Frontiers in Physiology publicerar data med C21 på lungfibros

2018-03-21

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker: VICO) kan idag meddela att en preklinisk studie med C21 som uppvisade goda resultat på bleomycin inducerad lungfibros har godkänts för publicering.

Ett nyligen accepterat manuskript med titeln ”The Selective Angiotensin II Type 2 Receptor Agonist, Compound 21, Attenuates the Progression of Lung Fibrosis and Pulmonary Hypertension in an Experimental Model of Bleomycin-Induced Lung Injury” (Rathinasabapathy et al., Front Physiol 2018, 9:180. doi: 10.3389/fphys.2018.00180) visar den antifibrotiska effekten av Vicore Pharmas ledande läkemedelskandidat, C21, i en av de mest etablerade prekliniska modellerna för idiopatisk lungfibros (IPF), vilket är lungfibros hos gnagare som induceras med en intratrakeal installation (läkemedelsadministration i luftstrupen) av bleomycin.

C21 applicerades på djuren enligt två protokoll, vilka båda varade 14 dagar: i ett av protokollen startades behandlingen på dagen för bleomycininstallationen för att testa en förebyggande effekt av C21 på utvecklingen av lungfibros, i det andra protokollet, startades behandling med C21 på dag 3 efter bleomycininstallation för att testa den terapeutiska effekten av C21 hos djur med redan etablerad fibros. I båda fallen förebyggde behandling med C21 nästan fullständigt den fortsatta utvecklingen av fibros. Några av markörerna, såsom kollagen 1 och 3, TIMP eller CTGF reducerades genom C21-behandling ner till samma nivåer som icke-fibrotiska lungor. Observera att, förutom den anti-fibrotiska effekten, dämpade C21-behandling även lunghypertoni och vaskulär remodellering

Således bekräftade denna studie den terapeutiska effekten av C21 i lungfibros och lunghypertoni som observerats i en modell av monokrotalininducerad lungfibros hos råttor (Bruce et al., Br J Pharmacol 2015, 172: 2219-2231).

“Förebyggandet och – i den tidigare publicerade monokrotalinstudien – till och med reversering av lungfibros i kombination med en signifikant terapeutisk effekt på lunghypertension ger hopp att C21 i framtiden inte bara förbättrar andningsfunktionen hos patienter med IPF utan också hjälper till att behandla den dödliga komplikationen av lunghypertension “, säger professor Michael Katovich, senior författare för båda studierna.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Ulrike Muscha Steckelings, CSO
M: +46 76 297 97 54 eller e-post: ulrike.steckelings@vicorepharma.com