Vicore tar ett stort steg mot ett kliniskt plattformsbolag som fokuserar på AT2R – ny molekyl redo för fas 1

2022-02-23

· Den nya AT2R-agonisten C106, med patentskydd till 2041, är redo för fas 1-studie
· Fyra ytterligare läkemedelskandidater kommer att slutföra preklinisk utvärdering under 2022  
· R&D-dag kommer att hållas den 10 mars för att presentera ytterligare detaljer från Vicores pipeline

Göteborg, 23 februari, 2022 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (“Vicore”), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn (AT2R), meddelar idag att bolaget avancerar den första nya läkemedelskandidaten från VP03-programmet till första studien i människa, en fas 1-studie. Denna molekyl är bolagets första AT2R-agonist att följa C21 i klinisk utveckling.

Vicore, med sin specifika kunskap inom AT2R-området, meddelar att den första läkemedelskandidaten i VP03-programmet har slutfört den prekliniska utvärderingen och nu är redo för den första studien i människa, en fas 1-studie. Bolaget planerar att lämna in en klinisk prövningsansökan under andra kvartalet 2022. Läkemedelskandidaten, C106, visar hög selektivitet för AT2R och har god effekt avseende minskning av TGFb i human vävnad. Dessutom förväntas den prekliniska utvärderingen av ytterligare fyra AT2R-agonistiska läkemedelsmolekyler slutföras under 2022.

“Vicore har utvecklat metoder för att snabbt kunna avancera nya molekyler till klinik och vi förväntar oss att ytterligare läkemedelskandidater med olika egenskaper följer under året” säger Johanna Gräns, ansvarig för preklinisk utveckling på Vicore.

AT2R-agonister har visat antifibrotiska, reparerande och regenerativa effekter i ett flertal sjukdomar i djurmodeller, inklusive lungfibros, diabetesnefropati, hjärtsvikt, stroke och kognitiva sjukdomar. De kliniska resultaten med C21 i COVID-19, Raynauds fenomen vid systemisk skleros och de nyligen publicerade interimsresultaten i idiopatisk lungfibros bevisar att AT2R även spelar en viktig roll vid olika sjukdomar i människa.  

”Detta är det första steget i att omvandla Vicore från ett särläkemedelsbolag specialiserat på lungsjukdomar till ett kliniskt plattformsbolag som utvecklar en ny klass av läkemedel, AT2R-agonister, med många tänkbara indikationer ” säger Carl-Johan Dalsgaard VD i Vicore.

R&D-dag den 10 mars, 2022
Vicore kommer att hålla en R&D-dag den 10 mars för att ytterligare informera marknaden om de senaste vetenskapliga framstegen med avseende på receptorlokalisering, experimentella bevis i mänskliga vävnader, framsteg i kemiprogrammen och de nya indikationerna som utvärderas samt en uppdatering av de pågående kliniska prövningarna.  

Registrering för eventet: https://lifesci.rampard.com/WebcastingAppv5/Events/Registration/registration.jsp?Y2lk=MTY4Ng==&Y2lk=MTY4Ng==

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD             
tel: 070 975 98 63           
carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2022 kl 08:00 CET.