Michael Wolff Jensen utträder ur Vicores styrelse och ersätts av Jacob Gunterberg som styrelseordförande för perioden fram till årsstämman i maj 2022

2022-03-23

Göteborg, 23 mars, 2022 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (“Vicore”), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn (ATRAGs), meddelar idag att Michael Wolff Jensen utträder ur styrelsen.

Michael Wolff Jensen, som sedan 2020 har varit styrelseordförande i Vicore Pharma Holding AB (publ) har idag informerat styrelsen om att han avgår som styrelseordförande och utträder ur styrelsen av personliga skäl.

Michael kommer att lämna Vicores styrelse med omedelbar verkan. För tiden fram till årsstämman i maj 2022 har styrelsen idag utsett Jacob Gunterberg som ny styrelseordförande.

”Jag vill å styrelsens och aktieägarnas vägnar rikta ett stort tack till Michael för hans arbete som styrelseordförande i Vicore”, säger Jacob Gunterberg, nyvald styrelseordförande. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nina Carlén, Chief Administrative Officer
Tel: 076-390 94 04
E-post: nina.carlen@vicorepharma.com

Jacob Gunterberg, styrelseordförande
Tel: 070-975 98 58
E-mail: jacob.gunterberg@gmail.com    

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2022 kl 21:55 CET.