Årsredovisning 2015

2016-04-06 | Regulatorisk

Vicore Pharma Holding årsredovisning för 2015 finns nu tillgänglig.

Vicore Pharma Holding årsredovisning för 2015 finns nu tillgänglig.

Årsredovisning 2015.pdf

Utdrag ur VD-ordet:
”Den första delen av Fas I undersökningarna kommer påbörjas under april 2016. Det är något senare än vad som tidigare kommunicerats och beror på att den administrativa handläggningen hos de tillståndsgivande myndigheterna dragit ut något på tiden. Det kommer emellertid inte att påverka slutrapporteringen nämnvärt, utan den beräknas fortfarande ske under fjärde kvartalet”

Göteborg den 6 april, 2016
Per Jansson, Verkställande direktör