Vicore presenterar uppdatering av AIR-studien under ATS-konferensen den 21 maj

2023-03-31

Stockholm, 31 mars, 2023 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (“Vicore”), ledande inom utvecklingen av angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs), meddelar idag att uppdaterade interimsresultat från AIR-studien kommer att presenteras muntligt vid American Thoracic Society (ATS) International Congress den 21 maj i Washington DC.

  • Professor Toby Maher kommer att presentera en uppdatering av fas 2a-studien (AIR) i idiopatisk lungfibros (IPF) vid American Thoracic Society (ATS)-konferensen
  • De presenterade resultaten kommer att inkludera ett mer framskridet data-set och även innehålla en grundlig analys av patientpopulationen
  • Bolaget utvalt att visas upp som förnyare inom fibrosfältet vid ATS respiratory innovation summit

En uppdatering av AIR-studien kommer att presenteras av Professor Toby Maher, Keck School of Medicine at University of Southern California, under sessionen “Clinical Trials in Chronic Lung Disease”. ATS är ett viktigt evenemang för att presentera resultat och vetenskapliga genombrott inom fältet kroniska lungsjukdomar.

” Vi är mycket glada att kunna presentera våra framsteg i AIR-studien. Vi har tidigare kommunicerat en tydlig stabilisering av sjukdomen och till och med en ökning av lungkapaciteten hos de personer som svarat bäst på behandlingen. Nu när studien har framskridit ytterligare kommer det att vara mycket intressant att få genomföra och presentera ytterligare analys.” säger Rohit Batta, CMO i Vicore

Muntlig presentation: “An Updated Interim Analysis of the Air Trial; an open-label, single-arm, 36-week, phase 2 trial of an angiotensin II type 2 receptor agonist, C21, in Individuals with IPF”.
Se sammanfattning: https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/10703/presentation/8265
Tid: 21 maj, 2023 kl 2:15- 4:15 PM EST (20:15-22:15 CET)

Med ATS som värd, kommer 2023 års Respiratory Innovation Summit samla innovatörer, investerare, kliniker och opinionsbildare som leder utvecklingen att skapa banbrytande behandlingar för dödliga och handikappande sjukdomar i lungor och luftvägar. Vicore har valts ut att visas upp vid toppmötet och givits en plats för en muntlig presentation.

”Det är en ära att bli utvalda att visas upp som förnyare inom fibrosfältet vid detta prestigefyllda toppmöte. Det är ett kvitto på bolagets kvalitet och förväntningarna på C21 som ett nytt lovande läkemedel för behandling av IPF” säger Carl-Johan Dalsgaard, VD i Vicore.

Dessutom kommer Vicore att muntligt presentera resultaten från pilotfasen av COMPANION, en klinisk studie av en digital terapi samt ha en posterpresentation om angiotensin II typ 2 receptor agonister vid sällsynta lungsjukdomar.

Muntlig presentation: “A digital therapeutic for anxiety symptoms in patients with idiopathic pulmonary fibrosis: an open-label pilot clinical investigation”
Sammanfattning: https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/10703/presentation/8321  
Tid: 22 maj, 2023 kl 9:00 AM – 11:00 AM EST (15-17 CET)

Muntlig poster-presentation: ”Development of angiotensin II type 2 receptor agonists 'ATRAGs' for treatment of pulmonary fibrosis and pulmonary hypertension”
Sammanfattning: https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/10703/presentation/6394
Tid: 24 maj kl 8:00 AM – 10:00 AM EST (14-16 CET)

Se det vetenskapliga programmet och registrera er för ATS här: ATS 2023

Om C21 – först i sin klass av ATRAGs (angiotensin II typ 2 receptor agonister)
C21 är en innovativ, oralt tillgänglig, selektiv, lågmolekylär ATRAG under utveckling för behandling av IPF (idiopatisk lungfibros). C21 har särläkemedelsstatus för IPF i Europa och USA. Den unika multimodala verkningsmekanismen motverkar den underliggande fibrosen vid IPF genom att C21 aktiverar den skyddande funktionen hos renin-angiotensin systemet (RAS). Denna aktivering av AT2-receptorn utlöser skyddande signalvägar, främjar alveolär läkning och underhåller därmed den alveolära integriteten. Fibrosbildningen minskar, sjukdomen stabiliseras och lungkapaciteten ökar.

Om fas 2a -studien i IPF (AIR)
Huvudsyftet med denna terapeutiska explorativa studie är att undersöka säkerheten och effekten av C21 hos behandlingsnaiva patienter med IPF. Studien är en öppen studie där C21 ges oralt två gånger dagligen som monoterapi i 24 veckor med möjlighet att fortsätta behandlingen i ytterligare 12 veckor. Patienter med IPF har en väl karakteriserad försämring av lungfunktionen. Effekten av C21 på lungfunktionen undersöks genom mätning av förändring av FVC från baslinjen. Studien genomförs på ett flertal center med regulatoriska godkännanden i Storbritannien, Indien, Ukraina och Ryssland. Studien är pausad i Ukraina och Ryssland på grund av den pågående konflikten. I november 2022 presenterade Vicore en interimsanalys på 41 patienter som ytterligare bekräftade de tidigare resultaten med en stabilisering av lungkapaciteten redan vid vecka 6 samt en bekräftad efterföljande ökning av lungkapaciteten från vecka 18 till vecka 36. Denna ökning var särskilt tydlig hos IPF-patienter som inte hade långt framskridna lungskador bekräftade med datortomografi.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: 070 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  

Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2023 kl 08:00 CET.

Om Vicore Pharma Holding AB
Vicore är ett läkemedelsbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla innovativa läkemedel för svåra sjukdomar där angiotensin II typ 2-receptorn (AT2 receptorn) spelar en viktig roll. Bolaget utvecklar en läkemedelsportfölj inom ovanliga lungsjukdomar, inkluderande idiopatisk lungfibros (IPF) och pulmonell arteriell hypertension (PAH). C21 är en oral, småmolekylär, angiotensin II typ 2-receptor agonist (ATRAG) och först i sin klass av läkemedel. Almee™ (en medicinteknisk produkt under klinisk utveckling) är en digital terapi (DTx) baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) utvecklad för att adressera den psykologiska påverkan patienter med lungfibros upplever. Inhalerad IMiD bygger på ett nytt administrationssätt för talidomid och fokuserar på den svåra hosta som är förknippad med IPF. Med vår unika expertis inom ATRAG-biologin, utökar vi på vår pipeline med nya läkemedelskandidater för en bredare variation av sjukdomar, varav vissa kan utvecklas tillsammans med en partner och vissa tas till marknaden av Vicore.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com