Investerarkontakt

Om du har några frågor som investerare, kontakta oss gärna!

Carl-Johan Dalsgaard, CEO 
carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com
Tel: +46 709 75 98 63

Christian Hall, Investor Relations Manager
christian.hall@vicorepharma.com
Tel: +46 76 311 12 42

Hans Jeppsson, CFO
hans.jeppsson@vicorepharma.com
Tel: +46 705 53 14 65