Vicore utser Ahmed Mousa till ny VD

2023-07-13 | Regulatorisk

Stockholm, 13 juli 2023 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (“Vicore” eller “Bolaget”) meddelar idag att styrelsen beslutat att utse Ahmed Mousa till ny VD i Bolaget med start i september 2023. Denna tillsättning sker mot bakgrund av annonseringen från den 5 juli avseende Carl-Johan Dalsgaards planer att lämna VD-rollen.

  • Den nya VD:n ska driva tillväxtstrategin för att maximera C21:s potential som transformativ behandling för idiopatisk lungfibros genom den planerade fas 2b-studien
  • Erfaren ledare med bred bakgrund och framgångsrik affärsutvecklingserfarenhet
  • Utnämnandet utgör ett första steg i etablerandet av Vicores närvaro i USA

Ahmed Mousa har innehaft ledande befattningar i bioteknikföretag och har djup kunskap och erfarenhet från affärs- och företagsutveckling som spänner över flera terapiområden inklusive respiratoriska sjukdomar. Han kommer närmast från Pieris Pharmaceuticals där han senast innehaft positionen som Chief Business Officer. Under sin anställning hos Pieris har Ahmed varit delaktig i genomförandet av strategiska samarbeten med ledande läkemedelsföretag inklusive AstraZeneca, Genentech, Seagen och Servier vilka inbringat över 400 miljoner dollar i s.k. upfront- och milstolpe-betalningar, samarbetsrelaterad utvecklingsfinansiering samt över 6 miljarder dollar i möjliga milstolpebetalningar. Han har också haft en ledande roll i Pieris expansion under perioden 2016 till 2022 då Pieris gick från knappt 30 till cirka 150 anställda samt i utvecklandet av ett flertal läkemedelsprogram från konceptstadium till kliniska studier. Ahmed är amerikansk medborgare och bosatt i Boston, Massachusetts.

Jacob Gunterberg, styrelseordförande för Vicore kommenterar: “Ahmeds erfarenhet från att utveckla företag och sluta omfattande strategiska partnerskap kommer att vara mycket viktigt när Vicore nu tar nästa steg i sin utveckling. Vi har imponerats av Ahmeds breda kompetens samt förståelse och erfarenhet från det respiratoriska terapiområdet. Detta är en spännande och viktig tid för Vicore när vi nu arbetar vidare för att maximera C21:s värde som en potentiellt transformativ behandling för patienter med idiopatisk lungfibros. Utnämnandet av Ahmed kommer också att utgöra ett viktigt steg i att etablera en närvaro i USA.”

Ahmed Mousa, tillträdande VD för Vicore, säger: “Detta är en avgörande tid för Vicore som nu planerar att avancera C21 till sen klinisk prövningsfas och expanderar sin geografiska närvaro. De ypperliga data som genererats från fas 2a-studien (AIR) illustrerar C21:s potential och att angiotensin II typ 2 receptor-agonism kan stabilisera eller till och med reversera försämringen av lungfunktion vilket adresserar ett oerhört stort behov hos patienter som lider av idiopatisk lungfibros. Jag är imponerad av de framsteg som Vicore gjort och ser fram emot att få arbeta med ett så enastående team för att avancera C21 och bolagets pipeline.”

Innan Ahmed anställdes av Pieris arbetade han som advokat vid advokatfirman Covington & Burling där han representerade läkemedels- och bioteknikföretag i olika frågor. Dessförinnan var han notarie vid amerikansk domstol (eng. the US Court of Appeals for the Third Circuit) och jurist med immaterialrättslig inriktning vid advokatfirman Kirkland & Ellis. Ahmed erhöll universitetsexamina (eng. undergraduate degrees) inom molekylärbiologi och statskunskap från Cornell University och sedermera en Mastersexamen i bioteknologi från John Hopkins University och har därtill forskat inom bland annat onkologi, angiogenes och, särskilt noterbart, angiotensin II-biologi. Ahmed är även jur. dr. från Georgetown Law där han med utmärkelser tog sin examen och var chefredaktör för the Georgetown Journal of International Law.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Gunterberg, styrelseordförande
E-post: jacob.gunterberg@vicorepharma.com

Mary Clark, Optimum Strategic Communication
Tel: +44 20 3882 2119
E-post: vicore@optimumcomms.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2023 kl. 13:15 CEST.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore är ett läkemedelsbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla en ny klass av läkemedel för att stoppa sjukdomsprogress och återställa funktion. Bolaget utvecklar en läkemedelsportfölj inom ovanliga lungsjukdomar, inkluderande idiopatisk lungfibros (IPF) och pulmonell arteriell hypertension (PAH). C21, för närvarande i en fas 2a-studie på IPF, är en oral, småmolekylär, angiotensin II typ 2-receptor agonist (ATRAG) och först i sin klass av läkemedel. C21 har särläkemedelsstatus i USA och Europa och ett antal patentansökningar har lämnats in för ytterligare skydd av C21 fram till 2040 och framåt. Almee™ (en medicinteknisk produkt under klinisk utveckling) är en digital terapi (DTx) baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) utvecklad för att hantera den psykologiska påverkan patienter med lungfibros upplever. Inhalerad IMiD bygger på ett nytt administrationssätt för talidomid och fokuserar på den svåra hosta som är förknippad med IPF. Med vår unika expertis inom ATRAG-biologin, utökar vi på vår pipeline med nya läkemedelskandidater för en bredare variation av sjukdomar, varav vissa kan utvecklas tillsammans med en partner och vissa tas till marknaden av Vicore.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.