Vicore Pharma AB utser Klas Malmberg till Senior Medical Adviser

2016-10-05 | Regulatorisk

Vicore Pharma meddelar att man rekryterat Klas Malmberg till posten som Senior Medical Advisor

Vicore Pharma meddelar att man rekryterat Klas Malmberg till posten som Senior Medical Advisor.

“Vi välkomnar Klas Malmberg till Vicore Pharma. Klas omfattande erfarenhet av praktisk medicin, klinisk forskning och läkemedelsutveckling kommer vara en stor tillgång för bolaget där vi står idag”, säger VD Per Jansson.

Klas Malmberg har över fjorton års erfarenhet av läkemedelsutveckling från läkemedelsbranschen. Han kommer närmast från en tjänst som Global Clinical Leader vid F. Hoffman La Roche Ltd med ansvar för den kliniska utvecklingen av Aleglitazar med över 40 000 patienter involverade. Dessförinnan arbetade han som Global Medical Science Director på Astra Zeneca. Därutöver har han fram till i januari 2016 innehaft en tjänst som professor i Kardiologi vid Karolinska Institutet. Klas Malmberg har över 130 publicerade artiklar och bokkapitel samt är en flitigt anlitad föreläsare. Klas Malmberg är utbildad läkare och professor inom kardiologi.

”Jag ser fram emot att få arbeta med Vicore Pharma och läkemedelskandidaten C21, vars positiva effekter på en lång rad indikationer är väldokumenterade genom åtskilliga pre-kliniska studier. Jag tror att jag med mina kunskaper inom klinisk utveckling kan bidra till verksamheten, säger Klas Malmberg.

Klas Malmberg kommer inledningsvis vara deltidsengagerad i Vicore Pharma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Visionen är att etablera AT2-agonister som en ny och effektiv klass av läkemedel. Vår läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för i första hand den svåra sjukdomen idiopatisk lungfibros. För ytterligare information se www.vicorepharma.com


Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2016 kl. 16.30 CET