Investerare

Vicore Pharma Holdings aktie är noterad på NASDAQ First North sedan 10 december 2015

Handelsinformation
  • Kortnamn för First North: VICO
  • ISIN-kod: SE0007577895
  • Aktierna registreras av Sveriges centrala värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB.

Viktig information om Nasdaq Stockholm First North

First North är en alternativ handelsplattform som drivs av en organisation inom NASDAQ Stockholm-koncernen. Företag på First North är inte underställda samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. De följer istället en mindre omfattande uppsättning regler och bestämmelser som är anpassad till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett företag på First North kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som säljs och köps på First North har en certifierad rådgivare som kontrollerar att reglerna följs. First North-börsen godkänner ett företags ansökan om handelstillstånd.

Aktiekapitalets utveckling

ÅrHändelseKvotvärdeÖkning av antalet aktierÖkning av aktiekapitalTotalt antal aktierTotalt aktiekapital
2005Bolagsbildning1001 000100 000,001 000100 000,00
2008Fondemission1004 601460 100,005 601560 100,00
2008Uppdelning av aktier 1:20000,0511 196 399-11 202 000560 100,00
2008Nyemission0,0568834,411 202 688560 134,40
2010Nyemission0,055 601 344280 067,2016 804 032840 201,60
2010Nyemission0,055 601 344280 067,2022 405 3761 120 268,80
2010Kvittningsemission0,051 000 00050 000,0023 405 3761 170 268,80
2011Nyemission0,0510 402 389520 119,4533 807 7651 690 388,25
2012Kvittningsemission0,05474 49823 724,9034 282 2631 714 113,15
2013Nyemisison0,0534 282 2631 714 113,1568 564 5263 428 226,30
2015Nyemission0,0512 639 073631 953.6581 203 5994 060 179,95
2015Omvänd split 1:100,5-73 083 239-8 120 3604 060 180,00
2015Nyemission/Notering0,53 248 1441 624 07212 368 5045 684 252,00
2017Nyemission0,52 000 000 1 000 00014 368 5047 184 251,92
2017Nyemission0,51 500 000750 00015 868 5047 934 251,92
2018Apportemission0,58 851 5024 425 750,9624 720 00612 360 002,88
2018Nyemission0,58 240 0024 120 000,9632 960 00816 480 003,83

Aktieägare

Per den 19 november, 2018

AktieägareAntal aktier%
Totalt antal aktier32 960 008100%

HealthCap VII L.P.10 031 70230,4%
Protem Wessman AB
inkl. privat
3 526 84910,7%
Swedbank Robur
2 093 3326,4%
Kjell Stenberg
1 531 303
4,6%
HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd
1 362 791
4,1%
Pomona-gruppen AB
1 074 4403,3%
Unionen
1 038 990
3,2%
Eriksam Invest AB inkl. privat
759 8332,3%
Mikael Lönn
598 4781,8%
Carl-Johan Dalsgaard477 9811,4%
Övriga aktieägare
10 464 30931,7%

Finansiell
Kalender

Bokslutskommuniké

22 februari 2019

Årsredovisning 2018

12 april 2019

Delårsrapport, kvartal 1

15 maj 2019

Delårsrapport, kvartal 2

23 augusti 2019

Delårsrapport, kvartal 3

18 oktober 2019

Events &

Presentationer

w
Tidigare events & presentationer

Pareto Securities Healthcare conference
Stockholm, 6 september 2018
www.paretosec.com/conferences.php

Småbolagsdagen 2018
Företagspresentation
Stockholm, 11 juni 2018

Audiocast/Telefonkonferens
Presentation av resultat från tilläggsstudie
2 oktober 2017 kl 14:00 CET

Biotech and Money Investival showcase
London, 14 november 2017

Jefferies Healthcare conference
London, 15-16 november 2017

Bolagsdagen, Erik Penser bank
Stockholm, 23 november 2017

Stora Aktiedagen
Göteborg, 27 november 2017

Pareto Securities Health Care Seminar
Stockholm, 7 september 2017

NLS days 2017
Malmö, 12-14 september

BIO Pharm America
Boston,  26-27 september 2017

BIO International Convention
San Diego, USA, 19-20 juni 2017

Jefferies Health Care Conference
New York, USA 6-9 juni 2017

Per Jansson, VD presenterar Vicore Pharma på event med Redeye den 4 maj, 2017:
Bolagspresentation den 4 maj 2017

Intervju med Per Jansson, VD på Vicore Pharma den 10 april 2017:
VD intervju den 10 april 2017

Per Jansson, VD presenterar Vicore Pharma på Stora aktiedagen i Göteborg den 14 november, 2016:
Bolagspresentation den 14 november

Per Jansson, VD presenterar Vicore Pharma på event med Aktiespararna i Stockholm den 8 mars, 2016:
Bolagspresentation den 8 mars, 2016

Per Jansson, VD presenterar Vicore Pharma på Stora aktiedagen i Göteborg den 23 november 2015:
Bolagspresentation den 23 november>>

Björn Dahlöf, Senior Medical Advisor presenterar Vicore Pharma på event med Redeye i Göteborg den 3 november, 2015:
Bolagspresentation den 3 november>>

Per Jansson, VD presenterar Vicore Pharma på event med Aktiespararna i Stockholm den 19 oktober, 2015:
Bolagspresentation den 19 oktober>>

Aktiespararna intervjuar Per Jansson, VD:
VD-intervju med Per Jansson>>

Dawid Myslinski, Corporate Finance på Redeye om Vicore Pharma:
Dawid Myslinski om Vicore Pharma

Analytiker

Brigitte de Lima
goetzpartners securities Limited

goetzpartners securities Limited
The Stanley Building, 7 Pancras Square, London, N1C 4AG, UK

Dir: +44 (0)203 897 6663
E-mail: brigitte.delima@goetzpartners.com
Web: www.goetzpartnerssecurities.com

goetzpartners Research – Vicore Pharma AB – company note – 13 december 2018

goetzpartners Research – Vicore Pharma AB – flash note – 5 september 2018

goetzpartners Research – Vicore Pharma AB – flash note – 3 July 2018

goetzpartners Research – Vicore Pharma AB – initiation note – 22 March 2018

Disclaimer
These research reports are intended for use only by persons who qualify as professional investors or eligible counterparties (institutional investors) in the applicable jurisdiction, and not by any private individuals or other persons who qualify as retail clients.

Vicore Pharma is followed by the analyst(s) listed above. Please note that any opinions, estimates or forecasts regarding Vicore Pharmas performance made by these analysts are theirs alone and do not represent opinions, forecasts or predictions of Vicore Pharma or its management. Vicore Pharma does not by its reference above or distribution imply its endorsement of or concurrence with such information, conclusions or recommendations.

Tecknings-
optioner

Teckningsoptioner

Den 8 januari 2016 utgavs 570 000 teckningsoptioner till nyckelmedarbetare och nyckelforskare i Vicore. Ökningen av bolagets aktiekapital vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer att uppgå till 285 000 kronor vilket motsvarar en utspädning på 2,3 procent av det totala antalet aktier och av det totala röstetalet i bolaget.

Vid den extra bolagsstämman den 13 augusti beslutades om två nya incitamentsprogram om maximalt 2 000 000 optioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner (”Co-worker LTIP 2018”) respektive maximalt 475 000 aktierätter till styrelsemedlemmar (”Board LTIP 2018”). Ökningen av bolagets aktiekapital vid fullt utnyttjande av båda incitamentsprogrammen uppgår maximalt till ca 1 237 500 kronor, vilket motsvarar en utspädning på 9,2 procent av det totala antalet aktier.

 

 

Om du har några frågor som investerare, kontakta oss gärna!

Carl-Johan Dalsgaard, CEO 
carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com
Tel: +46 709 75 98 63

Hans Jeppsson, CFO
hans.jeppsson@vicorepharma.com
Tel: +46 705 53 14 65

Nina Carlén, IR, Communication & Administration Coordinator 
nina.carlen@vicorepharma.com
Tel: +46 763 90 94 04

Certified Advisor
Erik Penser Bank AB
Apelbergsgatan 27
Box 7405
103 91 Stockholm, Sweden
Tel: +46 8 463 8000