Ny kallelse till extra bolagsstämma

2012-09-25 | Regulatorisk

Ny kallelse till extra bolagsstämma den 17 oktober 2012 i Mintage Scientific AB (publ) kommer att publiceras inom kort i post- och inrikes tidningar samt Dagens Industri. Anledningen till detta är att fel avstämningsdag uppgivits i kallelsen, vilket styrelsens beklagar.

Ny kallelse till extra bolagsstämma den 17 oktober 2012 i Mintage Scientific AB (publ) kommer att publiceras inom kort i post- och inrikes tidningar samt Dagens Industri. Anledningen till detta är att fel avstämningsdag uppgivits i kallelsen, vilket styrelsens beklagar. Om fel avstämningsdag uppgivits i kallelse till bolagsstämma kan beslut som fattas på bolagsstämman klandras enligt aktiebolagslagen. Styrelsen har därför beslutat att ny kallelse skall publiceras. Datumet för extra bolagsstämma påverkas dock inte av att ny kallelse publiceras då kallelse sker i enlighet med bolagsordningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nina Carlén
Mintage Scientific AB, Haraldsgatan 5,
SE-413 14 Göteborg, Sweden
t.   +46 31 788 05 60
m. +46 763 90 94 04
nina.carlen@mintage.se
http://www.mintage.se