Finansiell
information

Finansiella rapporter

Delårsrapport, kvartal 1 Läs mer

Kommande event

2022-09-07 - 2022-09-08

Pareto Securities 13th annual healthcare conference

2022-09-28 - 2022-09-29

Nordic Life Science days

Läs mer

Vicore är ett läkemedelsbolag med fokus på svåra lungsjukdomar och relaterade indikationer.

Vicore Pharma är ett läkemedelsbolag med fokus på svåra lungsjukdomar och närliggande indikationer. Bolaget har för närvarande fyra utvecklingsprogram, VP01, VP02, VP03 och VP04.

VP01-programmet syftar till att utveckla substansen C21 för behandling av idiopatisk lungfibros (”IPF”), pulmonell arteriell hypertension (PAH) samt COVID-19. VP02-programmet bygger på ett en nytt administrationssätt för talidomid och fokuserar på den underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med IPF. VP03-programmet innefattar utveckling av nya AT2R agonister. VP04-programmet utvecklar en kliniskt validerad digital terapi för IPF patienter.