Vicore Pharma AB utökar forskningsportföljen med nya molekyler och stärker sin teknologi för flera stora indikationer

2017-01-24 | Regulatorisk

För att kunna möta växande behov inom indikationer relaterade till hjärt- och kärlmedicin, diabetes och njursjukdomar har Vicore Pharma utvecklat nya läkemedelsmolekyler baserade på sin huvudmolekyl C21. En patentansökan har lämnats in efter ett framgångsrikt kemitekniskt och grundläggande biologiskt arbete.

För att kunna möta växande behov inom indikationer relaterade till hjärt- och kärlmedicin, diabetes och njursjukdomar har Vicore Pharma utvecklat nya läkemedelsmolekyler baserade på sin huvudmolekyl C21. En patentansökan har lämnats in efter ett framgångsrikt kemitekniskt och grundläggande biologiskt arbete.

Utvecklingsbolaget Emeriti Bio AB har på uppdrag av Vicore Pharma designat och syntetiserat nya läkemedelsmolekyler med egenskaper som kan komma att komplettera Vicore Pharmas huvudmolekyl C21 för sjukdomar utanför särläkemedelsområdet, sjukdomar där C21 har demonstrerat starka prekliniska data, exempelvis inom hjärt-/kärlmedicin, diabetes och njurmedicin. Genom att de nya molekylerna uppvisar biologiska egenskaper liknande de för C21 kan mycket av de resultat som tidigare demonstrerats också förväntas för de nyutvecklade läkemedelsmolekylerna.

Vår patentansökan är ett stort steg mot en utökad projektportfölj, vilket skapar värden för våra aktieägare på både kort och lång sikt. Det känns väldigt stimulerande att kunna erbjuda presumtiva licenstagare och partners inom läkemedelsindustrin nya läkemedelsmolekyler som kan stärka patentskyddet för teknologin för lång tid och därigenom skapa förutsättningar för utveckling av nya mediciner mot svåra sjukdomar där det idag saknas bra behandlingsalternativ säger Per Jansson, VD Vicore Pharma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Visionen är att etablera AT2-agonister som en ny och effektiv klass av läkemedel. Vår läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för i första hand den svåra sjukdomen idiopatisk lungfibros. För ytterligare information se
www.vicorepharma.com

Kort om Emeriti Bio AB
Emeriti Bio är ett nystartat företag som fokuserar på tidig läkemedelsutveckling. Företaget är grundat av seniora forskare med lång erfarenhet och som varit delaktiga i framgångsrika projekt inom AstraZeneca och andra internationella läkemedelsföretag. Emeriti Bio AB drivs av Jan Fryklund PhD VD, David Gustafsson MD PhD, Tomas Fex PhD, Bengt Ohlsson PhD och Björn Wallmark PhD, styrelseordförande, alla med över 30 års erfarenhet från läkemedelsbranschen.

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2017 kl. 13.45.