Vicore Pharma offentliggör årsredovisning för 2021

2022-04-07 | Regulatorisk

Göteborg, 7 april 2022 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (“Vicore”), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn (ATRAGs), offentliggör idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://vicorepharma.com/investerare/finansiella-rapporter/  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Jeppsson, CFO, tel: +46 70 553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april, 2022 kl. 08:00 CET.