Finansiella rapporter

2022
Delårsrapport, kvartal 3 Ladda ner PDF
Delårsrapport, kvartal 2 Ladda ner PDF
Delårsrapport, kvartal 1 Ladda ner PDF
2021
Årsredovisning 2021 (pdf) Ladda ner PDF
Årsredovisning 2021 (esef) Ladda ner PDF
Bokslutskommuniké 2021 Ladda ner PDF
Delårsrapport, kvartal 3 Ladda ner PDF
Delårsrapport, kvartal 2 Ladda ner PDF
Delårsrapport, kvartal 1 Ladda ner PDF
2020
Årsredovisning 2020 Ladda ner PDF
Bokslutskommuniké 2020 Ladda ner PDF
Delårsrapport, kvartal 3 Ladda ner PDF
Delårsrapport, kvartal 2 Ladda ner PDF
Delårsrapport, kvartal 1 Ladda ner PDF
2019
Årsredovisning 2019 Ladda ner PDF
Bokslutskommuniké 2019 Ladda ner PDF
Delårsrapport, kvartal 3 Ladda ner PDF
Delårsrapport, kvartal 2 Ladda ner PDF
Delårsrapport, kvartal 1 Ladda ner PDF
Nasdaq listningsprospekt sept 2019 Ladda ner PDF
2018
Årsredovisning 2018 Ladda ner PDF
Bokslutskommuniké 2018 Ladda ner PDF
Delårsrapport, kvartal 3 Ladda ner PDF
Delårsrapport, kvartal 2 Ladda ner PDF
Delårsrapport, kvartal 1 Ladda ner PDF
2017
Årsredovisning 2017 Ladda ner PDF
Bokslutskommuniké 2017 Ladda ner PDF
Delårsrapport, kvartal 3 Ladda ner PDF
Delårsrapport, kvartal 2 Ladda ner PDF
Delårsrapport, kvartal 1 Ladda ner PDF
2016
Årsredovisning 2016 Ladda ner PDF
Bokslutskommunike 2016 Ladda ner PDF
Delårsrapport, kvartal 3 Ladda ner PDF
Delårsrapport, kvartal 2 Ladda ner PDF
Delårsrapport, kvartal 1 Ladda ner PDF
2015
Årsredovisning 2015 Ladda ner PDF
Bokslutskommuniké 2015 Ladda ner PDF
Halvårsrapport 2015 Ladda ner PDF
2014
Årsredovisning 2014 Ladda ner PDF
Bokslutskommuniké 2014 Ladda ner PDF
Halvårsrapport 2014 Ladda ner PDF
2013
Årsredovisning 2013 Ladda ner PDF
2012
Årsredovisning 2012 Ladda ner PDF
2011
Årsredovisning 2011 Ladda ner PDF
2010
Årsredovisning 2010 Ladda ner PDF