Vicore Pharma förvärvar aktier i I-Tech

2018-02-08 | Regulatorisk

Vicore Pharma Holding AB (publ) (ticker:VICO) kan idag meddela att man förvärvat aktier i I-Tech AB.

Vicore Pharma Holding AB har förvärvat aktier i I-Tech AB av en befintlig aktieägare med lång ägarhistorik i bolaget och Vicore Pharma Holding äger därefter 26,5% av aktierna i I-Tech, en ökning från tidigare 21% ägarandel. Samtliga utställda aktier förvärvades av nuvarande aktieägare i I-Tech enligt hembudsförfarande.

”Vi har nu ökat vår ägarandel ytterligare i I-Tech. Vi deltog i en nyemission strax innan jul och har nu även förvärvat ytterligare aktier i I-Tech från en befintlig aktieägare. Även om vår huvudsakliga strategi och fokus är läkemedelsutveckling i dotterbolaget Vicore Pharma så ser vi ett stort finansiellt värde i att investera ytterligare i I-Tech som utvecklas mycket väl nu” säger Per Jansson, VD i Vicore Pharma Holding.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018 kl 08:00 CET.