Delårsrapport januari – mars 2021

2021-05-05 | Regulatorisk

Göteborg, 5 maj 2021 – Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2021.

Viktiga händelser under första kvartalet

 • I februari genomförde Vicore en riktad nyemission, vilken tillförde bolaget 336 MSEK före transaktionskostnader.  Nyemissionen godkändes vid en extra bolagstämma i mars.
 • I mars rapporterade Vicore resultat från den mekanistiska fas II-studien i systemisk skleros och Raynauds fenomen (SSc) som visade att C21 ökade blodflödet i fibrotiska vävnader.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • I maj meddelade Vicore att bolaget ingått ett samarbetsavtal med Alex Therapeutics för utveckling av en digital terapi (DTx) för patienter med idiopatisk lungfibros (IPF).

Finansiell översikt för perioden
1 januari – 31 mars 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet var -47,5 MSEK (-28,8)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -48,1 MSEK (-28,4)         
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -0,76 SEK (-0,56)
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 31 mars 2021 uppgick till 589,9 MSEK (318,7 MSEK per den 31 december 2020)

Finansiell sammanställning, koncern

Belopp i MSEK jan-mar
2021
jan-mar
2020
jan-dec
2020
Nettoomsättning 0,0 0,0 0,0
Rörelseresultat -47,5 -28,8 -149,5
Resultat efter skatt -48,1 -28,4 -146,9
Resultat per aktie, före/efter utspädning  (SEK)1 -0,76 -0,56 -2,71
Forsknings- och utvecklingskostnader/
rörelsekostnader (%)2
88,7 83,6 84,7
Eget kapital vid periodens slut 629,1 296,3 354,5
Kassaflödet från den löpande verksamheten -47,7 -29,3 -119,9
Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens slut 589,9 238,0 318,7

1 Det finns ingen utspädningseffekt för potentiella stamaktier, då resultaten för de ovan angivna perioderna har varit negativa.
2 Alternativt nyckeltal. Definieras på sidan 20 i delårsrapporten.

VD-ord

Det första kvartalet 2021 har varit mycket produktivt för Vicore då vi har fortsatt att bygga på de kliniska framgångar som uppnåddes med C21 under 2020.

I början av februari tog bolaget in 336 MSEK (cirka 40 MUSD) i en riktad nyemission från både svenska och internationella institutionella investerare, inklusive befintliga aktieägare. Den stärkta kassan gör det möjligt för Vicore att finansiera verksamheten en bra bit in i 2023.

Finansieringen skedde mot bakgrund av de framgångsrika resultaten från Vicores fas II-studie i COVID-19 (ATTRACT). Resultaten, som publicerades online på medRxiv i början av januari, visade att C21, Vicores angiotensin typ 2-receptor agonist, minskar behovet av syrgas och tydligt återställer andningsfunktionen hos sjukhusinlagda COVID-19-patienter. Efter den framgångsrika fas II-studien har Vicore långt framskridna planer för en multinationell, placebokontrollerad fas III-studie med C21 för COVID-19. Fas III-studien är planerad att starta sommaren 2021 så snart vi fått godkännande från FDA.

Vicores kliniska studie för idiopatisk lungfibros (IPF) fortsätter i rätt riktning. Rekryteringen för den internationella fas II-studien (AIR) med C21 fortskrider enligt plan i Indien, Ukraina, Storbritannien och Ryssland efter att den första patienten rekryterades i november 2020. Top line-resultat från AIR-studien förväntas i slutet av 2022.

Vicore förväntar sig också att lämna in en klinisk prövningsansökan i slutet av 2021 för VP02, Vicores inhalerade formulering av talidomid för behandling av IPF och IPF-hosta.

I mars, publicerade vi top line-data från vår fas II-studie i patienter med systemisk skleros och Raynauds fenomen (SSc) som visade att C21 ökade blodflödet i fibrotisk vävnad, ett resultat som ytterligare skiljer C21 från sina konkurrenter inom lungfibros och som vi förväntar oss kommer att ha fördelar för patienter med IPF.

Som en del av vårt fortsatta engagemang för IPF-patienter har vi inlett ett samarbete med Alex Therapeutics, ett företag inom digitala evidensbaserade terapier, för att utveckla en digital terapi (DTx) där alla rättigher till produkten ägs av Vicore. Produkten kommer att utformas för att tillhandahålla kognitiv beteendeterapi (KBT) som kan användas för att hjälpa IPF-patienter med den psykologiska aspekten av sin sjukdom och för att förbättra patientens livssituation. Genom att komplettera vår pipeline med det det här nya programmet inom DTx (VP04) kan Vicore erbjuda en helhetslösning till patienter, som också innehåller de mycket lovande VP01- och VP02-programmen som riktar sig mot de underliggande orsakerna och symptomen vid IPF.

Vicore-teamet fortsätter att möta de utmanande och något oförutsägbara omständigheterna under pandemin med stort engagemang. Jag vill tacka alla våra anställda för deras bidrag och våra aktieägare för fortsatt stöd i vårt arbete med att erbjuda en helhetslösning till patienter genom att lindra den smärta och det lidande som orsakas av fibrotiska lungsjukdomar.

Carl-Johan Dalsgaard, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: 070 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  

Hans Jeppsson, CFO, tel: 070 553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com  

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2021 kl 08:00 CET.

Vicorepharma

On vicorepharma.com, we use so-called cookies to analyze how our website is used in order to optimize and improve it. You choose yourself whether you want to consent to our use of cookies.

Vicorepharma is responsible for placing cookies on the website and for the processing of your personal data collected by them. For more information about our processing of your personal data, see our privacy policy

Cookie policy

Your consent applies to the following domain: vicorepharma.com
The cookie policy was last updated: 2023-06-29

Privacy Policy

Show the cookies used on our website

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

 

What are cookies?

A cookie is a small text file that is placed on your device (computer/mobile/tablet that has access to the internet) by the website you visit – if you give your consent to this. The cookie can, for example, recognize you as a user when you visit our website and make it possible to remember important information that makes your visit more comfortable and provides an improved user experience. Cookies are so-called passive files that cannot spread dangerous software or viruses on your mobile device or computer.

There are two types of cookies, permanent cookies and session cookies. At vicorepharma.com we use both permanent cookies and session cookies. Permanent cookies are saved as a file on the computer for a certain time until the server that placed them, or you as a visitor choose to delete them. Session cookies are temporarily stored when you as a visitor are on the website and disappear when you close your browser.

Cookies can also be divided into first-party cookies and third-party cookies. First-party cookies are placed by the website you are visiting, while third-party cookies are placed by another website. At vicorepharma.com, we use both first-party cookies and third-party cookies.

 

How to avoid cookies

When you visit our website, you can refuse all or certain types of cookies. You can also withdraw or change your consent at any time by clicking here.

You can also block cookies by changing the settings in your browser. Then your browser will automatically refuse cookies or inform you when a website requests to store cookies.

After your visit, you can review and delete the permanent cookies that have been stored in your browser. In the list below, you will see the name of the cookies vicorepharma.com saves so that you can easily identify them.

Here you will find more information about how to manage cookies in your browser:

 

Cookies used by third parties

On vicorepharma.com there may be content that is embedded from YouTube. YouTube places cookies in your browser when you visit youtube.com or when you click on embedded content from YouTube on our website. vicorepharma cannot control these cookies or the personal data and information that may be collected. vicorepharma does not use the targeted marketing services offered by YouTube. As a user, you therefore need to check YouTube’s website for further information on how they manage cookies, what information they collect and how you can delete any third-party cookies.

 

Cookies used on vicorepharma.com

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

General

Vicore Pharma Holding AB (“Vicore”) shall only process personal data in accordance with applicable data protection law and high industry standards.

 

Personal data.

Vicore processes personal data provided to us;
(i) by you in the day-to-day communications, or

(ii) in connection with entering into or performing an agreement or business arrangement with you, or
(iii) by a third party allowed by law or your consent.

The personal data may consist of contact and identification details and other information relevant to the situation.

 

Purpose.

Vicore process personal data for the purpose of communicating with you and to perform, manage and comply with agreements between us as well as rights and obligations which are allowed by law or applicable regulation.

 

Legal grounds.

The legal grounds for processing personal data is either;
(i) your consent which shall be considered provided when you either voluntary submit the personal data or enter into an agreement with us, or
(ii) a legitimate interest allowed under law.

 

Security

Vicore shall use adequate technical and organisational security measures to protect the personal data from loss and to safeguard against access from unauthorised persons.

Transfers of personal data may only occur;
(i) to third parties who perform services on Vicore behalf and who may only process personal data in accordance with our instructions, and may not use personal data for their own purposes; and
(ii) outside the EU/EEA only in accordance with applicable data protection laws and subject to the EU Commission’s standard contractual clauses, and
(iii) as otherwise permitted by law or your consent.

Duration.

The duration we process personal data is limited to what is reasonable for the purpose of the processing, unless otherwise required or permitted by law.

 

Rights

Vicore is the controller of the personal data processing, meaning that we are responsible for that the personal data is processed correctly and in accordance with applicable data protection laws.

Unless prevented by applicable law, regulation or agreement data subjects have the right to;
(i) know what personal data we process about them,
(ii) request that we rectify or erase inaccurate or incomplete personal data
(iii) object to specific processing of personal data, and
(iv) receive the personal data provided by them and have the personal data transferred to another party responsible for data processing.

All communications with Vicore regarding how we process personal data or exercise of any of your rights can be sent by e-mail to info@vicorepharma.com or by post to the address above.

Reports and complaints can also be directed to Datainspektionen who is the supervisory authority for our processing of personal data.