Mintage Scientifics nyemission övertecknad

2013-12-09 | Regulatorisk

Mintage Scientifics nyemission med företrädesrätt för aktieägarna är nu genomförd. I emissionen emitteras 34 282 263 aktier till teckningskursen 0,45 kronor, motsvarande en total emissionslikvid om cirka 15,4 mkr. Sammantaget tecknades emissionen till cirka 141 procent.

Mintage Scientifics nyemission med företrädesrätt för aktieägarna är nu genomförd. I emissionen emitteras 34 282 263 aktier till teckningskursen 0,45 kronor, motsvarande en total emissionslikvid om cirka 15,4 mkr. Sammantaget tecknades emissionen till cirka 141 procent.

Sammanräkningen av nyemissionen visar att 30 950 529 aktier, motsvarande cirka 90 procent av de nya aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har 17 411 950 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter. Sammantaget har således 48 362 479 aktier tecknats i emissionen, motsvarande en teckningsgrad om cirka 141 procent. Besked om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter distribueras inom kort.

”Det är glädjande att det har varit en bred uppslutning kring emissionen bland våra befintliga aktieägare och att det finns ett stort intresse för bolaget. Med kapitalet från nyemissionen stärker vi vår finansiella ställning samt får möjlighet att vidareutveckla Vicore Pharma som står inför en spännande utveckling under 2014. Vi fortsätter även att vara en aktiv ägare i vårt intressebolag I-Tech som också utvecklas väl” säger Mintage Scientifics styrelseordförande Göran Wessman.

När nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Mintage Scientific att uppgå till 68 564 526 och aktiekapitalet till 3 428 226,30 kronor.