EU BIDRAG TILL LÄKEMEDELSUTVECKLINGSFÖRETAGET VICORE PHARMA AB, ETT DOTTERBOLAG I MINTAGE SCIENTIFIC- GRUPPEN

2010-02-17

Det EU-finansierade forsknings- och utvecklingsprogrammet Eurostars meddelar att man bifallit den ansökan om finansiering som Vicore Pharma tillsammans med forskningspartners vid Charité Institutet i Berlin inlämnade i augusti 2009.

Det EU-finansierade forsknings- och utvecklingsprogrammet Eurostars meddelar att man bifallit den ansökan om finansiering som Vicore Pharma tillsammans med forskningspartners vid Charité Institutet i Berlin inlämnade i augusti 2009. Genom Vinnova kommer Vicore Pharma därigenom tillföras cirka fem miljoner kronor under en 18 månadersperiod för utvecklingsinsatser förutsatt att minst lika stora medel investeras från företagets sida.

Parallellt beviljade det tyska forskningsministeriet motsvarande ungefär sju miljoner kronor till Charité gruppen för fortsatt forskning kring Vicore Pharmas läkemedelssubstanser. Den tyska delen av bidraget har inte krav på medfinansiering då sökande är en vetenskaplig Institution.

Ledningen för Mintage Scientific och Vicore Pharma ser de beviljade bidragen som ett kvitto på teknologins möjligheter och på det goda samarbete som etablerats med forskarkonsortiet i Berlin.

Läs mer om Mintage Scientific och Vicore Pharma på www.mintage.se respektive www.vicorepharma.com

Göteborg den 17 februari 2010

För ytterligare information kontakta
Per Jansson
Managing director, Vicore Pharma AB
+46 (0) 709 17 47 46
Per.jansson@mintage.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mintage Pressrelease 2010-02-17.pdf

Om Mintage Scientific
Mintage är ett holding-, och managementbolag som förvärvar och förädlar högteknologiska projekt och företag inom "life science". Med vår erfarenhet och kunskap väljer vi ut projekt i tidig utvecklingsfas. Vi bistår med finansiering, ledning och operationell kompetens i våra portföljbolag. Mintage Scientific ska ta tillvara sitt upparbetade värde i portföljbolagen genom att aktivt exploatera och realisera värdena samt fortsatt förvalta och förnya tillgångarna.