Vicore utser Dr. Bertil Lindmark, framstående inom utveckling av läkemedel mot lungsjukdomar, till Chief Medical Officer

2023-12-18

  • Vicore utser Dr. Bertil Lindmark till Chief Medical Officer och stärker därigenom organisationen avseende utvecklingen av läkemedel mot idiopatisk lungfibros (IPF)
  • Dr. Lindmark har omfattande erfarenhet av sen klinisk läkemedelsutveckling och har bl.a. lett utvecklingen av Symbicort och andra globala varumärken för behandling av lungsjukdomar
  • Rekryteringen ligger i linje med Vicores fokus på sen klinisk utvecklingsfas för behandling av IPF vilket är ett resultat av de positiva interimsresultaten från fas 2a AIR-studien med C21 vilken visat potential att förbättra lungfunktionen hos IPF-patienter

Stockholm, 18 december, 2023 – Vicore Pharma Holding AB (publ) ledande inom utveckling av angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs), meddelar idag att Dr. Bertil Lindmark utses till Chief Medical Officer.

Dr. Lindmark kommer från en lång och framgångsrik karriär inom läkemedelsutveckling inom området lungsjukdomar och har haft ledande globala befattningar vid stora läkemedelsbolag och bioteknikföretag. Han har bland annat varit Global Vice President, Clinical Development for Respiratory and Inflammation på AstraZeneca, där Dr. Lindmark ledde utvecklingen av Symbicort och Pulmicort bland andra stora läkemedel mot lungsjukdomar. Han var också chef för forskning och utveckling på Almirall, där han ledde det globala utvecklingsarbetetarbetet inför godkännandet av ett långtidsverkande anti-muskarint läkemedel mot kronisk obstruktiv lungsjukdom. Hans senaste anställning som Chief Medical Officer på Galecto var inriktat på att leda bolagets stora globala kliniska utvecklingsprogram inom IPF.

Rohit Batta, avgående Chief Medical Officer, har antagit en ny roll som Managing Director för ett schweiziskt venture bioteknikbolag. Genom rekryteringen av Dr. Lindmark stärker nu Vicore sitt engagemang för att utveckla banbrytande behandlingar för patienter som lider av lungsjukdomar som IPF.

"Vi är mycket glada över rekryteringen av Bertil till Vicore", säger Ahmed Mousa, VD för Vicore. "Hans omfattande erfarenhet av utveckling av läkemedel mot lungsjukdomar positionerar oss för att göra stora framsteg i utvecklingen av C21 för IPF. Vi är samtidigt mycket tacksamma för Rohits betydande bidrag till Vicores verksamhet och önskar honom framgång i sin nya roll."

"Jag är väldigt glad över att ansluta till Vicore i detta utvecklingsskede. De nyligen presenterade resultaten från AIR-studien tyder på att det är möjligt att förbättra lungfunktionen vid IPF, det ultimata målet vid denna förödande sjukdom, säger Dr. Lindmark. "Den unika, uppströms verkningsmekanismen hos C21 möjliggör en aldrig tidigare skådad kombination av tolerabilitet och effekt vid IPF, och potentiellt även vid en rad andra sjukdomar där angiotensin II-systemet spelar en central roll."

Dr. Lindmark tog sin läkarexamen och doktorsexamen i molekylär epidemiologi vid Lunds universitet under handledning av professor Sten Eriksson som först beskrev alfa1-antitrypsinbrist. Dr. Lindmark har också tjänstgjort som gästprofessor i innovation och entreprenörskap vid Institutionen för Medicin vid Göteborgs universitet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ahmed Mousa, VD, tel: +1 607 437 0235, ahmed.mousa@vicorepharma.com  
Hans Jeppsson, CFO, tel: +46 70 553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december 2023 kl. 08:00 CET.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore är ett läkemedelsbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla en ny klass av läkemedel för att stoppa sjukdomsprogress och återställa funktion. Bolaget utvecklar en läkemedelsportfölj inom ovanliga lungsjukdomar, inkluderande idiopatisk lungfibros (IPF) och pulmonell arteriell hypertension (PAH). C21, för närvarande i en fas 2a-studie på IPF, är en oral, småmolekylär, angiotensin II typ 2-receptor agonist (ATRAG) och först i sin klass av läkemedel. C21 har särläkemedelsstatus i USA och Europa och ett antal patentansökningar har lämnats in för ytterligare skydd av C21 fram till 2040 och framåt. Almee™ (en medicinteknisk produkt under klinisk utveckling) är en digital terapi (DTx) baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) utvecklad för att hantera den psykologiska påverkan patienter med lungfibros upplever. Inhalerad IMiD bygger på ett nytt administrationssätt för talidomid och fokuserar på den svåra hosta som är förknippad med IPF. Med vår unika expertis inom ATRAG-biologin, utökar vi vår pipeline med nya läkemedelskandidater för en bredare variation av sjukdomar, varav vissa kan utvecklas tillsammans med en partner och vissa tas till marknaden av Vicore. 
Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.