Vicore inleder samarbete med Alex Therapeutics för att utveckla en digital terapi för patienter med IPF

2021-05-04 | Regulatorisk

· Webbinarium kommer hållas idag kl. 15:00 CET (9:00 am EST)
· Jessica Shull, expert på digitala terapier har rekryterats till Vicore för att driva DTx-programmet

Göteborg, 4 maj 2021 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (“Vicore”) ett särläkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot fibrotiska lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF) meddelar idag att bolaget ingått ett avtal med Alex Therapeutics AB för utveckling och klinisk validering av en digital terapi (DTx) byggd på ”Alex DTx Platform”. Vicore kommer vid ett webbinarium idag kl 15:00 CET (9 am EST) att berätta mer om den strategiska betydelsen av och de operativa detaljerna i det nya utvecklingsprogrammet.

Avtalet med Alex Therapeutics markerar startskottet för ett nytt kliniskt program för Vicore (VP04) – en gemensam utveckling och kommersialisering av en kliniskt validerad digital terapi (DTx) baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) för patienter som lider av IPF. Avtalet innebär att Vicore kommer att äga alla rättigheter till VP04 i utbyte mot en initialbetalning till Alex Therapeutics på 8,1 MSEK (1 MUSD), plus potentiella milstolpsersättningar och royalties på försäljning.

VP04 expanderar Vicore’s befintliga terapiprogram inom IPF och andra svåra lungsjukdomar. Den digitala terapin kommer att utvecklas för att erbjuda KBT till IPF-patienter, i tillägg till rutinkonsultationer med medicinska experter, för att förbättra livskvalitén och stödja patienten genom den psykologiska påverkan sjukdomen och diagnosen innebär. Genom att arbeta nära patientgrupper och vårdgivare förväntar sig Vicore och Alex Therapeutics att kunna starta den kliniska studien med VP04 under 2022.

“VP04-programmet utgör en del av Vicores mål för att ta itu med de stora medicinska behoven hos IPF-patienter,” säger Carl-Johan Dalsgaard, VD i Vicore. “Medan våra mycket lovande utvecklingsprogram VP01 och VP02 riktar sig mot de underliggande fysiologiska orsakerna och de dominerande kroppsliga sjukdomssymptomen kommer VP04 att adressera den psykologiska påverkan patienter som diagnostiserats med IPF ofta utsätts för. Vi är mycket nöjda att kunna samarbeta med en erfaren partner som Alex för att avancera den kliniska valideringen av VP04 och därmed kunna utveckla olika lösningar som adresserar flera dimensioner av sjukdomen.”

För att driva VP04-programmet, har Vicore nyligen rekryeterat Jessica Shull som Head of Digital Therapeutics. Hon har över 20 års erfarenhet av utveckling och införande av digitala vårdtekniker och har agerat som expertrådgivare för WHO och Digital Therapeutics Alliance

Samarbetet innebär att man kommer att använda Alex Therapeutics validerade AI (artificiell intelligens)-drivna digitala terapiplattform "Alex DTx Platform". Plattformen kombinerar evidensbaserade metoder som KBT med AI och används för att utveckla personliga behandlingar för att täcka behov hos patienter över hela världen.

“Vicores djupa kunskaper inom IPF och andra svåra lungsjukdomar kompletterar vår erfarenhet och teknologi mycket väl” säger John Drakenberg Renander, VD på Alex Therapeutics. “Integrationen av digitala terapier inom vården växer snabbt och det finns redan tydliga regulatoriska vägar och kommersiella möjligheter som ger validerade fördelar för patienter”

Webbinarium presentation
Vicore håller ett webbinarium för att presentera mer om VP04-programmet idag kl 15:00 CET (9 am EST). Webbinariet kan nås via denna länk: https://financialhearings.com/event/13868 

Presentationen kommer vara tillgänglig strax före webbinariet på bolagets hemsida: https://vicorepharma.com/investors/events-presentations/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vicore Pharma Holding AB
Carl-Johan Dalsgaard, VD
T: 070 975 98 63
E: carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  

Alex Therapeutics AB
John Drakenberg Renander, CEO
Tel: +46 70 883 00 35
E: john@alextherapeutics.com

Denna information är sådan som Vicore Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj 2021 kl 08:00 CET.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore Pharma är ett särläkemedelsbolag med fokus på fibrotiska lungsjukdomar och närliggande indikationer. Bolaget har för närvarande fyra utvecklingsprogram, VP01, VP02, VP03 och VP04.

VP01-programmet syftar till att utveckla substansen C21 för behandling av idiopatisk lungfibros (”IPF”) samt COVID-19. VP02-programmet bygger på ett en nytt administrationssätt för talidomid och fokuserar på den underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med IPF. VP03-programmet innefattar utveckling av nya AT2R agonister. VP04-programmet utvecklar en kliniskt validerad digital terapi för IPF patienter.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.

Om Alex Therapeutics AB

Alex Therapeutics är ett Stockholmsbaserat medicintekniskt företag med fokus på att designa och utveckla Software-as-a-Medical-Device (SaMD). Med den beprövade ”Alex DTx Platform”, kompetens inom artificiell intelligens och evidensbaserad psykologi är Alex Therapeutics unikt positionerat för att leverera avancerade och pålitliga DTx-produkter som bevisligen förbättrar användarens välbefinnande. Alex Therapeutics har utvecklat ett receptbelagt digitalt läkemedel för nikotinberoende och samarbetar med stora läkemedelsbolag. Med tiotusentals patienter, erfarenhet av klinisk validering och positiva patientutlåtanden, utvecklar Alex Therapeutics toppmoderna DTx-produkter. För mer information, se www.alextherapeutics.com .

Om IPF

Patienter som diagnosticeras med IPF har en livslängd på ungefär 3-5 år, under vilken deras symptom med svår andnöd, trötthet och hosta successivt blir värre. För närvarande finns det begränsade behandlingsalternativ för IPF, vilket även gäller den symptomatiska behandlingen. Svårigheterna att att utföra dagliga rutiner på grund av de svåra symptomen vid IPF framkallar ofta ångest och depression, särskilt när patienterna upplever en märkbar försämring av de fysiska symtomen.

Om digitala terapier

Digital terapi (DTx) är kliniskt bevisade medicinska behandlingar som levereras digitalt till patienter. De senaste åren har intresset för att använda programvara för att behandla olika tillstånd ökat kraftigt, med en växande mängd vetenskaplig litteratur som dokumenterar effektiviteten hos DTx. DTx har använts antingen som fristående behandlingar, tillsammans med medicinering eller andra tillbehör och är mycket skalbara och personligt anpassade. På grund av det stora intresset för DTx hos läkemedelsföretag och medicinsk personal har myndigheter i Europa och andra länder utvecklat nya bedömningsmatriser för att säkerställa att digitala läkemedel är kliniskt säkra och effektiva innan de godkänns.

Vicorepharma

On vicorepharma.com, we use so-called cookies to analyze how our website is used in order to optimize and improve it. You choose yourself whether you want to consent to our use of cookies.

Vicorepharma is responsible for placing cookies on the website and for the processing of your personal data collected by them. For more information about our processing of your personal data, see our privacy policy

Cookie policy

Your consent applies to the following domain: vicorepharma.com
The cookie policy was last updated: 2023-01-24

Privacy Policy

Show the cookies used on our website

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Marketing cookies is used to track visitors on the website. The intention is to show ads that are relevant and engaging to the individual user and thus be more valuable to publishers and third-party advertisers.

 • AMP_TOKEN

  Purpose: Contains a token that can be used to retrieve a unique user ID.
  Issued by: AMP
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • _fbp

  Purpose: Used to store and track visits across websites.
  Issued by: Facebook
  Lifespan: 3 months

  Domain: vicorepharma.com

 • _gac_

  Purpose: Used to store and track audience reach.
  Issued by: Google Ads
  Lifespan: 90 days

  Domain: vicorepharma.com

 • _lfa

  Purpose: Used to store and track audience reach.
  Issued by: Leadfeeder
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _lfa_test_cookie_stored

  Purpose: Used to test if _lfa was stored.
  Issued by: Leadfeeder
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _clck

  Purpose: Used to store a unique user ID.
  Issued by: Microsoft Clarity
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • _clsk

  Purpose: Used to store and combine pageviews by a user into a single session recording.
  Issued by: Microsoft Clarity
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Purpose: Used to store unique visits.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 30 minutes

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjFirstSeen

  Purpose: Used to identify a new visitors’ first session.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: Session

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjid

  Purpose: Used to store a unique user ID.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Purpose: Used to check if the visitor is included in the data sample defined by the site’s daily pageview limit.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 30 minutes

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjIncludedInSessionSample

  Purpose: Used to check if the visitor is included in the data sample defined by the site’s daily session limit.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 30 minutes

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjSessionUser{site_id}

  Purpose: Used to store a unique user ID.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjSession{site_id}

  Purpose: A cookie that holds the current session data.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 30 minutes

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjTLDTest

  Purpose: Used to check if cookies can be loaded on the site and is removed shortly afterward.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: Session

  Domain: vicorepharma.com

What are cookies?

A cookie is a small text file that is placed on your device (computer/mobile/tablet that has access to the internet) by the website you visit – if you give your consent to this. The cookie can, for example, recognize you as a user when you visit our website and make it possible to remember important information that makes your visit more comfortable and provides an improved user experience. Cookies are so-called passive files that cannot spread dangerous software or viruses on your mobile device or computer.

 

There are two types of cookies, permanent cookies and session cookies. At vicorepharma.com we use both permanent cookies and session cookies. Permanent cookies are saved as a file on the computer for a certain time until the server that placed them, or you as a visitor choose to delete them. Session cookies are temporarily stored when you as a visitor are on the website and disappear when you close your browser.

 

Cookies can also be divided into first-party cookies and third-party cookies. First-party cookies are placed by the website you are visiting, while third-party cookies are placed by another website. At vicorepharma.com, we use both first-party cookies and third-party cookies.

 

How to avoid cookies

When you visit our website, you can refuse all or certain types of cookies. You can also withdraw or change your consent at any time by clicking here.

 

You can also block cookies by changing the settings in your browser. Then your browser will automatically refuse cookies or inform you when a website requests to store cookies.

 

After your visit, you can review and delete the permanent cookies that have been stored in your browser. In the list below, you will see the name of the cookies vicorepharma.com saves so that you can easily identify them.

 

Here you will find more information about how to manage cookies in your browser:

 

Cookies used by third parties

On vicorepharma.com there may be content that is embedded from YouTube. YouTube places cookies in your browser when you visit youtube.com or when you click on embedded content from YouTube on our website. vicorepharma cannot control these cookies or the personal data and information that may be collected. vicorepharma does not use the targeted marketing services offered by YouTube. As a user, you therefore need to check YouTube’s website for further information on how they manage cookies, what information they collect and how you can delete any third-party cookies.

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Marketing cookies is used to track visitors on the website. The intention is to show ads that are relevant and engaging to the individual user and thus be more valuable to publishers and third-party advertisers.

 • AMP_TOKEN

  Purpose: Contains a token that can be used to retrieve a unique user ID.
  Issued by: AMP
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • _fbp

  Purpose: Used to store and track visits across websites.
  Issued by: Facebook
  Lifespan: 3 months

  Domain: vicorepharma.com

 • _gac_

  Purpose: Used to store and track audience reach.
  Issued by: Google Ads
  Lifespan: 90 days

  Domain: vicorepharma.com

 • _lfa

  Purpose: Used to store and track audience reach.
  Issued by: Leadfeeder
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _lfa_test_cookie_stored

  Purpose: Used to test if _lfa was stored.
  Issued by: Leadfeeder
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _clck

  Purpose: Used to store a unique user ID.
  Issued by: Microsoft Clarity
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • _clsk

  Purpose: Used to store and combine pageviews by a user into a single session recording.
  Issued by: Microsoft Clarity
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Purpose: Used to store unique visits.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 30 minutes

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjFirstSeen

  Purpose: Used to identify a new visitors’ first session.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: Session

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjid

  Purpose: Used to store a unique user ID.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Purpose: Used to check if the visitor is included in the data sample defined by the site’s daily pageview limit.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 30 minutes

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjIncludedInSessionSample

  Purpose: Used to check if the visitor is included in the data sample defined by the site’s daily session limit.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 30 minutes

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjSessionUser{site_id}

  Purpose: Used to store a unique user ID.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjSession{site_id}

  Purpose: A cookie that holds the current session data.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: 30 minutes

  Domain: vicorepharma.com

 • _hjTLDTest

  Purpose: Used to check if cookies can be loaded on the site and is removed shortly afterward.
  Issued by: Hotjar
  Lifespan: Session

  Domain: vicorepharma.com

General

Vicore Pharma Holding AB (“Vicore”) shall only process personal data in accordance with applicable data protection law and high industry standards.

 

Personal data.

Vicore processes personal data provided to us;
(i) by you in the day-to-day communications, or

(ii) in connection with entering into or performing an agreement or business arrangement with you, or
(iii) by a third party allowed by law or your consent.

The personal data may consist of contact and identification details and other information relevant to the situation.

 

Purpose.

Vicore process personal data for the purpose of communicating with you and to perform, manage and comply with agreements between us as well as rights and obligations which are allowed by law or applicable regulation.

 

Legal grounds.

The legal grounds for processing personal data is either;
(i) your consent which shall be considered provided when you either voluntary submit the personal data or enter into an agreement with us, or
(ii) a legitimate interest allowed under law.

 

Security

Vicore shall use adequate technical and organisational security measures to protect the personal data from loss and to safeguard against access from unauthorised persons.

Transfers of personal data may only occur;
(i) to third parties who perform services on Vicore behalf and who may only process personal data in accordance with our instructions, and may not use personal data for their own purposes; and
(ii) outside the EU/EEA only in accordance with applicable data protection laws and subject to the EU Commission’s standard contractual clauses, and
(iii) as otherwise permitted by law or your consent.

Duration.

The duration we process personal data is limited to what is reasonable for the purpose of the processing, unless otherwise required or permitted by law.

 

Rights

Vicore is the controller of the personal data processing, meaning that we are responsible for that the personal data is processed correctly and in accordance with applicable data protection laws.

Unless prevented by applicable law, regulation or agreement data subjects have the right to;
(i) know what personal data we process about them,
(ii) request that we rectify or erase inaccurate or incomplete personal data
(iii) object to specific processing of personal data, and
(iv) receive the personal data provided by them and have the personal data transferred to another party responsible for data processing.

All communications with Vicore regarding how we process personal data or exercise of any of your rights can be sent by e-mail to info@vicorepharma.com or by post to the address above.

Reports and complaints can also be directed to Datainspektionen who is the supervisory authority for our processing of personal data.