Återförande av utlånade aktier

2017-05-22 | Regulatorisk

Vicore Pharma Holding AB (ticker: VICO) meddelar att de av Protem Wessman AB utlånade aktierna har återförts från Recall Capital AB.

Avtalet mellan Vicore Pharma Holding AB och Recall Capital AB gällande rörelsefinansiering tecknades i januari 2017. Som ett led av detta lånade Recall Capital AB 250 000 aktier av Protem Wessman AB. Vicore Pharma erhöll lån om 2,4 miljoner kronor i första vändan samt därefter ytterligare ca 0,6 miljoner kronor från Recall Capital, vilket återbetalats med aktier i samband med att en större riktad nyemission om 56 miljoner kronor genomfördes.

Vi är mycket nöjda med utfallet och samarbetet med Recall Capital. Vicore Pharma har tillförts extra rörelsekapital på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt. Nu när vi genomfört en större riktad nyemission om totalt 56 miljoner kronor har vi inte behov av den här tjänsten och har därför valt att avsluta avtalet. Säger Per Jansson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta

Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2017 kl. 10.30 CET.