Vicore inleder ”proof-of-concept”-studie på endoteldysfunktion

2023-05-03

Stockholm, 3 maj, 2023 – Vicore Pharma Holding AB (STO: VICO) (“Vicore”), ledande inom utveckling av angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs), meddelar idag att man doserat den första patienten i en klinisk studie med C21 på endoteldysfunktion.

 • Endoteldysfunktion är en nyckelfaktor för organskador i samband med många sjukdomar
 • Vicores ATRAGs har egenskaper som tyder på att de kan återställa endotelfunktionen
 • Återställande av endotelfunktion kan vara både terapeutiskt och fungera som en tidig effektbiomarkör vid lung-, njur-, vaskulära och flera andra sjukdomar

Vicore genomför en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, cross-over-studie som utvärderar effekten av ATRAGs på endoteldysfunktion (speglar kärlhälsa) hos patienter med typ 2 diabetes mellitus (T2DM)[1], en sjukdom där endoteldysfunktion är central vid utveckling av organskador. Studien kommer att genomföras med Vicores första ATRAG, C21, och använda EndoPAT®-teknologi[2], en FDA-godkänd, icke-invasiv, enkel och robust metod för att mäta endoteldysfunktion. Den första patienten har nu doserats och resultaten från studien förväntas till det fjärde kvartalet 2023. Om studien bekräftar konceptet skulle detta både ge stöd för nyttan av ATRAGs vid behandling av flera vanliga sjukdomar, samt att EndoPAT®-teknologin kan användas för att utforska terapeutisk effekt vid sjukdomar som drivs av endoteldysfunktion och för att fastställa det aktiva dosintervallet för nya ATRAGs.

"Att mäta endoteldysfunktion med EndoPAT®-teknologin är en kostnadseffektiv och robust metod för att fastställa ”proof-of-concept” vid lung- njur- och kärlsjukdomar", säger Elin Rosendahl, VP Clinical Operations, Vicore Pharma. "Detta kan leda till avsevärt förkortade tidslinjer samt minskad risk i våra kliniska utvecklingsprogram."

Endoteldysfunktion kännetecknas av ett proinflammatoriskt och protrombotiskt tillstånd med försämrat mikrovaskulärt blodflöde och är ett vaskulärt kännetecken vid många vanliga sjukdomar. Det finns för närvarande ingen behandling för endoteldysfunktion och att motverka denna vaskulära störning kommer sannolikt att minska kardiovaskulära-, njur- och andra komplikationer förknippade med till exempel diabetes och åldrande. Dessutom spelar endoteldysfunktion en central roll vid pulmonell arteriell hypertension och havandeskapsförgiftning, två mikrovaskulära sjukdomar där ATRAGs har föreslagits som en ny möjlig behandling och där det finns ett starkt prekliniskt stöd.

"Patienter med diabetes mellitus har en ökad risk för kardiovaskulär sjukdom och endoteldysfunktion är en viktig riskfaktor för denna utveckling", säger Jan Nilsson, professor i experimentell kardiologi, Lunds universitet, och huvudprövare i studien. "Behandling av endoteldysfunktion kan bli ett stort genombrott inom hjärt- och kärlsjukdomar".

Om angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs)    
AT2-receptorn är en del av kroppens system för att skydda mot och reparera skadad vävnad och förmodas vara skyddande i ett flertal sjukdomar kopplade till hög ålder och cellernas åldrande, inklusive idiopatisk lungfibros, kronisk njursjukdom, hjärtsvikt och kognitiva störningar. Att stimulera AT2-receptorn har visat sig vara effektivt i ett stort antal olika sjukdomsmodeller och den kliniska valideringen pågår vid kronisk lungsjukdom. Stimulering av AT2-receptorn kan även vidga små artärer för att lokalt öka blodflödet. Vicore utvecklar C21 för svåra ovanliga lungsjukdomar och har ett antal nya ATRAGs under utveckling för nya indikationer varav den första (C106) genomgår en klinisk fas 1-studie.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Dalsgaard, VD,
Tel: 070 975 98 63,
E-mail: carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  

Optimum Strategic Communications
Hana Malik, Eleanor Cooper, Katie Flint
Tel: +44 20 3882 2119
vicore@optimumcomms.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2023 kl 08:00 CET.

Om Vicore Pharma Holding AB
Vicore är ett läkemedelsbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla innovativa läkemedel för svåra sjukdomar där angiotensin II typ 2-receptorn (AT2 receptorn) spelar en viktig roll. Bolaget utvecklar en läkemedelsportfölj inom ovanliga lungsjukdomar, inkluderande idiopatisk lungfibros (IPF) och pulmonell arteriell hypertension (PAH). C21 är en oral, småmolekylär, angiotensin II typ 2-receptor agonist (ATRAG) och först i sin klass av läkemedel. Almee™ (en medicinteknisk produkt under utveckling, i väntan på FDA-godkännande) är en digital terapi (DTx) baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) utvecklad för att adressera den psykologiska påverkan patienter med lungfibros upplever. Inhalerad IMiD bygger på ett nytt administrationssätt för talidomid och fokuserar på den svåra hosta som är förknippad med IPF. Med vår unika expertis inom ATRAG-biologin, utökar vi på vår pipeline med nya läkemedelskandidater för en bredare variation av sjukdomar, varav vissa kan utvecklas tillsammans med en partner och vissa tas till marknaden av Vicore.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com

[1] NCT05831644
[2] A registered trademark of ZOLL® Itamar®, a division of ZOLL® Medical

Vicorepharma

On vicorepharma.com, we use so-called cookies to analyze how our website is used in order to optimize and improve it. You choose yourself whether you want to consent to our use of cookies.

Vicorepharma is responsible for placing cookies on the website and for the processing of your personal data collected by them. For more information about our processing of your personal data, see our privacy policy

Cookie policy

Your consent applies to the following domain: vicorepharma.com
The cookie policy was last updated: 2023-06-29

Privacy Policy

Show the cookies used on our website

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

 

What are cookies?

A cookie is a small text file that is placed on your device (computer/mobile/tablet that has access to the internet) by the website you visit – if you give your consent to this. The cookie can, for example, recognize you as a user when you visit our website and make it possible to remember important information that makes your visit more comfortable and provides an improved user experience. Cookies are so-called passive files that cannot spread dangerous software or viruses on your mobile device or computer.

There are two types of cookies, permanent cookies and session cookies. At vicorepharma.com we use both permanent cookies and session cookies. Permanent cookies are saved as a file on the computer for a certain time until the server that placed them, or you as a visitor choose to delete them. Session cookies are temporarily stored when you as a visitor are on the website and disappear when you close your browser.

Cookies can also be divided into first-party cookies and third-party cookies. First-party cookies are placed by the website you are visiting, while third-party cookies are placed by another website. At vicorepharma.com, we use both first-party cookies and third-party cookies.

 

How to avoid cookies

When you visit our website, you can refuse all or certain types of cookies. You can also withdraw or change your consent at any time by clicking here.

You can also block cookies by changing the settings in your browser. Then your browser will automatically refuse cookies or inform you when a website requests to store cookies.

After your visit, you can review and delete the permanent cookies that have been stored in your browser. In the list below, you will see the name of the cookies vicorepharma.com saves so that you can easily identify them.

Here you will find more information about how to manage cookies in your browser:

 

Cookies used by third parties

On vicorepharma.com there may be content that is embedded from YouTube. YouTube places cookies in your browser when you visit youtube.com or when you click on embedded content from YouTube on our website. vicorepharma cannot control these cookies or the personal data and information that may be collected. vicorepharma does not use the targeted marketing services offered by YouTube. As a user, you therefore need to check YouTube’s website for further information on how they manage cookies, what information they collect and how you can delete any third-party cookies.

 

Cookies used on vicorepharma.com

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

General

Vicore Pharma Holding AB (“Vicore”) shall only process personal data in accordance with applicable data protection law and high industry standards.

 

Personal data.

Vicore processes personal data provided to us;
(i) by you in the day-to-day communications, or

(ii) in connection with entering into or performing an agreement or business arrangement with you, or
(iii) by a third party allowed by law or your consent.

The personal data may consist of contact and identification details and other information relevant to the situation.

 

Purpose.

Vicore process personal data for the purpose of communicating with you and to perform, manage and comply with agreements between us as well as rights and obligations which are allowed by law or applicable regulation.

 

Legal grounds.

The legal grounds for processing personal data is either;
(i) your consent which shall be considered provided when you either voluntary submit the personal data or enter into an agreement with us, or
(ii) a legitimate interest allowed under law.

 

Security

Vicore shall use adequate technical and organisational security measures to protect the personal data from loss and to safeguard against access from unauthorised persons.

Transfers of personal data may only occur;
(i) to third parties who perform services on Vicore behalf and who may only process personal data in accordance with our instructions, and may not use personal data for their own purposes; and
(ii) outside the EU/EEA only in accordance with applicable data protection laws and subject to the EU Commission’s standard contractual clauses, and
(iii) as otherwise permitted by law or your consent.

Duration.

The duration we process personal data is limited to what is reasonable for the purpose of the processing, unless otherwise required or permitted by law.

 

Rights

Vicore is the controller of the personal data processing, meaning that we are responsible for that the personal data is processed correctly and in accordance with applicable data protection laws.

Unless prevented by applicable law, regulation or agreement data subjects have the right to;
(i) know what personal data we process about them,
(ii) request that we rectify or erase inaccurate or incomplete personal data
(iii) object to specific processing of personal data, and
(iv) receive the personal data provided by them and have the personal data transferred to another party responsible for data processing.

All communications with Vicore regarding how we process personal data or exercise of any of your rights can be sent by e-mail to info@vicorepharma.com or by post to the address above.

Reports and complaints can also be directed to Datainspektionen who is the supervisory authority for our processing of personal data.