Vicore Pharma senarelägger publicering av bokslutskommuniké

2019-02-13 | Regulatorisk

Mölndal, 13 februari 2019 – Vicore Pharma Holding AB (publ) har beslutat att senarelägga publiceringen av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2018. Bokslutskommunikén kommer att publiceras den 15 mars 2019 istället för som tidigare aviserat den 22 februari 2019.

Anledningen till senareläggningen är beslutet att genomföra en konvertering av bolagets redovisningsprinciper till IFRS från och med bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2018. Konvertering till IFRS är en viktig del i förberedelsearbetet inför upplistningen till Nasdaq Stockholms huvudlista vilken är planerad att ske under den andra halvan av 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Jeppsson, CFO: 070 553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com