LifeArc beviljar anslag om 1,5 miljoner GBP till Vicore Pharma för den kliniska studien med VP01 i COVID-19-patienter

2020-05-29

Göteborg, 29 maj 2020 – Vicore Pharma Holding AB (publ) som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, meddelar idag att bolaget beviljats ett anslag om 1,5 miljoner GBP (cirka 18,5 MSEK) från den brittiska välgörenhetsorganisationen LifeArc för studien med VP01 i COVID-19, ATTRACT. Anslaget möjliggör en utökning av studien till fler kliniska centra.

”Vi är tacksamma och glada för LifeArcs beslut att ge ett betydande finansiellt bidrag till vår fas II-studie med VP01 i COVID-19-patienter. En expertpanel prioriterade vår studie bland ett stort antal ansökningar”, säger Carl-Johan Dalsgaard, VD för Vicore Pharma.

Om studien

Studien, med namnet ATTRACT (Angiotensin II Type Two Receptor Agonist COVID-19 Trial), är inriktad på inlagda patienter som behandlas med basalt andningsstöd, men ännu inte med respirator. Dessa patienter har en tidig kraftig inflammation i lungorna som kan utvecklas till akut andningskollaps om den fortskrider.

Det är en randomiserad, dubbelblindad och placebokontrollerad fas II studie som genomförs i cirka 100 COVID-19-patienter. Den kommer att, utöver säkerhet, undersöka effekten på andningsingsinsufficiens och andra funktionella parametrar. Professor Joanna Porter, University College London, är Chief Investigator för studien.

ATTRACT-studien har fått fullt godkännande av den regulatoriska hälso- och läkemedelsmyndigheten MHRA och Etikkommittén i Storbritannien och studien är nu igång vid University College London (UCL). Lyckligtvis förbättras nu situationen med COVID-19 i Storbritannien, vilket ledde till en försening av studiestarten. I syfte att säkra patientrekryteringen har bolaget därför inlett en process för att öppna fler kliniska centra.

“Vi är oerhört tacksamma för LifeArcs anslag som gör det möjligt att bredda rekryteringsbasen, även utanför Storbritannien”, säger Rohit Batta, CMO på Vicore Pharma. “Vi är fast beslutna att nå ut med läkemedlet till behövande patienter så snabbt som möjligt.”

Melanie Lee, VD för LifeArc kommenterar: ”Som en oberoende medicinsk välgörenhetsorganisation med expertis inom medicinsk vetenskap, kan LifeArc snabbt erbjuda resurser för att utvärdera förslag och ekonomiskt stödja de studier som har de bästa chanserna att förbättra behandlingsresultaten för patienter med COVID-19. Vi är förhoppningsfulla att vårt bidrag kommer att hjälpa till att tillgodose det akuta behovet av nya behandlingsalternativ.”

Om LifeArc

LifeArc är en brittisk självständigt finansierad välgörenhetsorganisation inom medicinsk forskning. Deras uppdrag är att främja tillämpning av ny vetenskap för nya behandlings- eller diagnostikmetoder som kan färdigställas och därmed göras tillgängliga för patienter.

LifeArc har gjort 10 miljoner GBP tillgängligt för klinisk COVID-19-forskning som syftar till att studera såväl befintliga läkemedel som läkemedel i sen utvecklingsfas eftersom detta är en av de snabbaste vägarna för att utveckla nya behandlingar mot sjukdomen.

Första substansen i sin klass

VP01 (C21), den första substansen i sin klass av typen orala lågmolekylära angiotensin II-receptor typ 2 (AT2R)-agonister, aktiverar den skyddande delen av renin-angiotensinsystemet (RAS). Den är under utveckling för idiopatisk lungfibros (IPF), lungfibros i patienter med systemisk skleros-patienter (SSc), samt för behandling av COVID-19.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: +46 70 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com