Vicore erbjuder förhandsröstning till årsstämman 2020

2020-05-04

Göteborg, 4 maj 2020 – Vicore Pharma Holding AB (publ) meddelar härmed att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vicore uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

 För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på: https://vicorepharma.com/wp-content/uploads/2020/04/vicore_pharma_-_agm_2020_-_formulr_fr_frhandsrstning_och_anmlan_sv.pdfEn aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Vicore tillhanda senast torsdagen den 14 maj 2020 och skickas till Vicore Pharma Holding AB (publ), att. Nina Carlén, Kronhusgatan 11, SE-411 05 Göteborg. Det kan även inges elektroniskt och skickas då till nina.carlen@vicorepharma.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För ytterligare information om årsstämman 2020: https://vicorepharma.com/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: +46 70 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com