Vicore Pharma ställer in årsstämman den 8 maj 2018

2018-05-07 | Regulatorisk

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker: VICO) kan idag meddela att bolaget beslutat att ställa in årsstämman i bolaget som varit planerad till den 8 maj 2018. Anledningen till att stämman ställs in är att bolaget noterat att kallelsen till bolagsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar en dag för sent och att det således hade kommit att föreligga klandergrund mot de beslut som hade fattats vid årsstämman den 8 maj 2018. Bolaget kommer att fastställa nytt datum för årsstämma inom kort och i samband därmed publicera förnyat kallelseunderlag.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Per Jansson, VD
Tel: 070-917 47 46
per.jansson@vicorepharma.com  

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2018 kl. 14:45 CET.