Vicore meddelar resultat från fas 1-studien med C106

2023-10-27

  • Även om inga allvarliga biverkningar observerades med C106, utgör den rapporterade ökningen av blodtrycket en utmaning för fortsatt utveckling
  • Lärdomarna kommer att utnyttjas för att utveckla efterföljande molekyler; preklinisk karakterisering hittills visar gynnsamma egenskaper
  • Utvecklingen av C21 fortsätter som planerat med betydande kliniska framsteg utan några observerade effekter på blodtrycket

Stockholm, 27 oktober 2023 – Vicore Pharma Holding AB (publ), ledande inom utveckling av angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs), meddelar idag att fas 1-studien med C106 har slutförts och att utvecklingen inom detta program kommer att avbrytas på grund av en övergående ökning av blodtrycket vilket observerats vid doser som tros ligga inom det kliniskt effektiva intervallet.

Fas 1-studien av C106 (NCT05427253), som inleddes i juni 2022, utformades som en dubbelblind, placebokontrollerad, randomiserad studie på friska frivilliga för att utvärdera säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik vid orala singel- och multipla stigande doser (från 5 till 300 mg) av läkemedelskandidaten. Även om inga allvarliga biverkningar eller tolerabilitetsproblem registrerades i de testade doserna, observerades en ökning av blodtrycket vid två dagliga doser om 140 mg och högre.

"Ökningen av blodtrycket med C106, en angiotensin II typ 2-receptor (AT2R) agonist, tros bero på en off-target effekt på angiotensin II typ 1-receptorn (AT1R)." säger Johan Raud, MD, PhD, Vicores Chief Scientific Officer. "Den kliniska utvecklingen av C106 kommer att hjälpa oss att optimera utvecklingen av våra efterföljande ATRAGs som har avsevärt högre AT2R-till-AT1R-selektivitet. C21, som inte har visat några effekter på blodtrycket, har också avsevärt högre AT2R-till-AT1R-selektivitet än C106."

"Vid de sjukdomar som vi skulle ha utvecklat C106 för, är även måttliga effekter på blodtrycket ett problem", säger Rohit Batta, MD, Vicores Chief Medical Officer. "Vi vill tacka deltagarna och kliniken som deltog i denna fas 1-studie. Vi ser fram emot att slutföra fas 2a AIR-studien med C21 i idiopatisk lungfibros (IPF) och att inleda fas 2b ASPIRE-studien med C21 i IPF under första halvan av nästa år."

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ahmed Mousa, VD
Tel: +1 607 437 0235
E-post: ahmed.mousa@vicorepharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2023 kl. 08:00 CEST.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore är ett läkemedelsbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla en ny klass av läkemedel för att stoppa sjukdomsprogress och återställa funktion. Bolaget utvecklar en läkemedelsportfölj inom ovanliga lungsjukdomar, inkluderande idiopatisk lungfibros (IPF) och pulmonell arteriell hypertension (PAH). C21, för närvarande i en fas 2a-studie på IPF, är en oral, småmolekylär, angiotensin II typ 2-receptor agonist (ATRAG) och först i sin klass av läkemedel. C21 har särläkemedelsstatus i USA och Europa och ett antal patentansökningar har lämnats in för ytterligare skydd av C21 fram till 2040 och framåt. Almee™ (en medicinteknisk produkt under klinisk utveckling) är en digital terapi (DTx) baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) utvecklad för att hantera den psykologiska påverkan patienter med lungfibros upplever. Inhalerad IMiD bygger på ett nytt administrationssätt för talidomid och fokuserar på den svåra hosta som är förknippad med IPF. Med vår unika expertis inom ATRAG-biologin, utökar vi vår pipeline med nya läkemedelskandidater för en bredare variation av sjukdomar, varav vissa kan utvecklas tillsammans med en partner och vissa tas till marknaden av Vicore.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.