Vicore Pharmas innehav I-Tech stärker leveranskedjan med strategiskt förvärv

2018-03-13 | Regulatorisk

Vicore Pharma Holdings (publ) (ticker: VICO) innehav, I-Tech AB har idag informerat att man förvärvat produktionsteknologin och immateriella rättigheter avseende tillverkningen av Selektope® från Cambrex Corporation (NYSE: CBM). Förvärvet sker genom utfärdande av nya aktier i I-Tech och Cambrex kommer efter att aktierna har registrerats äga 19,9% av aktierna i bolaget.

Vicore Pharma Holdings ägarandel i I-Tech AB kommer att minska till 21,2% (tidigare 26,5%) till följd av emissionen.

“Detta är en viktig affär för I-Techs framtida expansion och fortsatta tillväxt och vi är mycket glada över att Cambrex, som är ett välrenommerat internationellt life-science produktionsföretag, kommer att tillföra värde som aktieägare och styrelselseledamot i I -Tech”, säger Per Jansson, VD för Vicore Pharma Holding.

Läs den officiella pressmeddelandet; https://selektope.com/category/press-releases/


För mer information, vänligen kontakta;
Per Jansson, VD, 0709-17 47 46, per.jansson@vicorepharma.com 

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2018 kl. 10.40 CET.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för andra sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. Vicore Pharma är baserat i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com 

Om I-Tech AB
I-Tech är ett Göteborgsbaserat bioteknik företag med global räckvidd och som innehar all IP- och regulatoriska rättigheter till antifouling-substansen Selektope® (generiskt namn, medetomidin). Företaget är privatägt med stöd av av Energimyndigheten, EU Eco-Innovation and FP7 Seafront. Bolaget är beläget i Astra Zeneca BioVentureHub. www.i-tech.se