Vicore stärker sin pipeline inom ovanliga lungsjukdomar med PAH som en ny indikation

2022-03-09

· Starka prekliniska resultat visar att C21 kan reversera remodellering av kärl
· Konceptstudie i pulmonell arteriell hypertension (“PAH”) planerad att inledas under slutet av 2022
· Två seniora kliniska rådgivare inom PAH utses

Göteborg, 9 mars, 2022 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (“Vicore”), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn (AT2R), meddelar idag planer att inleda klinisk studie med C21 i PAH.

Pulmonell arteriell hypertension (PAH) är en ovanlig hjärt- och lungsjukdom med ett stort medicinskt behov där nuvarande läkemedel minskar trycket genom att vidga blodkärlen men utan att påverka den underliggande sjukdomen eller förbättra överlevnaden. Både PAH och den pulmonella hypertensionen (PH) associerad med idiopatisk lungfibros (IPF), innebär en pulmonell vaskulär dysfunktion som bidrar till progression av sjukdomen och till slut hjärtsvikt.

Vicore har genererat prekliniska resultat i modeller av  pulmonell hypertension som visar att C21 reverserar kärlförändringar och signifikant förbättrar hemodynamik. I kombination med de vaskulära effekterna som uppvisades i den mekanistiska kliniska studien på systemisk skleros-patienter stödjer datan klinisk utveckling i PAH. C21 minskar den profibrotiska faktorn TGFβ i mänsklig IPF-lungvävnad och den etablerade betydelsen av TGFβ vid utveckling av PAH stärker hypotesen ytterligare. Om utvecklingen inom PAH blir framgångsrik kommer C21 sannolikt kunna erhålla särläkemedelsstatus i USA och Europa.

För att designa och utvärdera studien, har bolaget anlitat två kliniska experter inom området som rådgivare: Professor Chris Denton och Dr Gerry Coghlan. Chris Denton är professor i experimentiell reumatologi vid UCL Medical School och medansvarig för centret för reumatologi vid Royal Free Hospital i London. Han driver den största avdelningen för sklerodermi i Storbritannien med mer än 1000 sklerodermipatienter och står som medförfattare till ett stort antal publikationer avseende de laboratoriska och kliniska effekterna av Raynaud’s fenomen, bindvävssjukdomar och pulmonell hypertension. Gerry Coghlan är kardiolog och leder avdelningen för nationell pulmonell hypertension vid Royal Free Hospital. Han är grundare och före detta ordförande vid National Pulmonary Hypertension Physicians Association och har utvecklat Royal Free National Pulmonary Hypertension Service, med ett specifikt intresse för bindvävssjukdomar associerade med pulmonell hypertension.

“Jag är mycket glad över att nya läkemedel med nya verkningsmekanismer går in i kliniska prövningar för PAH som är en viktig komplikation i bindvävssjukdomar, inklusive systemisk skleros”, säger Chris Denton, University College London.

“Vi har tidigare undersökt PAH som en möjlig indikation för utveckling och nu med de prekliniska resultaten och de positiva interimsresultan på IPF, så har vi beslutat oss för att gå vidare och genomföra en konceptstudie med C21, för att stärka våra portfölj inom ovanliga lungsjukdomar”, säger Carl-Johan Dalsgaard, VD. 

R&D-dag den 10 mars, 2022
Vicore kommer att hålla en R&D-dag den 10 mars för att ytterligare informera marknaden om de senaste vetenskapliga framstegen med avseende på receptorlokalisering, experimentella bevis i mänskliga vävnader, framsteg i kemiprogrammen och de nya indikationerna som utvärderas samt en uppdatering av de pågående kliniska prövningarna.  

 Registrering för eventet: https://lifesci.rampard.com/WebcastingAppv5/Events/Registration/registration.jsp?Y2lk=MTY4Ng==&Y2lk=MTY4Ng==

Om pulmonell arteriell hypertension (PAH)
Pulmonell arteriell hypertension (PAH) är en progressiv sjukdom som kännetecknas av högt blodtryck i lungartärerna som orsakas av förträngning och blockering.

C21 – första substansen i sin klass AT2R-agonister           
C21, den första substansen i sin klass av typen orala angiotensin II typ 2 receptor (AT2R)-agonister, aktiverar den skyddande delen av renin-angiotensinsystemet (RAS) vilket leder till läkning av skadade vävnader. C21 utvärderas för närvarande i en fas 2 proof-of-concept studie i idiopatisk lungfibros (IPF) samt i en pivotal fas 3-studie i COVID-19.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: 070 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2022 kl 08:00 CET.