Vicore Pharma informerar om presentationer vid European Respiratory Society (ERS) International Congress 2023

2023-09-06

Stockholm, 6 september, 2023 – Vicore Pharma Holding AB (publ), ledande inom utveckling av angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs), meddelar idag att bolaget kommer att presentera två posters avseende dess ledande läkemedelskandidat C21, under utveckling för behandling av idiopatisk lungfibros (IPF), vid European Respiratory Society (ERS) International Congress i Milano, Italien, den 9-13 september 2023.

Titel: Characterization of high responders in the phase 2a IPF AIR trial of C21 using baseline quantitative CT image analysis
Presenteras av: Rohit Batta, Chief Medical Officer
Datum och tid: Måndag, 11september 2023, 16:00 – 17:30 CET
Plats: Session 349, PS-18

Titel: An open label, pharmacodynamic trial investigating vascular effects of the angiotensin II type 2 receptor agonist (ATRAG) C21
Presenteras av: Elin Rosendahl, Vice President Clinical Development
Datum och tid: Måndag, 11 september, 2023, 16:00 – 17:30 CET
Plats: Session 350, PS-19

”Vi är glada att få presentera data avseende C21, vår ledande läkemedelskandidat för behandling av IPF, vid årets ERS-konferens”, säger Ahmed Mousa, tillträdande VD för Vicore Pharma. De resultat som presenteras illustrerar den banbrytande potentialen hos ATRAGs för patienter som lider av IPF, både ur ett mekanistiskt perspektiv och genom de mycket lovande effekterna på lungfunktion som genererats i fas 2a AIR-studien. Vicore förbereder nu starten av ASPIRE, en fas 2b-studie med C21, under första halvan av nästa år.”

De posters som presenteras på ERS finns nu tillgängliga på Vicore Pharmas hemsida.

Om C21
C21 är en så kallad ”first-in-class”, oralt tillgänglig, lågmolekylär ATRAG under utveckling för behandling av idiopatisk lungfibros (IPF). C21 har särläkemedelsstatus för IPF i Europa och USA. Den unika multimodala verkningsmekanismen motverkar den underliggande fibrosen genom att C21 aktiverar den skyddande funktionen hos renin-angiotensin-systemet. Angiotensin II typ 2-receptoraktivering utlöser skyddande signalvägar, främjar alveolär läkning och underhåller därmed den alveolära integriteten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Jeppsson, CFO
Tel: +46 70 553 14 65
E-mail: hans.jeppsson@vicorepharma.com

Optimum Strategic Communications
Mary Clark, Hana Malik, Zoe Bolt, Katie Flint
Tel: +44 20 3882 2119
E-mail: vicore@optimumcomms.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 september 2023 kl. 08:00 CEST.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma är ett läkemedelsbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla en ny klass av läkemedel för att stoppa sjukdomsprogress och återställa funktion. Bolaget utvecklar en läkemedelsportfölj inom ovanliga lungsjukdomar, inkluderande idiopatisk lungfibros (IPF) och pulmonell arteriell hypertension (PAH). C21, för närvarande i en fas 2a-studie för behandling av IPF, är en oral, småmolekylär, angiotensin II typ 2-receptor agonist (ATRAG) och först i sin klass av läkemedel. C21 har särläkemedelsstatus i USA och Europa och ett antal patentansökningar har lämnats in för ytterligare skydd av C21 fram till 2040 och framåt. Almee™ (en medicinteknisk produkt under klinisk utveckling) är en digital terapi (DTx) baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) utvecklad för att hantera den psykologiska påverkan patienter med lungfibros upplever. Inhalerad IMiD bygger på ett nytt administrationssätt för talidomid och fokuserar på den svåra hosta som är förknippad med IPF. Med vår unika expertis inom ATRAG-biologin, utökar vi på vår pipeline med nya läkemedelskandidater för en bredare variation av sjukdomar, varav vissa kan utvecklas tillsammans med en partner och vissa tas till marknaden av Vicore.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.