Vicore anordnar en Forsknings- och Utvecklingsdag

2022-03-04

Torsdag den 10 mars kl 15-17 CET

Göteborg, 4 mars, 2022 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (“Vicore”), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn (AT2R), anordnar en virtuell forsknings- och utvecklingsdag (”FoU-dag”) med fokus på sina primära läkemedels-utvecklingsprogram och denna nya klass av läkemedel, AT2R agonister (ATRAGS), torsdagen den 10 mars 2022 kl 15:00-17:00 CET.

FoU-dagen kommer att innehålla presentationer från Key Opinion Leaders (KOL:s) Toby Maher, M.D., Ph.D., från Keck School of Medicine vid University of Southern California, Gerry Coghlan, M.D., från University College Dublin, och Maureen Horton, M.D. Ph.D., från Johns Hopkins University, som kommer att diskutera Vicore Pharmas läkemedelsutvecklingsprogram för behandling av svåra lungsjukdomar.

Program

  • ATRAG – angiotensin II typ 2-receptor agonister – en ny klass av läkemedel.
  • C21, den första i sin klass av orala ATRAG i kliniska utveckling för behandling av COVID-19 och idopatisk lungfibros (IPF).
  • Pulmonell arteriell hypertension (PAH) kommer att utvärderas som en ny indikation för C21.
  • Inom IPF finns även utvecklingsprogram för digital kognitiv beteeendeterapi för behandling av IPF-relaterad ångest och depression samt ett program för behandling av IPF-relaterad hosta.
  • Den första nya ATRAG, C106, är på väg in i klinik och 4 ytterligare molekyler är i slutskedet av preklinisk utveckling.
  • Möjliga nya indikationer för ATRAGS kommer att utforskas.

En live frågestund kommer att följa presentationerna. För att anmäla dig till evanemanget, klicka här.

Toby Maher, M.D. är professor i medicin och ansvarig för avdelningen för interstitiell lungsjukdom vid Keck School of Medicine, University of Southern California, Los Angeles (USC). Dr Maher har tillbringat de senaste 18 åren med att specialisera sig på alla former av lungfibros och ovanliga interstitiella lungsjukdomar (ILD). Han ansvarade tidigare för ILD-enheten på Royal Brompton Hospital. Sedan juni 2020 har han varit ansvarig för ILD vid Keck Medicine of USC. Han är professor i interstitiell lungsjukdom vid Imperial College London och professor i andningsmedicin vid British Lung Foundation.

Tobys forskningsintressen inkluderar forskning på biomarkörer, lungmikrobiomet och immunsvar vid patogenesen av IPF samt kliniska prövningar avseende interstitiella lungsjukdomar. Han har varit involverad i >50 studier inom fibrotiska lungsjukdomar från fas 1b till fas 4 rörande bland annat IPF, sklerodermi, reumatoid artrit och inflammatorisk myosit. Han är biträdande redaktör för American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine och sitter i redaktionsstyrelsen för Lancet Respiratory Medicine. Han har författat över 270 artiklar och bokkapitel om lungfibros.

Gerry Coghlan, M.D., examinerades vid University College Dublin 1983. Han utbildade sig inom kardiologi vid National Cardiac Centre (Baggot Street) Dublin, Harefield Hospital och The Royal Free Hospital. Han utnämndes till konsulterande kardiolog vid Royal Free Hospital 1997. Han är en av grundarna och före detta ordförande i National Pulmonary Hypertension Physicians Association och har utvecklat Royal Free National Pulmonary Hypertension Service, med ett särskilt intresse för bindvävssjukdomar associerade med Pulmonell Hypertension. Han har utvecklat en uppsökande modell för pulmonell hypertonivård på kliniker vid Guys & St Thomas' Hospital, Kings College Hospital, Royal United Hospital Bath, Derriford Hospital Plymouth, Queen Alexandra Hospital Portsmouth, Royal Sussex County Hospital, QEQM Hospital och Ulster Dundonald Hospital. Från 1999 var han klinisk chef i kardiologi vid Regional Health Authority, ansvarig för North Central Sectors samarbetsprogram från 2002 – 2004 och från augusti 2004 – 2013 medicinsk ordförande för North Central Sector Cardiac Network. Vidare var han ansvarig för medicinska specialiteter på Royal Free Hospital från 2001, klinisk chef för akuta medicinska specialiteter från juli 2004 och biträdande chef för medicinska specialiteter 2005 – 2009. Med tillkomsten av UCL-partners leder han nu en grupp att samordna pulmonell hypertonitjänster och forskning på fyra sjukhus kopplade till University College London (UCL).

Maureen Horton, M.D., är professor i medicin vid Johns Hopkins University School of Medicine i Baltimore, Maryland, ansvarig för interstitiella lungsjukdomar vid avdelningen för lung- och akutmedicin, samt behandlande läkare vid Johns Hopkins medicinska intensivvårdsenhet. Professor Hortons forskning syftar till att förstå immunologiska störningar som som bidrar till lungskada och fibros. Hennes initiala fokus på uttrycket av kemokiner, cytokiner och tillväxtfaktorer i immunceller vid lungskada ledde henne till att föreslå och utveckla en ny vaccininducerad immunterapibehandling för lungfibros. Hennes forskning fortsätter att utforska nya metaboliska behandlingar för både lungfibros och akut andnödsyndrom (ARDS). Hon har varit huvudansvarig prövningsledare i cirka 10 kliniska prövningar av behandlingar för lungsjukdomar och har över 80 publikationer om lungsjukdomar inklusive IPF, IPF-hosta och lungfibros samt luftvägsinfektioner som influensa och Covid-19. Sedan 2020 har professor Horton varit involverad i flera studier som undersökt immunologiska störningar hos covid-patienter  och är medförfattare till en ny publikation om specifika T-celler och myeloida celler associerade med akut sjuka COVID-19-patienter, vilket ger en viktig insikt  i sjukdomsframkallande mekanismer vid COVID-19. Professor Horton fick sin doktorsexamen från Johns Hopkins University School of Medicine och genomförde sin vidareutbildning i lung- och akutmedicin vid Johns Hopkins Hospital. Hon är trippelcertifierad i internmedicin, lung- och akutmedicin.

C21 – första substansen i sin klass AT2R-agonister           
C21, den första substansen i sin klass av typen orala angiotensin II typ 2 receptor (AT2R) agonister, aktiverar den skyddande delen av renin-angiotensinsystemet (RAS) vilket leder till läkning av skadade vävnader. C21 utvärderas för närvarande i en fas 2 proof-of-concept studie i idiopatisk lungfibros (IPF) samt i en pivotal fas 3-studie i COVID-19.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD
tel: 070 975 98 63
carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 mars 2022 kl 10:00 CET.