Finansiell
information

Kommande event

2021-11-01 - 2021-11-03

5th Annual Digital AFDD

2021-11-11

Redeye Life Science day

Läs mer

Vicore är ett särläkemedelsbolag med fokus på fibrotiska lungsjukdomar och relaterade indikationer.

Vicore Pharma är ett särläkemedelsbolag med fokus på fibrotiska lungsjukdomar och närliggande indikationer. Bolaget har för närvarande fyra utvecklingsprogram, VP01, VP02, VP03 och VP04.

VP01-programmet syftar till att utveckla substansen C21 för behandling av idiopatisk lungfibros (”IPF”) samt COVID-19. VP02-programmet bygger på ett en nytt administrationssätt för talidomid och fokuserar på den underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med IPF. VP03-programmet innefattar utveckling av nya AT2R agonister. VP04-programmet utvecklar en kliniskt validerad digital terapi för IPF patienter.