Vicore Pharmas intressebolag I-Tech genomför nyemission om 44,1 Mkr inför notering på Nasdaq First North

2018-05-02

Idag offentliggjorde I-Tech att bolaget avser att genomföra en nyemission med efterföljande notering på Nasdaq First North. Nyemissionen omfattar maximalt 2 150 000 aktier som emitteras till kursen 20,5 kronor. Nyemissionen innebär en utspädning för befintliga ägare om maximalt ca 18,0 procent.

Vicore Pharma äger sedan tidigare 2 075 392 aktier i I-Tech, vilket motsvarar en ägarandel om 21,2 procent före nyemissionen. Antalet aktier i I-Tech uppgår till 9 777 185 och baserat på emissionskursen värderas I-Tech till ca 200 Mkr före nyemissionen.

Teckningstiden för nyemissionen i I-Tech pågår under perioden 3-18 maj 2018 och preliminär första dag för handel är den 28e maj 2018. Nyemissionen omfattas till ca 60,5 procent av teckningsförbindelser från ett antal institutionella och privata investerare.

Ytterligare information om nyemissionen och noteringen på First North återfinns i I-Techs pressmeddelande: https://news.cision.com/se/i-tech/r/i-tech-ab-genomfor-nyemission-om-44-1-mkr-infor-notering-pa-nasdaq-first-north,c2510490  

Ett prospekt med fullständiga villkor finns tillgängligt på i-tech.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Jansson, VD, 0709-17 47 46, per.jansson@vicorepharma.com