Vicore Pharma utser Erik Penser Bank till Certified Adviser

2017-05-24 | Regulatorisk

Vicore Pharma AB (publ) har ingått avtal med Erik Penser Bank avseende tjänsten som Certified Adviser. Erik Penser Bank tillträder som Certified Adviser den 1:a juni 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2017 kl. 09.00 CET.