Klinisk potential med C21 i publicerade artiklar

2017-10-09

Vicore Pharma (publ) (ticker VICO) har idag publicerat en uppdaterad referenslista med de senaste publicerade studierna på läkemedelskandidaten C21. Tre review artiklar från Australien, Danmark/Florida och Indien, sammanfattar de farmakologiska effekterna av C21 inom olika indikationer. Deras slutsats är att C21 har potential för att kunna bli ett värdefullt tillskott till nuvarande medicinsk behandling inom dessa områden; anti-fibros läkemedel för flera indikationer,  blodtryckssänkare vid högt blodtryck och som njurskyddande läkemedel för diabetes nefropati.

Anti-fibrotic potential of AT2-receptor agonists. Wang Y et al. Frontiers in Pharmacology (2017), 8: Article 564. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28912715
I denna review från Wang et al från Monash University, Australien, sammanfattas prekliniska in-vivo studier som har påvisat anti-fibrotiska effekter av AT2-receptorstimulering med C21. Review artikeln fokuserar på studier utförda i modeller med hjärt-, och njursjukdomar, men även generella mekanismer som ligger till grund för den anti-fibrotiska effekten av AT2-receptorsimulering, vilket också är relevant för IPF, den ledande indikation för C21. Sammantaget visar dessa studier att farmakologisk AT2R-stimulering med användning av C21 minskar organ fibros, vilket främst påvisats i studier på hjärt- och njursjukdom. Dessutom tenderar de antiinflammatoriska AT2R effekterna kunna bidra till fördelaktiga antifibrotiska AT2R effekter i prekliniska modeller.

Centrally mediated cardiovascular actions of the Angiotensin II type 2 receptor. Steckelings UM et al. Trends in Endocrinology & Metabolism (2017), 28: 684-693.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28733135
Angiotensin receptorer finns i vissa delar av hjärnan, inklusive det kardiovaskulära kontrollcentrat. Denna review har granskat nya data vilka ger en bättre förståelse av de centrala mekanismerna hos AT2-receptorn i central blodtryckskontroll. Stimulering av de centrala AT2-receptorerna resulterar i en inhibering av (sympatisk) utflöde och en sänkning av blodtrycket, troligen genom en förbättring av baroreflexfunktionen. En störning av baroreflexfunktionen anses vara en hörnsten hos patogenesen för (resistant) högt blodtryck och därför föreslår författarna att central AT2-receptor stimulering bör testas som ett terapeutiskt tillvägagångssätt vid (resistant) högt blodtryck i framtiden. 

AT2 receptor agonist C21: A silver lining for diabetic nephropathy. Pandey A & Gaikwad AB. Europ J Pharmacol, http://dx.doi.org/10.1016/j.ejphar.20127.09.036. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28943106
Diabetes nefropati är fortfarande den främsta orsaken till njursvikt (end-stage renal disease). Den rekommenderade medicinska behandlingen innebär en tät blodtryckskontroll och blodtryckssänkande medicinering inklusive ett RAS-blockerare. Denna behandling fördröjer uppkomsten av njursvikt men bättre behandlingar behövs för att ytterligare förbättra livskvaliteten och prognosen för patienter samt minska de enorma kostnaderna för samhället. C21 minskar oxidativ stress (superoxid produktion), inflammation och fibros i njurarna, och som är viktiga faktorer vid njurskador. Författarna drar slutsatsen att C21, ensam eller i kombination med en angiotensin receptor blockerare, kan vara ett ljus i mörkret för de som lider av diabetes nefropati och att kliniska studier är berättigade.

Se bifogad referenslista. 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Ulrike Muscha Steckelings, CSO
M: +46 76 297 97 54 eller e-post: ulrike.steckelings@vicorepharma.com

Vicorepharma

On vicorepharma.com, we use so-called cookies to analyze how our website is used in order to optimize and improve it. You choose yourself whether you want to consent to our use of cookies.

Vicorepharma is responsible for placing cookies on the website and for the processing of your personal data collected by them. For more information about our processing of your personal data, see our privacy policy

Cookie policy

Your consent applies to the following domain: vicorepharma.com
The cookie policy was last updated: 2023-06-29

Privacy Policy

Show the cookies used on our website

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

 

What are cookies?

A cookie is a small text file that is placed on your device (computer/mobile/tablet that has access to the internet) by the website you visit – if you give your consent to this. The cookie can, for example, recognize you as a user when you visit our website and make it possible to remember important information that makes your visit more comfortable and provides an improved user experience. Cookies are so-called passive files that cannot spread dangerous software or viruses on your mobile device or computer.

There are two types of cookies, permanent cookies and session cookies. At vicorepharma.com we use both permanent cookies and session cookies. Permanent cookies are saved as a file on the computer for a certain time until the server that placed them, or you as a visitor choose to delete them. Session cookies are temporarily stored when you as a visitor are on the website and disappear when you close your browser.

Cookies can also be divided into first-party cookies and third-party cookies. First-party cookies are placed by the website you are visiting, while third-party cookies are placed by another website. At vicorepharma.com, we use both first-party cookies and third-party cookies.

 

How to avoid cookies

When you visit our website, you can refuse all or certain types of cookies. You can also withdraw or change your consent at any time by clicking here.

You can also block cookies by changing the settings in your browser. Then your browser will automatically refuse cookies or inform you when a website requests to store cookies.

After your visit, you can review and delete the permanent cookies that have been stored in your browser. In the list below, you will see the name of the cookies vicorepharma.com saves so that you can easily identify them.

Here you will find more information about how to manage cookies in your browser:

 

Cookies used by third parties

On vicorepharma.com there may be content that is embedded from YouTube. YouTube places cookies in your browser when you visit youtube.com or when you click on embedded content from YouTube on our website. vicorepharma cannot control these cookies or the personal data and information that may be collected. vicorepharma does not use the targeted marketing services offered by YouTube. As a user, you therefore need to check YouTube’s website for further information on how they manage cookies, what information they collect and how you can delete any third-party cookies.

 

Cookies used on vicorepharma.com

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

General

Vicore Pharma Holding AB (“Vicore”) shall only process personal data in accordance with applicable data protection law and high industry standards.

 

Personal data.

Vicore processes personal data provided to us;
(i) by you in the day-to-day communications, or

(ii) in connection with entering into or performing an agreement or business arrangement with you, or
(iii) by a third party allowed by law or your consent.

The personal data may consist of contact and identification details and other information relevant to the situation.

 

Purpose.

Vicore process personal data for the purpose of communicating with you and to perform, manage and comply with agreements between us as well as rights and obligations which are allowed by law or applicable regulation.

 

Legal grounds.

The legal grounds for processing personal data is either;
(i) your consent which shall be considered provided when you either voluntary submit the personal data or enter into an agreement with us, or
(ii) a legitimate interest allowed under law.

 

Security

Vicore shall use adequate technical and organisational security measures to protect the personal data from loss and to safeguard against access from unauthorised persons.

Transfers of personal data may only occur;
(i) to third parties who perform services on Vicore behalf and who may only process personal data in accordance with our instructions, and may not use personal data for their own purposes; and
(ii) outside the EU/EEA only in accordance with applicable data protection laws and subject to the EU Commission’s standard contractual clauses, and
(iii) as otherwise permitted by law or your consent.

Duration.

The duration we process personal data is limited to what is reasonable for the purpose of the processing, unless otherwise required or permitted by law.

 

Rights

Vicore is the controller of the personal data processing, meaning that we are responsible for that the personal data is processed correctly and in accordance with applicable data protection laws.

Unless prevented by applicable law, regulation or agreement data subjects have the right to;
(i) know what personal data we process about them,
(ii) request that we rectify or erase inaccurate or incomplete personal data
(iii) object to specific processing of personal data, and
(iv) receive the personal data provided by them and have the personal data transferred to another party responsible for data processing.

All communications with Vicore regarding how we process personal data or exercise of any of your rights can be sent by e-mail to info@vicorepharma.com or by post to the address above.

Reports and complaints can also be directed to Datainspektionen who is the supervisory authority for our processing of personal data.