelar idag att US Patent… Läs mer

2021-09-17

Vicore behandlar första COVID-19 patienterna i den globala fas 3-studien ATTRACT-3

Göteborg, 17 september, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) (“Vicore”), ett särläkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot svåra lungsjukdomar meddelar idag att de första… Läs mer

2021-08-27

Vicore stärker sin ledningsgrupp

Göteborg, 27 augusti, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore”), ett särläkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel för fibrotiska lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF), meddelar… Läs mer

2021-08-26 | Regulatorisk

Delårsrapport april - juni 2021

Göteborg, 26 augusti 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för andra kvartalet 2021. Läs mer

2021-06-15

Vicore meddelar om deltagande i investerarmöten under juni 2021

Göteborg, 15 juni, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) (“Vicore”), som ett särläkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot fibrotiska lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF),… Läs mer

2021-06-11

Vicore har erhållit godkännande från FDA för att starta en pivotal fas 3-studie med C21 i COVID-19

Göteborg, 11 juni, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) (“Vicore”) ett särläkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot fibrotiska lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF), meddelar… Läs mer

2021-05-05 | Regulatorisk

Delårsrapport januari - mars 2021

Göteborg, 5 maj 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2021. Läs mer

2021-05-04 | Regulatorisk

Vicore inleder samarbete med Alex Therapeutics för att utveckla en digital terapi för patienter med IPF

· Webbinarium kommer hållas idag kl. 15:00 CET (9:00 am EST) · Jessica Shull, expert på digitala terapier har rekryterats till Vicore för att driva… Läs mer

2021-04-20

Vicore Pharma håller webbinarium om C21 för behandling av COVID-19

Webbinariet hålls onsdagen den 28 april @ 14:00 CET (08:00 am EST) Göteborg 20 april 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore”), ett läkemedelsbolag… Läs mer

2021-04-15 | Regulatorisk

Vicore Pharma offentliggör årsredovisning för 2020

Göteborg, 15 april 2021 – Vicore Pharma Holding AB (publ) , ett läkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot allvarliga lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF) offentliggör… Läs mer

2021-03-31 | Regulatorisk

Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma

Göteborg, 31 mars 2021 – Vicore Pharma Holding AB (publ):s registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under mars månad 2021.   Läs mer

2021-03-11 | Regulatorisk

Vicore Pharma’s läkemedelskandidat C21 vidgar perifera blodkärl vid fibrotisk sjukdom

Göteborg, 11 mars 2021 – Vicore Pharma Holding AB (publ), ett läkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot allvarliga lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF), presenterar idag… Läs mer

2021-02-26 | Regulatorisk

Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma

Göteborg, 26 februari 2021 – Vicore Pharma Holding AB (publ):s registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under februari månad 2021.   Läs mer

2021-02-26 | Regulatorisk

Bokslutskommuniké 2020

Göteborg, 26 februari 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin bokslutskommuniké för 2020. Läs mer

2021-02-09 | Regulatorisk

Kallelse till extra bolagsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), org.nr 556680-3804, med säte i Göteborg, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 5 mars 2021. Läs mer

2021-02-09 | Regulatorisk

Vicore Pharma har genomfört en riktad nyemission om 336 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER… Läs mer

2021-02-09 | Regulatorisk

Vicore Pharma avser att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER… Läs mer

2021-02-01

Positiva resultat från fas II-studien ATTRACT i patienter med COVID-19 publicerade online

Göteborg, 1 februari 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot allvarliga lungsjukdomar, meddelar idag att resultaten från fas II-studien ATTRACT… Läs mer

2020-12-21 | Regulatorisk

Positiva resultat visar att C21 kan bli ett viktigt komplement till vacciner mot COVID-19

Göteborg, 21 december 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot allvarliga lungsjukdomar, presenterar idag ytterligare positiva resultat från ATTRACT-studien, som… Läs mer

2020-12-15

Vicore Pharma meddelar sista besöket av sista patienten i den mekanistiska fas II studien med C21 i systemisk skleros

Göteborg, 15 december 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot allvarliga lungsjukdomar, meddelar idag att den sista patienten har genomfört… Läs mer

2020-12-08 | Regulatorisk

Vicore Pharma rapporterar positiva resultat från ATTRACT-studien i patienter med COVID-19

Oral C21-behandling visar en signifikant klinisk förbättring i tillägg till kortikosteroider Göteborg, 8 december 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel… Läs mer

2020-11-16

Vicore Pharma rekryterar den första patienten i fas II Proof-of-Concept-studien i idiopatisk lungfibros

Göteborg, 16 november, 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, meddelar idag att den första patienten i fas II-studien… Läs mer

2020-11-06 | Regulatorisk

Delårsrapport juli-september 2020

Göteborg, 6 november 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2020. Läs mer

2020-11-03 | Regulatorisk

Vicore meddelar förändringar i ledningsgruppen

Göteborg, 3 november, 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, meddelar idag att man gör förändringar i bolagets… Läs mer

2020-11-02 | Regulatorisk

Vicore stärker sin pipeline genom förvärv av nya AT2R agonister och beslutar om en apportemission om 142 054 aktier

Göteborg, 2 november, 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore”), som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, meddelar idag att bolaget förvärvat ett antal… Läs mer

2020-10-06 | Regulatorisk

Vicore Pharma offentliggör valberedningen inför årsstämman 2021

Göteborg, 6 oktober, 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ) har utsett valberedningen inför årsstämman 2021. De tre största aktieägarna per den 31 augusti 2020… Läs mer

2020-10-01

Vicore Pharma rapporterar att ATTRACT-studien för behandling av COVID-19 är fullrekryterad

Göteborg, 1 oktober 2020 – Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, meddelar idag att den sista COVID-19-patienten i ATTRACT-studien… Läs mer

2020-09-25

Robusta effekter av VP01 i lungvävnad från patient med idiopatisk lungfibros

Göteborg, 25 september 2020 – Vicore Pharma Holding AB (publ), ett läkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, meddelar idag effekter av VP01 på… Läs mer

2020-08-31 | Regulatorisk

Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma

Göteborg, 31 augusti 2020 – Vicore Pharma Holding AB (publ):s (”Vicore Pharma”, eller ”Bolaget”) registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under… Läs mer

2020-08-26 | Regulatorisk

Delårsrapport april-juni 2020

Göteborg, 26 augusti 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för det andra kvartalet 2020. Läs mer

2020-08-25

Vicore Pharma återupptar den mekanistiska studien med VP01 i systemisk skleros

Göteborg, 25 augusti 2020 – Vicore Pharma Holding AB (publ), ett läkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, meddelar idag att bolaget återupptagit studien… Läs mer

2020-08-13 | Regulatorisk

Vicore Pharma offentliggör prospekt för upptagande av aktier på Nasdaq Stockholm i samband med en riktad nyemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, STORBRITANNIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA… Läs mer

2020-07-27

Vicore Pharma doserar den första COVID-19-patienten i ATTRACT-studien i Indien

Göteborg, 27 juli 2020 – Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, meddelar idag att den första patienten i ATTRACT-studien… Läs mer

2020-07-02 | Regulatorisk

Vicore Pharma har genomfört en riktad nyemission av aktier om 185 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, STORBRITANNIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA… Läs mer

2020-07-02 | Regulatorisk

Vicore Pharma avser att genomföra en riktad nyemission av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, STORBRITANNIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA… Läs mer

2020-06-23

Vicore Pharma utökar rekryteringsbasen för ATTRACT-studien

Göteborg, 23 juni 2020 – Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, meddelar idag att studien ATTRACT avseende behandling av… Läs mer

2020-06-22

Vicore Pharmas läkemedelskandidat VP01 uppvisar potential för behandling av svår pulmonell hypertension

Göteborg, 22 juni, 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, tillkännager idag uttalade effekter av VP01 i en väletablerad djurmodell som… Läs mer

2020-05-29

LifeArc beviljar anslag om 1,5 miljoner GBP till Vicore Pharma för den kliniska studien med VP01 i COVID-19-patienter

Göteborg, 29 maj 2020 – Vicore Pharma Holding AB (publ) som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, meddelar idag att bolaget beviljats ett anslag om… Läs mer

2020-05-05 | Regulatorisk

Delårsrapport januari-mars 2020

Göteborg, 5 maj 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för det första kvartalet 2020. Läs mer

2020-05-05

Vicore Pharma erhåller myndighetsgodkännande att starta fas II-studie med VP01 (C21) i patienter med IPF

Göteborg, 5 maj 2020 – Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, meddelar idag att den brittiska läkemedelsmyndigheten (MHRA[1]) har… Läs mer

2020-05-04

Vicore erbjuder förhandsröstning till årsstämman 2020

Göteborg, 4 maj 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ) meddelar härmed att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand,… Läs mer

2020-04-28

Vicore Pharma får godkännande att starta fas II-studie med VP01 (C21) i patienter med COVID-19, SARS CoV-2-infektion

Göteborg, 28 april 2020 – Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, meddelar idag att den brittiska läkemedelsmyndigheten (MHRA[1]) har godkänt… Läs mer

2020-04-15 | Regulatorisk

Vicore Pharma offentliggör årsredovisning för 2019

Göteborg, 15 april 2020 – Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, offentliggör idag årsredovisningen för 2019. Läs mer

2020-03-31 | Regulatorisk

Vicore Pharma, lämnar in ett ”Letter of Intent” gällande en myndighetsansökan för fas II-studie i patienter med COVID-19, SARS CoV-2-infektion

Göteborg, 31 mars 2020 – Vicore Pharma, som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, annonserar idag att bolaget lämnat in ett ”Letter of Intent” angående… Läs mer

2020-03-30

Vicore lämnar in myndighetsansökan för fas II-studien med C21 i IPF

Göteborg, 30 mars 2020 – Vicore Pharma, som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, annonserar idag att myndighetsansökan för ”proof-of-concept”-studien med läkemedelskandidaten C21 i patienter… Läs mer

2020-03-20

Vicore informerar om de kliniska programmen med anledning av utbrottet av COVID-19

 Göteborg, 20 mars 2020 – Vicore Pharma informerar om de kliniska programmen med anledning av det nuvarande utbrottet av COVID-19. Läs mer

2020-02-28 | Regulatorisk

Bokslutskommuniké 2019

Göteborg, 28 februari 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin bokslutskommuniké för 2019. Läs mer

2020-01-31 | Regulatorisk

Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma

Göteborg, 31 januari 2020 – Vicore Pharma Holding AB (publ):s (”Vicore Pharma”) registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under januari månad… Läs mer

2019-12-18

Uppdatering avseende läkemedelsutvecklings-programmen VP01 (C21) och VP02 (IMiD)

Göteborg, 18 december 2019 – Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot svåra fibrotiska lungsjukdomar, ger en uppdatering av bolagets ledande kliniska… Läs mer

2019-11-29 | Regulatorisk

Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma

 Göteborg, 29 november 2019 – Vicore Pharma Holding AB (publ):s (”Vicore Pharma”, eller ”Bolaget”) registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under… Läs mer

2019-11-13 | Regulatorisk

Vicore Pharma har genomfört en riktad nyemission om cirka 125 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, STORBRITANNIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA… Läs mer

2019-11-12 | Regulatorisk

Vicore Pharma avser att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, STORBRITANNIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER… Läs mer

2019-11-08 | Regulatorisk

Delårsrapport januari-september 2019

Göteborg, 8 november 2019 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2019. Läs mer

2019-10-03 | Regulatorisk

Vicore Pharma offentliggör valberedningen inför årsstämman 2020

Göteborg, 3 oktober 2019 - Vicore Pharma Holding AB (publ) har utsett valberedningen inför årsstämman 2020. De tre största aktieägarna per den 31 augusti 2019… Läs mer

2019-10-01

Uppdatering kring den fortsatta utvecklingen inom VP01-programmet (C21)

Göteborg, 1 oktober 2019 – Efter den framgångsrika fas I-dosoptimeringsstudien ger Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel för ovanliga lungsjukdomar, en uppdatering… Läs mer

2019-09-16 | Regulatorisk

Vicore Pharma offentliggör prospekt i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

Göteborg, 16 september 2019 - Den 11 september 2019 offentliggjorde Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore” eller ”Bolaget”) att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt att Bolagets aktier tas upp… Läs mer

2019-09-11 | Regulatorisk

Vicore Pharma har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Göteborg, 11 september 2019 – Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Vicore Pharma Holding AB (publ):s (”Vicore”) ansökan om upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista… Läs mer

2019-08-23 | Regulatorisk

Delårsrapport april-juni 2019

Mölndal, 23 augusti 2019 – Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för andra kvartalet 2019. Läs mer

2019-05-15 | Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vid årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore Pharma”) den 15 maj 2019 fattades följande beslut.  Läs mer

2019-05-15 | Regulatorisk

Delårsrapport januari-mars 2019

Mölndal, 15 maj 2019 – Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2019. Läs mer

2019-04-23 | Regulatorisk

Vicore Pharma annonserar systemisk skleros som andra indikation för VP01

Mölndal, 23 april 2019 - Vicore Pharma AB (publ) meddelar idag att bolaget har valt sjukdomen diffus systemisk skleros (dSSc) som den andra indikationen, utöver… Läs mer

2019-04-12 | Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), org.nr 556680-3804, med säte i Mölndal, kallas till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 16.00 i bolagets… Läs mer

2019-04-12 | Regulatorisk

Vicore Pharmas årsredovisning 2018 publicerad

Mölndal, 12 april 2019 - Vicore Pharma Holding AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för 2018 är offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://vicorepharma.com/investerare/#rapporter  Läs mer

2019-03-15 | Regulatorisk

Bokslutskommuniké 2018

Mölndal, 15 mars 2019 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (ticker: VICO) publicerar sin bokslutskommuniké för 2018. Läs mer

2019-02-13

Vicore Pharma senarelägger publicering av bokslutskommuniké

Mölndal, 13 februari 2019 - Vicore Pharma Holding AB (publ) har beslutat att senarelägga publiceringen av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2018. Bokslutskommunikén kommer att publiceras den… Läs mer

2018-11-30 | Regulatorisk

Kallelse till extra bolagsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), org. nr 556680-3804 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 7 januari 2019 kl. 14.00 vid Bolagets… Läs mer

2018-11-30 | Regulatorisk

Vicore Pharmas styrelse har beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 160 miljoner kronor för att finansiera den fortsatta utvecklingen av läkemedelsutvecklingsprogrammen VP01 och VP02

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, STORBRITANIEN, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA… Läs mer

2018-11-08 | Regulatorisk

Delårsrapport Juli-September 2018

Mölndal, 8 november 2018 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (ticker: VICO) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2018. Läs mer

2018-11-01

Vicore Pharmas företrädesemission registrerad – omvandling av BTA till aktier

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Singapore, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Läs mer

2018-10-22 | Regulatorisk

Göran Wessman utträder ur Vicore Pharma Holdings styrelse - tar plats i bolagets valberedning

Mölndal, 22 oktober 2018 – Göran Wessman har på egen begäran av personliga skäl begärt utträde ur styrelsen i Vicore Pharma Holding AB (publ). I… Läs mer

2018-10-09 | Regulatorisk

Vicores företrädesemission övertecknad med 33 procent – Bolaget tillförs 82,4 MSEK

Mölndal, 9 oktober 2018 - Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore” eller ”Bolaget”) har slutfört den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som… Läs mer

2018-09-26

Vicore Pharma senarelägger publicering av delårsrapport

Mölndal, 26 september 2018 - Vicore Pharma Holding AB (publ), har beslutat att senarelägga publicering av sin delårsrapport för tredje kvartalet 2018. Delårsrapporten kommer publiceras… Läs mer

Ladda mer
2022-06-30 | Regulatorisk

Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma

Göteborg, 30 juni 2022 – Vicore Pharma Holding AB (publ):s registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under juni månad 2022.   Läs mer

2022-05-05 | Regulatorisk

Delårsrapport januari - mars 2022

Göteborg, 5 maj 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2022. Läs mer

2022-04-07 | Regulatorisk

Vicore Pharma offentliggör årsredovisning för 2021

Göteborg, 7 april 2022 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (“Vicore”), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn… Läs mer

2022-03-23 | Regulatorisk

Michael Wolff Jensen utträder ur Vicores styrelse och ersätts av Jacob Gunterberg som styrelseordförande för perioden fram till årsstämman i maj 2022

Göteborg, 23 mars, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) (“Vicore”), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn… Läs mer

2022-02-25 | Regulatorisk

Bokslutskommuniké 2021

Göteborg, 25 februari, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) (“Vicore”), publicerar sin bokslutskommuniké för 2021. Läs mer

2022-02-10 | Regulatorisk

Interimsanalys av Vicores AIR-studie visar att C21 förbättrar lungfunktionen hos IPF patienter

· FVC ökade med i genomsnitt +251 ml över baslinjen efter 24 veckors behandling · Mellan vecka 24 och 36 var FVC antingen stabil eller… Läs mer

2021-11-04 | Regulatorisk

Delårsrapport juli - september 2021

Göteborg, 4 november 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021. Läs mer

2021-11-02 | Regulatorisk

Vicores C21 minskar långsiktiga lungskador efter COVID-19 i ATTRACT fas 2 uppföljningsstudien

· Resultaten visade närmare 50% minskning av uppkomna lungskador efter behandling med C21  jämfört med placebo · Dessa positiva fynd tillsammans med tidigare kliniska resultat[1] talar för… Läs mer

2021-10-20 | Regulatorisk

Vicore offentliggör valberedningen inför årsstämman 2022

Göteborg, 20 oktober, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) har utsett valberedningen inför årsstämman 2022. De tre största aktieägarna per den 31 augusti 2021… Läs mer

2021-08-26 | Regulatorisk

Delårsrapport april - juni 2021

Göteborg, 26 augusti 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för andra kvartalet 2021. Läs mer

2021-05-05 | Regulatorisk

Delårsrapport januari - mars 2021

Göteborg, 5 maj 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2021. Läs mer

2021-05-04 | Regulatorisk

Vicore inleder samarbete med Alex Therapeutics för att utveckla en digital terapi för patienter med IPF

· Webbinarium kommer hållas idag kl. 15:00 CET (9:00 am EST) · Jessica Shull, expert på digitala terapier har rekryterats till Vicore för att driva… Läs mer

2021-04-15 | Regulatorisk

Vicore Pharma offentliggör årsredovisning för 2020

Göteborg, 15 april 2021 – Vicore Pharma Holding AB (publ) , ett läkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot allvarliga lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF) offentliggör… Läs mer

2021-03-31 | Regulatorisk

Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma

Göteborg, 31 mars 2021 – Vicore Pharma Holding AB (publ):s registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under mars månad 2021.   Läs mer

2021-03-11 | Regulatorisk

Vicore Pharma’s läkemedelskandidat C21 vidgar perifera blodkärl vid fibrotisk sjukdom

Göteborg, 11 mars 2021 – Vicore Pharma Holding AB (publ), ett läkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot allvarliga lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF), presenterar idag… Läs mer

2021-02-26 | Regulatorisk

Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma

Göteborg, 26 februari 2021 – Vicore Pharma Holding AB (publ):s registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under februari månad 2021.   Läs mer

2021-02-26 | Regulatorisk

Bokslutskommuniké 2020

Göteborg, 26 februari 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin bokslutskommuniké för 2020. Läs mer

2021-02-09 | Regulatorisk

Kallelse till extra bolagsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), org.nr 556680-3804, med säte i Göteborg, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 5 mars 2021. Läs mer

2021-02-09 | Regulatorisk

Vicore Pharma har genomfört en riktad nyemission om 336 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER… Läs mer

2021-02-09 | Regulatorisk

Vicore Pharma avser att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER… Läs mer

2020-12-21 | Regulatorisk

Positiva resultat visar att C21 kan bli ett viktigt komplement till vacciner mot COVID-19

Göteborg, 21 december 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot allvarliga lungsjukdomar, presenterar idag ytterligare positiva resultat från ATTRACT-studien, som… Läs mer

2020-12-08 | Regulatorisk

Vicore Pharma rapporterar positiva resultat från ATTRACT-studien i patienter med COVID-19

Oral C21-behandling visar en signifikant klinisk förbättring i tillägg till kortikosteroider Göteborg, 8 december 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel… Läs mer

2020-11-06 | Regulatorisk

Delårsrapport juli-september 2020

Göteborg, 6 november 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2020. Läs mer

2020-11-03 | Regulatorisk

Vicore meddelar förändringar i ledningsgruppen

Göteborg, 3 november, 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, meddelar idag att man gör förändringar i bolagets… Läs mer

2020-11-02 | Regulatorisk

Vicore stärker sin pipeline genom förvärv av nya AT2R agonister och beslutar om en apportemission om 142 054 aktier

Göteborg, 2 november, 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore”), som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, meddelar idag att bolaget förvärvat ett antal… Läs mer

2020-10-06 | Regulatorisk

Vicore Pharma offentliggör valberedningen inför årsstämman 2021

Göteborg, 6 oktober, 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ) har utsett valberedningen inför årsstämman 2021. De tre största aktieägarna per den 31 augusti 2020… Läs mer

2020-08-31 | Regulatorisk

Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma

Göteborg, 31 augusti 2020 – Vicore Pharma Holding AB (publ):s (”Vicore Pharma”, eller ”Bolaget”) registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under… Läs mer

2020-08-26 | Regulatorisk

Delårsrapport april-juni 2020

Göteborg, 26 augusti 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för det andra kvartalet 2020. Läs mer

2020-08-13 | Regulatorisk

Vicore Pharma offentliggör prospekt för upptagande av aktier på Nasdaq Stockholm i samband med en riktad nyemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, STORBRITANNIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA… Läs mer

2020-07-02 | Regulatorisk

Vicore Pharma har genomfört en riktad nyemission av aktier om 185 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, STORBRITANNIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA… Läs mer

2020-07-02 | Regulatorisk

Vicore Pharma avser att genomföra en riktad nyemission av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, STORBRITANNIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA… Läs mer

2020-05-05 | Regulatorisk

Delårsrapport januari-mars 2020

Göteborg, 5 maj 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för det första kvartalet 2020. Läs mer

2020-04-15 | Regulatorisk

Vicore Pharma offentliggör årsredovisning för 2019

Göteborg, 15 april 2020 – Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, offentliggör idag årsredovisningen för 2019. Läs mer

2020-03-31 | Regulatorisk

Vicore Pharma, lämnar in ett ”Letter of Intent” gällande en myndighetsansökan för fas II-studie i patienter med COVID-19, SARS CoV-2-infektion

Göteborg, 31 mars 2020 – Vicore Pharma, som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, annonserar idag att bolaget lämnat in ett ”Letter of Intent” angående… Läs mer

2020-02-28 | Regulatorisk

Bokslutskommuniké 2019

Göteborg, 28 februari 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin bokslutskommuniké för 2019. Läs mer

2020-01-31 | Regulatorisk

Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma

Göteborg, 31 januari 2020 – Vicore Pharma Holding AB (publ):s (”Vicore Pharma”) registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under januari månad… Läs mer

2019-11-29 | Regulatorisk

Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma

 Göteborg, 29 november 2019 – Vicore Pharma Holding AB (publ):s (”Vicore Pharma”, eller ”Bolaget”) registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under… Läs mer

2019-11-13 | Regulatorisk

Vicore Pharma har genomfört en riktad nyemission om cirka 125 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, STORBRITANNIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA… Läs mer

2019-11-12 | Regulatorisk

Vicore Pharma avser att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, STORBRITANNIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER… Läs mer

2019-11-08 | Regulatorisk

Delårsrapport januari-september 2019

Göteborg, 8 november 2019 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2019. Läs mer

2019-10-03 | Regulatorisk

Vicore Pharma offentliggör valberedningen inför årsstämman 2020

Göteborg, 3 oktober 2019 - Vicore Pharma Holding AB (publ) har utsett valberedningen inför årsstämman 2020. De tre största aktieägarna per den 31 augusti 2019… Läs mer

2019-09-16 | Regulatorisk

Vicore Pharma offentliggör prospekt i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

Göteborg, 16 september 2019 - Den 11 september 2019 offentliggjorde Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore” eller ”Bolaget”) att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt att Bolagets aktier tas upp… Läs mer

2019-09-11 | Regulatorisk

Vicore Pharma har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Göteborg, 11 september 2019 – Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Vicore Pharma Holding AB (publ):s (”Vicore”) ansökan om upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista… Läs mer

2019-08-23 | Regulatorisk

Delårsrapport april-juni 2019

Mölndal, 23 augusti 2019 – Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för andra kvartalet 2019. Läs mer

2019-05-15 | Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vid årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore Pharma”) den 15 maj 2019 fattades följande beslut.  Läs mer

2019-05-15 | Regulatorisk

Delårsrapport januari-mars 2019

Mölndal, 15 maj 2019 – Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2019. Läs mer

2019-04-23 | Regulatorisk

Vicore Pharma annonserar systemisk skleros som andra indikation för VP01

Mölndal, 23 april 2019 - Vicore Pharma AB (publ) meddelar idag att bolaget har valt sjukdomen diffus systemisk skleros (dSSc) som den andra indikationen, utöver… Läs mer

2019-04-12 | Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), org.nr 556680-3804, med säte i Mölndal, kallas till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 16.00 i bolagets… Läs mer

2019-04-12 | Regulatorisk

Vicore Pharmas årsredovisning 2018 publicerad

Mölndal, 12 april 2019 - Vicore Pharma Holding AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för 2018 är offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://vicorepharma.com/investerare/#rapporter  Läs mer

2019-03-15 | Regulatorisk

Bokslutskommuniké 2018

Mölndal, 15 mars 2019 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (ticker: VICO) publicerar sin bokslutskommuniké för 2018. Läs mer

2018-11-30 | Regulatorisk

Kallelse till extra bolagsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), org. nr 556680-3804 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 7 januari 2019 kl. 14.00 vid Bolagets… Läs mer

2018-11-30 | Regulatorisk

Vicore Pharmas styrelse har beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 160 miljoner kronor för att finansiera den fortsatta utvecklingen av läkemedelsutvecklingsprogrammen VP01 och VP02

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, STORBRITANIEN, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA… Läs mer

2018-11-08 | Regulatorisk

Delårsrapport Juli-September 2018

Mölndal, 8 november 2018 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (ticker: VICO) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2018. Läs mer

2018-10-22 | Regulatorisk

Göran Wessman utträder ur Vicore Pharma Holdings styrelse - tar plats i bolagets valberedning

Mölndal, 22 oktober 2018 – Göran Wessman har på egen begäran av personliga skäl begärt utträde ur styrelsen i Vicore Pharma Holding AB (publ). I… Läs mer

2018-10-09 | Regulatorisk

Vicores företrädesemission övertecknad med 33 procent – Bolaget tillförs 82,4 MSEK

Mölndal, 9 oktober 2018 - Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore” eller ”Bolaget”) har slutfört den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som… Läs mer

Ladda mer