Vicore Pharma offentliggör prospekt i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

2019-09-16 | Regulatorisk

Göteborg, 16 september 2019 – Den 11 september 2019 offentliggjorde Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore” eller ”Bolaget”) att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt att Bolagets aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Prospektet som upprättats i samband med listbytet godkändes och registrerades av Finansinspektionen idag den 16 september 2019 och finns nu tillgängligt på Vicores hemsida, www.vicorepharma.com.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista är den 27 september 2019. Sista dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 26 september 2019. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: 070 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com

Hans Jeppsson, CFO, tel: 070-553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 september 2019, klockan 17.30 CEST.