Ny- och kvittningsemission om sammanlagt 15 mkr genomförd i intressebolaget I-Tech

2011-04-06 | Regulatorisk

Mintage Scientifics intressebolag I-Tech har genomfört en riktad ny- och kvittningsemission på 15 mkr under mars 2011. I och med denna nyemission har två nya ägare tillkommit i bolaget; ALMI Invest Västsverige AB och Aquamarine Ltd. Utöver dessa har Volvo Technology Transfer, Mintage Scientific och Innovationsbron medverkat i kapitaliseringen av I-Tech via ny- och/eller kvittningsemission.

Mintage Scientifics intressebolag I-Tech har genomfört en riktad ny- och kvittningsemission på 15 mkr under mars 2011. I och med denna nyemission har två nya ägare tillkommit i bolaget; ALMI Invest Västsverige AB och Aquamarine Ltd. Utöver dessa har Volvo Technology Transfer, Mintage Scientific och Innovationsbron medverkat i kapitaliseringen av I-Tech via ny- och/eller kvittningsemission.

Det nya kapitalet avses täcka kapitalbehovet till efter det att bolagets teknologi vinner registreringsgodkännande hos den granskande myndigheten i Europa och i ett antal större sjöfartsnationer i Asien. 

De största ägarna i I-Tech efter nyemissionen är:

Volvo Technology Transfer, 34,5%
Mintage Scientific AB, 29%
Innovationsbron AB, 11%
GU Holding AB, 6%
ALMI Invest Västsverige AB, 6%
Aquamarine Ltd, 6%

Mintage Scientific är ett holding- och managementbolag som förvärvar och förädlar kommersiellt omogna projekt inom ”life- science”-området. Bolaget bistår med finansiering, ledning och operationell kompetens. Mintage Scientific ska ta tillvara upparbetade värden i portföljbolagen genom att aktivt exploatera och realisera värdena samt fortsatt förvalta och förnya tillgångarna. www.mintage.se

I-Tech har utvecklat en ny biocid med varumärkets Selektope®. Produkten erbjuds den marina färgindustrin som en tillsats till bottenfärg. Selektope® kan på ett effektiv och miljömässigt acceptabelt sätt förhindra påväxt av havstulpaner på båt- och fartygsskrov. I-Tech bildades 2000 och har allt sedan dess bedrivit utvecklingsarbete för att kunna registrera och lansera Selektope®. Detta har bl.a. under 8 år skett i samverkan med det av MISTRA (”Miljöstrategiska stiftelsen”) finansierade forskningsprojekt inom Göteborgs universitet och Chalmers. På senare år har utvecklingsarbetet fortsatt i  ett omfattande nätverk av samarbetspartners inom den marina färgindustrin och med kemiföretag. Bolaget har sitt säte i Göteborg. www.i-tech.se