Vicore Pharma håller webbinarium om C21 för behandling av COVID-19

2021-04-20

Webbinariet hålls onsdagen den 28 april @ 14:00 CET (08:00 am EST)

Göteborg 20 april 2021 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore”), ett läkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot allvarliga lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF) meddelade idag att bolaget kommer att hålla ett webbinarium om C21, Vicore’s ledande läkemedelsmolekyl, för behandling av COVID-19, onsdagen den 28 april 2021 kl. 14:00 CET (08:00 am EST).

Webbinariet kommer att innehålla en presentation av Key Opinion Leader (KOL), professor Maureen Horton, M.D. vid Johns Hopkins University School of Medicine, som kommer att presentera aktuella behandlingsmetoder och omötta medicinska behov vid COVID-19. Professor Horton kommer att vara tillgänglig för att svara på frågor efter avslutad presentation.

Vicores CMO, Rohit Batta kommer att presentera en uppdatering av resultaten från fas II-studien i COVID-19 och studiedesignen för den kommande pivotala fas III-studien med C21, en angiotensin II typ 2-receptor (AT2R) agonist. C21 undersöks också i en fas II-studie i idiopatisk lungfibros (IPF) och har särläkemedelsstatus i denna indikation från tillsynsmyndigheterna i Europa och USA.

För att registrera dig för webbinariet, klicka här

Maureen Horton, M.D. är professor i medicin och miljöhälsoteknik vid Johns Hopkins University School of Medicine i Baltimore, Maryland, ansvarig för interstitiella lungsjukdomar vid avdelningen för lung- och akutmedicin, samt behandlande läkare vid Johns Hopkins medicinska intensivvårdsenhet.

Professor Hortons forskning syftar till att förstå immunologiska störningar som som bidrar till lungskada och fibros. Hon har tidigare utvecklat en ny vaccininducerad immunterapi för lungfibros och forskar nu kring nya metabola behandlingar för både lungfibros och akut svår lungsvikt (ARDS). Hon har varit huvudansvarig prövningsledare i cirka 10 kliniska prövningar för behandling av lungsjukdomar och har över 80 publikationer om lungsjukdomar inklusive IPF, IPF-hosta, lungfibros samt luftvägsinfektioner som influensa och COVID-19.

Sedan 2020 har professor Horton varit involverad i flera studier som undersökt immunologiska störningar vid COVID-19-infektion och är medförfattare till en ny publikation om specifika T-celler och myeloida celler associerade med akut sjuka COVID-19-patienter, vilket ger en viktig insikt  i sjukdomsframkallande mekanismer vid COVID-19.

Professor Horton fick tog sin läkarexamen vid Johns Hopkins University School of Medicine och genomförde sin vidareutbildning i lung- och akutmedicin vid Johns Hopkins Hospital. Hon är cetifierad specialist inom internmedicin samt lung- och akutmedicin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD

T: 070 975 98 63

E: carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2021 kl 08:00 CET.