Vicore och Nippon Shinyaku ingår exklusivt licensavtal för utveckling och kommersialisering av C21 i Japan

2024-02-09 | Regulatorisk

  • C21 är en potentiellt transformativ terapi för behandling av idiopatisk lungfibros (IPF)
  • Vicore erhåller 10 miljoner USD i förskottsbetalning och är berättigad till upp till 275 miljoner USD i milestone-betalningar utöver stegvis ökande royalties
  • Nippon Shinyaku har beviljats exklusiva rättigheter och kommer att ansvara för utvecklingen av C21 i Japan
  • Vicore behåller rättigheterna att utveckla och kommersialisera C21 på samtliga marknader utanför Japan

Stockholm, 9 februari 2024 – Vicore Pharma Holding AB (publ), ledande inom utveckling av angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs), meddelar idag att bolaget har ingått ett exklusivt licensavtal med Nippon Shinyaku Co. Ltd., ett ledande japanskt läkemedelsbolag, för att utveckla och kommersialisera Vicores läkemedelskandidat C21 i Japan.

Enligt villkoren i avtalet kommer Vicore att erhålla en initial betalning om 10 miljoner USD och har rätt till potentiella utvecklings- och kommersiella milestone-betalningar upp till totalt 275 miljoner USD. Vicore är även berättigat att erhålla stegvis ökande royalties som sträcker sig upp till låga 20% som andel av den årliga nettoförsäljningen av C21 i Japan. Nippon Shinyaku erhåller den exklusiva rätten att utveckla och kommersialisera C21 i Japan, med initialt fokus på behandling av idiopatisk lungfibros (IPF). Nippon Shinyaku kommer att vara operativt och finansiellt ansvarig för utvecklingen av C21 i Japan och kommer att på dess bekostnad bidra med japanska patienter och kliniker till den globala utvecklingen av C21 i sen fas. Vicore behåller alla rättigheter till C21 i resten av världen.

C21 är en oral behandling som utvecklas för behandling av IPF och har beviljats särläkemedelsstatus av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och den europeiska läkemedelsmyndigheten. Trots att IPF påverkar cirka 34 000 patienter i Japan är behandlingsalternativen mycket begränsade. I fas 2a-studien AIR visade C21 transformativ potential att på ett säkert och effektivt sätt stabilisera eller förbättra lungfunktionen hos tidigare obehandlade individer med IPF. En global fas 2b-studie (ASPIRE) är planerad att inledas under första halvåret i år.

"Detta partnerskap är en viktig milstolpe i utvecklingen av C21" säger Ahmed Mousa, VD för Vicore. "Nippon Shinyaku är en idealisk partner som tillför expertis inom sällsynta sjukdomar tillsammans med en tydlig historik av framgångsrika partnerskap med ledande företag för att ta innovativa behandlingar till den japanska marknaden. Vi ser fram emot att arbeta med Nippon Shinyaku-teamet och utnyttja deras expertis för att framgångsrikt utveckla och kommersialisera denna produkt i Japan."

"IPF är en sjukdom med stora medicinska behov", säger Toru Nakai, VD och representant för Nippon Shinyaku. "Jag är mycket glad över att ingå ett avtal med Vicore för att utveckla denna mycket lovande behandling för den japanska marknaden. C21 kommer att bli ett viktigt tillskott till Nippon Shinyakus portfölj av behandlingar för sällsynta sjukdomar."

Renexes LLC agerade rådgivare till Vicore i samband med transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ahmed Mousa, VD, tel: +1 607 437-0235, ahmed.mousa@vicorepharma.com  
Hans Jeppsson, CFO: +46 70 553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com

Om Nippon Shinyaku
Baserat på Nippon Shinyakus affärsfilosofi, "Att hjälpa människor att leva hälsosammare och lyckligare liv", strävar vi efter att vara en organisation som samhället litar på genom att skapa unika läkemedel som ger hopp till patienter och familjer som lider av sjukdom. Besök gärna vår hemsida (https://www.nippon-shinyaku.co.jp/english/) för produkter eller detaljerad information.

Om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore är ett läkemedelsbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla en ny klass av läkemedel med potential att modifiera sjukdomar. Bolaget utvecklar en läkemedelsportfölj inom lungsjukdomar, inkluderande idiopatisk lungfibros (IPF). C21, för närvarande i en fas 2a-studie på IPF, är en oral, småmolekylär, angiotensin II typ 2-receptor agonist (ATRAG) och först i sin klass av läkemedel. Almee™ (en medicinteknisk produkt under klinisk utveckling) är en digital terapi (DTx) baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) utvecklad för att hantera den psykiska belastningen hos patienter med lungfibros. Med vår unika expertis inom ATRAG-biologin och -kemin, utökar vi vår pipeline med nya läkemedelskandidater för flera potentiella sjukdomar. Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.