Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2019

28 februari 2020

Årsredovisning 2019

15 april 2020

Delårsrapport, Q1 2020

5 maj 2020

Årsstämma 2020

20 maj 2020

Delårsrapport, Q2 2020

26 augusti 2020

Delårsrapport, Q3 2020

6 november 2020

Bokslutskommuniké 2020

26 februari 2021