Vicore inleder samarbete med Alex Therapeutics för att utveckla en digital terapi för patienter med IPF

2021-05-04 | Regulatorisk

· Webbinarium kommer hållas idag kl. 15:00 CET (9:00 am EST)
· Jessica Shull, expert på digitala terapier har rekryterats till Vicore för att driva DTx-programmet

Göteborg, 4 maj 2021 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (“Vicore”) ett särläkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot fibrotiska lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF) meddelar idag att bolaget ingått ett avtal med Alex Therapeutics AB för utveckling och klinisk validering av en digital terapi (DTx) byggd på ”Alex DTx Platform”. Vicore kommer vid ett webbinarium idag kl 15:00 CET (9 am EST) att berätta mer om den strategiska betydelsen av och de operativa detaljerna i det nya utvecklingsprogrammet.

Avtalet med Alex Therapeutics markerar startskottet för ett nytt kliniskt program för Vicore (VP04) – en gemensam utveckling och kommersialisering av en kliniskt validerad digital terapi (DTx) baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) för patienter som lider av IPF. Avtalet innebär att Vicore kommer att äga alla rättigheter till VP04 i utbyte mot en initialbetalning till Alex Therapeutics på 8,1 MSEK (1 MUSD), plus potentiella milstolpsersättningar och royalties på försäljning.

VP04 expanderar Vicore’s befintliga terapiprogram inom IPF och andra svåra lungsjukdomar. Den digitala terapin kommer att utvecklas för att erbjuda KBT till IPF-patienter, i tillägg till rutinkonsultationer med medicinska experter, för att förbättra livskvalitén och stödja patienten genom den psykologiska påverkan sjukdomen och diagnosen innebär. Genom att arbeta nära patientgrupper och vårdgivare förväntar sig Vicore och Alex Therapeutics att kunna starta den kliniska studien med VP04 under 2022.

“VP04-programmet utgör en del av Vicores mål för att ta itu med de stora medicinska behoven hos IPF-patienter,” säger Carl-Johan Dalsgaard, VD i Vicore. “Medan våra mycket lovande utvecklingsprogram VP01 och VP02 riktar sig mot de underliggande fysiologiska orsakerna och de dominerande kroppsliga sjukdomssymptomen kommer VP04 att adressera den psykologiska påverkan patienter som diagnostiserats med IPF ofta utsätts för. Vi är mycket nöjda att kunna samarbeta med en erfaren partner som Alex för att avancera den kliniska valideringen av VP04 och därmed kunna utveckla olika lösningar som adresserar flera dimensioner av sjukdomen.”

För att driva VP04-programmet, har Vicore nyligen rekryeterat Jessica Shull som Head of Digital Therapeutics. Hon har över 20 års erfarenhet av utveckling och införande av digitala vårdtekniker och har agerat som expertrådgivare för WHO och Digital Therapeutics Alliance

Samarbetet innebär att man kommer att använda Alex Therapeutics validerade AI (artificiell intelligens)-drivna digitala terapiplattform "Alex DTx Platform". Plattformen kombinerar evidensbaserade metoder som KBT med AI och används för att utveckla personliga behandlingar för att täcka behov hos patienter över hela världen.

“Vicores djupa kunskaper inom IPF och andra svåra lungsjukdomar kompletterar vår erfarenhet och teknologi mycket väl” säger John Drakenberg Renander, VD på Alex Therapeutics. “Integrationen av digitala terapier inom vården växer snabbt och det finns redan tydliga regulatoriska vägar och kommersiella möjligheter som ger validerade fördelar för patienter”

Webbinarium presentation
Vicore håller ett webbinarium för att presentera mer om VP04-programmet idag kl 15:00 CET (9 am EST). Webbinariet kan nås via denna länk: https://financialhearings.com/event/13868 

Presentationen kommer vara tillgänglig strax före webbinariet på bolagets hemsida: https://vicorepharma.com/investors/events-presentations/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vicore Pharma Holding AB
Carl-Johan Dalsgaard, VD
T: 070 975 98 63
E: carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  

Alex Therapeutics AB
John Drakenberg Renander, CEO
Tel: +46 70 883 00 35
E: john@alextherapeutics.com

Denna information är sådan som Vicore Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj 2021 kl 08:00 CET.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore Pharma är ett särläkemedelsbolag med fokus på fibrotiska lungsjukdomar och närliggande indikationer. Bolaget har för närvarande fyra utvecklingsprogram, VP01, VP02, VP03 och VP04.

VP01-programmet syftar till att utveckla substansen C21 för behandling av idiopatisk lungfibros (”IPF”) samt COVID-19. VP02-programmet bygger på ett en nytt administrationssätt för talidomid och fokuserar på den underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med IPF. VP03-programmet innefattar utveckling av nya AT2R agonister. VP04-programmet utvecklar en kliniskt validerad digital terapi för IPF patienter.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.

Om Alex Therapeutics AB

Alex Therapeutics är ett Stockholmsbaserat medicintekniskt företag med fokus på att designa och utveckla Software-as-a-Medical-Device (SaMD). Med den beprövade ”Alex DTx Platform”, kompetens inom artificiell intelligens och evidensbaserad psykologi är Alex Therapeutics unikt positionerat för att leverera avancerade och pålitliga DTx-produkter som bevisligen förbättrar användarens välbefinnande. Alex Therapeutics har utvecklat ett receptbelagt digitalt läkemedel för nikotinberoende och samarbetar med stora läkemedelsbolag. Med tiotusentals patienter, erfarenhet av klinisk validering och positiva patientutlåtanden, utvecklar Alex Therapeutics toppmoderna DTx-produkter. För mer information, se www.alextherapeutics.com .

Om IPF

Patienter som diagnosticeras med IPF har en livslängd på ungefär 3-5 år, under vilken deras symptom med svår andnöd, trötthet och hosta successivt blir värre. För närvarande finns det begränsade behandlingsalternativ för IPF, vilket även gäller den symptomatiska behandlingen. Svårigheterna att att utföra dagliga rutiner på grund av de svåra symptomen vid IPF framkallar ofta ångest och depression, särskilt när patienterna upplever en märkbar försämring av de fysiska symtomen.

Om digitala terapier

Digital terapi (DTx) är kliniskt bevisade medicinska behandlingar som levereras digitalt till patienter. De senaste åren har intresset för att använda programvara för att behandla olika tillstånd ökat kraftigt, med en växande mängd vetenskaplig litteratur som dokumenterar effektiviteten hos DTx. DTx har använts antingen som fristående behandlingar, tillsammans med medicinering eller andra tillbehör och är mycket skalbara och personligt anpassade. På grund av det stora intresset för DTx hos läkemedelsföretag och medicinsk personal har myndigheter i Europa och andra länder utvecklat nya bedömningsmatriser för att säkerställa att digitala läkemedel är kliniskt säkra och effektiva innan de godkänns.