Vicore Pharmas förvärv av INIM Pharma slutfört

2018-08-20 | Regulatorisk

Styrelsen för Vicore Pharma Holding AB (publ) (ticker: VICO) kan idag meddela att förvärvet av INIM Pharma AB, vilket genomförs genom en apportemission och som den extra bolagsstämman den 13 augusti 2018 beslutade om, slutförts. Vicore Pharma Holding AB har därmed tillträtt aktierna i INIM Pharma AB. HealthCap blir efter apportemissionens registrering största aktieägare i Vicore Pharma Holding med en ägarandel om 30,4%.

För ytterligare information, vänligen kontakta;
Per Jansson, VD 0709-17 47 46, per.jansson@vicorepharma.com 

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma AB utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. Bolaget är baserat i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com