Vicore Pharma genomför en tilläggsstudie med C21 i en riskgrupp med avseende på säkerhet och undersökning av biomarkörer

2017-01-11 | Regulatorisk

Vicore Pharma har fått etiskt godkännande från de finska myndigheterna, FIMEA och Tukija, att genomföra en tilläggsstudie med läkemedelskandidaten C21 för att utvärdera säkerheten i en metabol riskgrupp samt undersöka olika biomarkörer.

Vicore Pharma har fått etiskt godkännande från de finska myndigheterna, FIMEA och Tukija, att genomföra en tilläggsstudie med läkemedelskandidaten C21 för att utvärdera säkerheten i en metabol riskgrupp samt undersöka olika biomarkörer.

Vicore Pharma kommer i slutet på januari 2017 starta en tilläggsstudie med läkemedelskandidaten C21 i direkt anslutning till Bolagets genomförda Fas I-studier. Studien kommer att genomföras under 8 dagar på 16 frivilliga överviktiga män där 8 personer doseras med 100 mg C21 och ytterligare 8 personer ges placebo. Resultat bedöms kunna presenteras omkring tre månader efter studiestart. Syftet är att undersöka säkerhet och tolerabilitet av C21 hos en riskgrupp samt att undersöka möjliga biomarkörer i blodet. Biomarkörerna kan komma att vara av intresse för framtida studier inom ämnesomsättning och diabetes och har inte någon direkt koppling till Idiopatisk lungfibros (IPF) som är bolagets ledande indikation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

Lena Lindblad, Operations manager
Tel: 0706-03 46 25 eller e-mail: lena.lindblad@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2017 kl 11:30