Vetenskapligt utskott

Utskottet ska bestå av minst tre icke-anställda styrelseledamöter med en bred vetenskaplig och medicinsk förståelse och erfarenhet inom det aktuella området. Styrelsen ska utse utskottets ledamöter, inklusive ordföranden. Vicore Pharma’s vetenskapliga utskott består av Maarten Kraan (ordförande), Michael Buschle och Elisabeth Björk.

Kommitténs huvuduppgifter och ansvar är:

  • Att granska och diskutera företagets prekliniska och kliniska produktportfölj, inklusive kommersiell attraktionskraft och rangordning av dessa.
  • Att granska och diskutera företagets FoU-strategi och att granska vetenskapliga och tekniska trender som Bolaget anser är av stor betydelse.
  • Att ge strategisk rådgivning och ge rekommendationer till företagets pågående FoU-program.
  • Att granska (kvaliteten på) FoU-kapaciteten hos bolaget och dess organisation, inklusive produktutvecklingsprocessen.
  • Att granska och diskutera bolagets strategier för immateriella rättigheter.