Vicore Pharma offentliggör årsredovisning för 2020

2021-04-15 | Regulatorisk

Göteborg, 15 april 2021 – Vicore Pharma Holding AB (publ) , ett läkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot allvarliga lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF) offentliggör idag årsredovisningen för 2020.

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://vicorepharma.com/investerare/finansiella-rapporter/  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Jeppsson, CFO, tel: +46 70 553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april, 2021 kl. 08:00 CET.