Vicore presenterar uppdatering av AIR-studien under ATS-konferensen den 21 maj

2023-03-31

Stockholm, 31 mars, 2023 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (“Vicore”), ledande inom utvecklingen av angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs), meddelar idag att uppdaterade interimsresultat från AIR-studien kommer att presenteras muntligt vid American Thoracic Society (ATS) International Congress den 21 maj i Washington DC.

 • Professor Toby Maher kommer att presentera en uppdatering av fas 2a-studien (AIR) i idiopatisk lungfibros (IPF) vid American Thoracic Society (ATS)-konferensen
 • De presenterade resultaten kommer att inkludera ett mer framskridet data-set och även innehålla en grundlig analys av patientpopulationen
 • Bolaget utvalt att visas upp som förnyare inom fibrosfältet vid ATS respiratory innovation summit

En uppdatering av AIR-studien kommer att presenteras av Professor Toby Maher, Keck School of Medicine at University of Southern California, under sessionen “Clinical Trials in Chronic Lung Disease”. ATS är ett viktigt evenemang för att presentera resultat och vetenskapliga genombrott inom fältet kroniska lungsjukdomar.

” Vi är mycket glada att kunna presentera våra framsteg i AIR-studien. Vi har tidigare kommunicerat en tydlig stabilisering av sjukdomen och till och med en ökning av lungkapaciteten hos de personer som svarat bäst på behandlingen. Nu när studien har framskridit ytterligare kommer det att vara mycket intressant att få genomföra och presentera ytterligare analys.” säger Rohit Batta, CMO i Vicore

Muntlig presentation: “An Updated Interim Analysis of the Air Trial; an open-label, single-arm, 36-week, phase 2 trial of an angiotensin II type 2 receptor agonist, C21, in Individuals with IPF”.
Se sammanfattning: https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/10703/presentation/8265
Tid: 21 maj, 2023 kl 2:15- 4:15 PM EST (20:15-22:15 CET)

Med ATS som värd, kommer 2023 års Respiratory Innovation Summit samla innovatörer, investerare, kliniker och opinionsbildare som leder utvecklingen att skapa banbrytande behandlingar för dödliga och handikappande sjukdomar i lungor och luftvägar. Vicore har valts ut att visas upp vid toppmötet och givits en plats för en muntlig presentation.

”Det är en ära att bli utvalda att visas upp som förnyare inom fibrosfältet vid detta prestigefyllda toppmöte. Det är ett kvitto på bolagets kvalitet och förväntningarna på C21 som ett nytt lovande läkemedel för behandling av IPF” säger Carl-Johan Dalsgaard, VD i Vicore.

Dessutom kommer Vicore att muntligt presentera resultaten från pilotfasen av COMPANION, en klinisk studie av en digital terapi samt ha en posterpresentation om angiotensin II typ 2 receptor agonister vid sällsynta lungsjukdomar.

Muntlig presentation: “A digital therapeutic for anxiety symptoms in patients with idiopathic pulmonary fibrosis: an open-label pilot clinical investigation”
Sammanfattning: https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/10703/presentation/8321  
Tid: 22 maj, 2023 kl 9:00 AM – 11:00 AM EST (15-17 CET)

Muntlig poster-presentation: ”Development of angiotensin II type 2 receptor agonists 'ATRAGs' for treatment of pulmonary fibrosis and pulmonary hypertension”
Sammanfattning: https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/10703/presentation/6394
Tid: 24 maj kl 8:00 AM – 10:00 AM EST (14-16 CET)

Se det vetenskapliga programmet och registrera er för ATS här: ATS 2023

Om C21 – först i sin klass av ATRAGs (angiotensin II typ 2 receptor agonister)
C21 är en innovativ, oralt tillgänglig, selektiv, lågmolekylär ATRAG under utveckling för behandling av IPF (idiopatisk lungfibros). C21 har särläkemedelsstatus för IPF i Europa och USA. Den unika multimodala verkningsmekanismen motverkar den underliggande fibrosen vid IPF genom att C21 aktiverar den skyddande funktionen hos renin-angiotensin systemet (RAS). Denna aktivering av AT2-receptorn utlöser skyddande signalvägar, främjar alveolär läkning och underhåller därmed den alveolära integriteten. Fibrosbildningen minskar, sjukdomen stabiliseras och lungkapaciteten ökar.

Om fas 2a -studien i IPF (AIR)
Huvudsyftet med denna terapeutiska explorativa studie är att undersöka säkerheten och effekten av C21 hos behandlingsnaiva patienter med IPF. Studien är en öppen studie där C21 ges oralt två gånger dagligen som monoterapi i 24 veckor med möjlighet att fortsätta behandlingen i ytterligare 12 veckor. Patienter med IPF har en väl karakteriserad försämring av lungfunktionen. Effekten av C21 på lungfunktionen undersöks genom mätning av förändring av FVC från baslinjen. Studien genomförs på ett flertal center med regulatoriska godkännanden i Storbritannien, Indien, Ukraina och Ryssland. Studien är pausad i Ukraina och Ryssland på grund av den pågående konflikten. I november 2022 presenterade Vicore en interimsanalys på 41 patienter som ytterligare bekräftade de tidigare resultaten med en stabilisering av lungkapaciteten redan vid vecka 6 samt en bekräftad efterföljande ökning av lungkapaciteten från vecka 18 till vecka 36. Denna ökning var särskilt tydlig hos IPF-patienter som inte hade långt framskridna lungskador bekräftade med datortomografi.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: 070 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  

Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2023 kl 08:00 CET.

Om Vicore Pharma Holding AB
Vicore är ett läkemedelsbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla innovativa läkemedel för svåra sjukdomar där angiotensin II typ 2-receptorn (AT2 receptorn) spelar en viktig roll. Bolaget utvecklar en läkemedelsportfölj inom ovanliga lungsjukdomar, inkluderande idiopatisk lungfibros (IPF) och pulmonell arteriell hypertension (PAH). C21 är en oral, småmolekylär, angiotensin II typ 2-receptor agonist (ATRAG) och först i sin klass av läkemedel. Almee™ (en medicinteknisk produkt under klinisk utveckling) är en digital terapi (DTx) baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) utvecklad för att adressera den psykologiska påverkan patienter med lungfibros upplever. Inhalerad IMiD bygger på ett nytt administrationssätt för talidomid och fokuserar på den svåra hosta som är förknippad med IPF. Med vår unika expertis inom ATRAG-biologin, utökar vi på vår pipeline med nya läkemedelskandidater för en bredare variation av sjukdomar, varav vissa kan utvecklas tillsammans med en partner och vissa tas till marknaden av Vicore.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com

Vicorepharma

On vicorepharma.com, we use so-called cookies to analyze how our website is used in order to optimize and improve it. You choose yourself whether you want to consent to our use of cookies.

Vicorepharma is responsible for placing cookies on the website and for the processing of your personal data collected by them. For more information about our processing of your personal data, see our privacy policy

Cookie policy

Your consent applies to the following domain: vicorepharma.com
The cookie policy was last updated: 2023-06-29

Privacy Policy

Show the cookies used on our website

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

 

What are cookies?

A cookie is a small text file that is placed on your device (computer/mobile/tablet that has access to the internet) by the website you visit – if you give your consent to this. The cookie can, for example, recognize you as a user when you visit our website and make it possible to remember important information that makes your visit more comfortable and provides an improved user experience. Cookies are so-called passive files that cannot spread dangerous software or viruses on your mobile device or computer.

There are two types of cookies, permanent cookies and session cookies. At vicorepharma.com we use both permanent cookies and session cookies. Permanent cookies are saved as a file on the computer for a certain time until the server that placed them, or you as a visitor choose to delete them. Session cookies are temporarily stored when you as a visitor are on the website and disappear when you close your browser.

Cookies can also be divided into first-party cookies and third-party cookies. First-party cookies are placed by the website you are visiting, while third-party cookies are placed by another website. At vicorepharma.com, we use both first-party cookies and third-party cookies.

 

How to avoid cookies

When you visit our website, you can refuse all or certain types of cookies. You can also withdraw or change your consent at any time by clicking here.

You can also block cookies by changing the settings in your browser. Then your browser will automatically refuse cookies or inform you when a website requests to store cookies.

After your visit, you can review and delete the permanent cookies that have been stored in your browser. In the list below, you will see the name of the cookies vicorepharma.com saves so that you can easily identify them.

Here you will find more information about how to manage cookies in your browser:

 

Cookies used by third parties

On vicorepharma.com there may be content that is embedded from YouTube. YouTube places cookies in your browser when you visit youtube.com or when you click on embedded content from YouTube on our website. vicorepharma cannot control these cookies or the personal data and information that may be collected. vicorepharma does not use the targeted marketing services offered by YouTube. As a user, you therefore need to check YouTube’s website for further information on how they manage cookies, what information they collect and how you can delete any third-party cookies.

 

Cookies used on vicorepharma.com

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

General

Vicore Pharma Holding AB (“Vicore”) shall only process personal data in accordance with applicable data protection law and high industry standards.

 

Personal data.

Vicore processes personal data provided to us;
(i) by you in the day-to-day communications, or

(ii) in connection with entering into or performing an agreement or business arrangement with you, or
(iii) by a third party allowed by law or your consent.

The personal data may consist of contact and identification details and other information relevant to the situation.

 

Purpose.

Vicore process personal data for the purpose of communicating with you and to perform, manage and comply with agreements between us as well as rights and obligations which are allowed by law or applicable regulation.

 

Legal grounds.

The legal grounds for processing personal data is either;
(i) your consent which shall be considered provided when you either voluntary submit the personal data or enter into an agreement with us, or
(ii) a legitimate interest allowed under law.

 

Security

Vicore shall use adequate technical and organisational security measures to protect the personal data from loss and to safeguard against access from unauthorised persons.

Transfers of personal data may only occur;
(i) to third parties who perform services on Vicore behalf and who may only process personal data in accordance with our instructions, and may not use personal data for their own purposes; and
(ii) outside the EU/EEA only in accordance with applicable data protection laws and subject to the EU Commission’s standard contractual clauses, and
(iii) as otherwise permitted by law or your consent.

Duration.

The duration we process personal data is limited to what is reasonable for the purpose of the processing, unless otherwise required or permitted by law.

 

Rights

Vicore is the controller of the personal data processing, meaning that we are responsible for that the personal data is processed correctly and in accordance with applicable data protection laws.

Unless prevented by applicable law, regulation or agreement data subjects have the right to;
(i) know what personal data we process about them,
(ii) request that we rectify or erase inaccurate or incomplete personal data
(iii) object to specific processing of personal data, and
(iv) receive the personal data provided by them and have the personal data transferred to another party responsible for data processing.

All communications with Vicore regarding how we process personal data or exercise of any of your rights can be sent by e-mail to info@vicorepharma.com or by post to the address above.

Reports and complaints can also be directed to Datainspektionen who is the supervisory authority for our processing of personal data.