Positiva resultat från fas II-studien ATTRACT i patienter med COVID-19 publicerade online

2021-02-01

Göteborg, 1 februari 2021 – Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot allvarliga lungsjukdomar, meddelar idag att resultaten från fas II-studien ATTRACT har publicerats online och lämnats in till en vetenskaplig tidskrift för granskning. Resultaten visar att lungfunktionen vid COVID-19 återställs med bolagets orala läkemedelskandidat C21 i tillägg till kortikosteroider och remdesivir. Detta indikerar att C21 kan bli ett viktigt komplement till vacciner för att stoppa COVID-19-pandemin.

Med cirka 100 miljoner registrerade sjukdomsfall och 2 miljoner dödsfall av COVID-19 finns det ett akut behov för ett säkert oralt läkemedel som komplement till de nyligen lanserade vaccinerna. Studien med Vicore Pharmas angiotensin II typ 2-receptor (AT2R) agonist C21 visade att lungfunktionen återställs med en signifikant lägre risk för syrgasbehandling vid slutet av behandlingen och efterkommande uppföljning.

Resultaten finns nu tillgängliga online på www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.26.21250511v1 och har lämnats in till en vetenskaplig tidskrift för granskning.

“Den slutliga analysen bekräftar de initiala observationerna att C21 är säkert, återställer lungfunktionen och minskar behovet av syrgasbehandling hos kritiskt sjuka COVID-19 patienter”, säger Carl-Johan Dalsgaard, VD i Vicore Pharma.  

Studiedesign

ATTRACT (Angiotensin II Type Two Receptor Agonist COVID-19 Trial), en randomiserad dubbelblindad och placebokontrollerad studie, genomfördes på 106 inlagda patienter med diagnostiserad coronavirus SARS-CoV-2-infektion (bekräftad med PCR-test). Patienterna, som vid studiens inledning hade tecken på akut luftvägsinfektion men inte krävde respiratorvård, behandlades med 100 mg C21 (n=51) eller placebo (n=56) två gånger per dag under sju dagar i tillägg till standardbehandling (behandlande läkares val). Behandlingsgrupperna var väl balanserade avseende ålder och kön och nästan alla patienterna fick behandling med kortikosteroider.

C21, första substansen i sin klass (AT2R-agonister)

C21, den första substansen i sin klass av typen orala småmolekylära angiotensin II typ 2-receptor (AT2R) agonister, aktiverar den skyddande delen av renin-angiotensinsystemet (RAS). C21 har visat robusta effekter i human IPF-drabbad lungvävnad, och en fas II-studie i IPF-patienter har nyligen inletts. Med tanke på att AT2R-aktivering har terapeutisk potential i ett antal ytterligare indikationer med betydande behov har Vicore intensifierat ansträngningarna att utveckla uppföljningsmolekyler med olika profiler.

Anslag från LifeArc

Vicore har erhållit anslag motsvarande 18,5 MSEK från den brittiska välgörenhetsorganisationen LifeArc för genomförandet av ATTRACT-studien. Läs mer om deras forskningsfond för att adressera utmaningarna med COVID-19; https://www.lifearc.org/funding/COVID-19-funding-2/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vicore Pharma Holding AB
Carl-Johan Dalsgaard, VD
T: 070 975 98 63
E: carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com