Vicore Pharma rapporterar positiva resultat från ATTRACT-studien i patienter med COVID-19

2020-12-08 | Regulatorisk

Oral C21-behandling visar en signifikant klinisk förbättring i tillägg till kortikosteroider

Göteborg, 8 december 2020 – Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot allvarliga lungsjukdomar, meddelar idag positiva "top line"-resultat från ATTRACT-studien med C21 (VP01) i COVID-19. En webbsändning kommer att hållas i eftermiddag kl 15:00 CET (09:00 EST).

ATTRACT-studien är en randomiserad, dubbelblindad och placebokontrollerad studie som undersökt effekten av oral behandling med C21 jämfört med placebo hos 106 hospitaliserade COVID-19-patienter med symptom på akut luftvägsinfektion men utan respiratorbehandling. Många av dessa patienter får andnöd (och behov av syrgasbehandling) som ofta utvecklas till en akut andningssvikt om sjukdomen fortskrider. Behovet av syrgasbehandling speglar infektionens spridning till de nedre luftvägarna där gasutbytet sker.

Resultatsammanfattning:

 • C21 minskade risken att behöva syrgasterapi vid behandlingens slut med 40%, en effekt som var statistiskt signifikant (p = 0,057) vid 10%-nivån som fördefinierats i den statistiska analysplanen.
 • Det fanns en tydlig trend att C21 minskade behovet av respiratorbehandling med fyra patienter i placebogruppen jämfört med en i C21-gruppen.
 • Det observerades också en trend avseende minskad mortalitet med tre dödsfall i placebogruppen jämfört med en i C21-gruppen.
 • C21 uppvisade en mycket gynnsam biverkningsprofil i denna svårt sjuka patientgrupp.

Vicore Pharma kommer att fortsätta att analysera data från studien och mer information kommer att presenteras när analyserna är klara.

”Med tanke på studiens storlek är vi överraskade att se en så tydlig och signifikant klinisk effekt av C21”, säger Carl-Johan Dalsgaard, VD för Vicore Pharma, och fortsätter “med tanke på denna allvarliga pandemis utveckling kan en oral C21 formulering med gynnsam säkerhetsprofil bli ett viktigt och lättillgängligt alternativ för tidig behandling av COVID-19 och därmed fylla ett stort medicinskt behov. Dessutom lovar dessa resultat gott för såväl vår pågående studie av idiopatisk lungfibros (IPF) som för framtida studier av andra mer vanligt förekommande sjukdomar där aktivering av AT2R antas spela en roll”.

”Med hänsyn till svårighetsgraden av COVID-19 är de kliniskt relevanta effekterna av C21 på syrgasbehovet uppmuntrande och talar för att C21 kan bli ett värdefullt behandlingsalternativ vid denna aggressiva sjukdom.” säger Dr. Reema Kashiva, ansvarig prövare vid Noble Hospital and Research Center, Pune, Indien.

Webbsändning

Vicore Pharma kommer att hålla en webbsändning för att presentera utfallet från studien idag
kl. 15:00 CET (9 am EST). Sändningen är tillgänglig via länken:

https://financialhearings.com/event/13550

Presentationen kommer att finnas tillgänglig innan webbsändningen på:

https://vicorepharma.com/investerare/events-presentationer/                        

Studiedesign

ATTRACT (Angiotensin II Type Two Receptor Agonist COVID-19 Trial), en randomiserad dubbelblindad och placebokontrollerad studie, genomfördes på 106 inlagda patienter med diagnostiserad coronavirus SARS-CoV-2-infektion (bekräftad med PCR-test). Patienterna, som vid studiens inledning hade tecken på akut luftvägsinfektion men inte krävde respiratorvård, behandlades med 100 mg C21 (n=51) eller placebo (n=55) två gånger per dag under sju dagar i tillägg till standardbehandling (behandlande läkares val). Behandlingsgrupperna var väl balanserade avseende ålder och kön. Enligt i nuläget tillgängliga uppgifter behandlades minst 100 av de 106 patienterna med glukokortikoider.

Första substansen i sin klass

C21, den första substansen i sin klass av typen orala småmolekylära angiotensin II typ 2 receptor (AT2R)-agonister, aktiverar den skyddande delen av renin-angiotensinsystemet (RAS). C21 har visat robusta effekter i human IPF-drabbad lungvävnad, och en fas II-studie i IPF-patienter har nyligen inletts. Med tanke på att AT2R-aktivering har terapeutisk potential i ett antal ytterligare indikationer med betydande behov har Vicore intensifierat ansträngningarna att utveckla uppföljningsmolekyler med olika profiler.

Anslag från LifeArcVicore har erhållit anslag motsvarande ca 18.5 MSEK från den brittiska välgörenhetsorganisationen LifeArc för genomförandet av ATTRACT-studien. Läs mer om deras forskningsfond för att adressera utmaningarna med COVID-19; https://www.lifearc.org/funding/COVID-19-funding-2/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vicore Pharma Holding AB

Carl-Johan Dalsgaard, VD

T: 070 975 98 63

E: carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  

Optimum Strategic Communications

Mary Clark, Eva Haas, Shabnam Bashir

Tel: +44 (0) 20 8148 3040

E: vicore@optimumcomms.com

Denna information är sådan som Vicore Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 december 2020 kl. 08:00 CET.

Vicorepharma

On vicorepharma.com, we use so-called cookies to analyze how our website is used in order to optimize and improve it. You choose yourself whether you want to consent to our use of cookies.

Vicorepharma is responsible for placing cookies on the website and for the processing of your personal data collected by them. For more information about our processing of your personal data, see our privacy policy

Cookie policy

Your consent applies to the following domain: vicorepharma.com
The cookie policy was last updated: 2023-06-29

Privacy Policy

Show the cookies used on our website

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

 

What are cookies?

A cookie is a small text file that is placed on your device (computer/mobile/tablet that has access to the internet) by the website you visit – if you give your consent to this. The cookie can, for example, recognize you as a user when you visit our website and make it possible to remember important information that makes your visit more comfortable and provides an improved user experience. Cookies are so-called passive files that cannot spread dangerous software or viruses on your mobile device or computer.

There are two types of cookies, permanent cookies and session cookies. At vicorepharma.com we use both permanent cookies and session cookies. Permanent cookies are saved as a file on the computer for a certain time until the server that placed them, or you as a visitor choose to delete them. Session cookies are temporarily stored when you as a visitor are on the website and disappear when you close your browser.

Cookies can also be divided into first-party cookies and third-party cookies. First-party cookies are placed by the website you are visiting, while third-party cookies are placed by another website. At vicorepharma.com, we use both first-party cookies and third-party cookies.

 

How to avoid cookies

When you visit our website, you can refuse all or certain types of cookies. You can also withdraw or change your consent at any time by clicking here.

You can also block cookies by changing the settings in your browser. Then your browser will automatically refuse cookies or inform you when a website requests to store cookies.

After your visit, you can review and delete the permanent cookies that have been stored in your browser. In the list below, you will see the name of the cookies vicorepharma.com saves so that you can easily identify them.

Here you will find more information about how to manage cookies in your browser:

 

Cookies used by third parties

On vicorepharma.com there may be content that is embedded from YouTube. YouTube places cookies in your browser when you visit youtube.com or when you click on embedded content from YouTube on our website. vicorepharma cannot control these cookies or the personal data and information that may be collected. vicorepharma does not use the targeted marketing services offered by YouTube. As a user, you therefore need to check YouTube’s website for further information on how they manage cookies, what information they collect and how you can delete any third-party cookies.

 

Cookies used on vicorepharma.com

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

General

Vicore Pharma Holding AB (“Vicore”) shall only process personal data in accordance with applicable data protection law and high industry standards.

 

Personal data.

Vicore processes personal data provided to us;
(i) by you in the day-to-day communications, or

(ii) in connection with entering into or performing an agreement or business arrangement with you, or
(iii) by a third party allowed by law or your consent.

The personal data may consist of contact and identification details and other information relevant to the situation.

 

Purpose.

Vicore process personal data for the purpose of communicating with you and to perform, manage and comply with agreements between us as well as rights and obligations which are allowed by law or applicable regulation.

 

Legal grounds.

The legal grounds for processing personal data is either;
(i) your consent which shall be considered provided when you either voluntary submit the personal data or enter into an agreement with us, or
(ii) a legitimate interest allowed under law.

 

Security

Vicore shall use adequate technical and organisational security measures to protect the personal data from loss and to safeguard against access from unauthorised persons.

Transfers of personal data may only occur;
(i) to third parties who perform services on Vicore behalf and who may only process personal data in accordance with our instructions, and may not use personal data for their own purposes; and
(ii) outside the EU/EEA only in accordance with applicable data protection laws and subject to the EU Commission’s standard contractual clauses, and
(iii) as otherwise permitted by law or your consent.

Duration.

The duration we process personal data is limited to what is reasonable for the purpose of the processing, unless otherwise required or permitted by law.

 

Rights

Vicore is the controller of the personal data processing, meaning that we are responsible for that the personal data is processed correctly and in accordance with applicable data protection laws.

Unless prevented by applicable law, regulation or agreement data subjects have the right to;
(i) know what personal data we process about them,
(ii) request that we rectify or erase inaccurate or incomplete personal data
(iii) object to specific processing of personal data, and
(iv) receive the personal data provided by them and have the personal data transferred to another party responsible for data processing.

All communications with Vicore regarding how we process personal data or exercise of any of your rights can be sent by e-mail to info@vicorepharma.com or by post to the address above.

Reports and complaints can also be directed to Datainspektionen who is the supervisory authority for our processing of personal data.