Nya positiva forskningsresultat på diabetes-nefropati med Vicore Pharmas läkemedelskandidat C21

2017-05-03

C21 i kombination med angiotensin receptor-blockerare (ARB) ger förbättrad behandlingseffekt i djurmodell med typ 2-diabetes.  

Vicore Pharma (VICO), som utvecklar läkemedelssubstanser vilka verkar genom AT2-receptorn i renin angiotensin-systemet, meddelade i dag positiva resultat från en preklinisk studie där forskare i Indien har studerat effekterna av C21 i kombination med ARB på mekanismer i diabetes-nefropati i en djurmodell med typ 2-diabetes.

Resultaten publicerades den 1 maj, 2017 i den vetenskapliga tidskriften Biochemical and Biophysical Research Communications (BBRC).

Den oberoende studien, som gjordes av Anuradha Pandey och Anil Bhanudas Gaikwad vid Birla Institute of Technology & Science (BITS), Pilani, Indien, visar att C21 i kombination med en ARB, i detta fallet telmisartan, minskade glukos-, och lipid-, metabola störningarna samt att kombinationen även vidmakthöll njurfunktionen hos råttor med typ 2-diabetes. Sålunda gav C21 ett njurskydd som resulterade i bibehållna kreatinin nivåer i plasma utan att blodtrycket påverkades. Genom kombinationen med en ARB förstärktes även de anti-inflammatoriska och anti-apoptotiska effekterna.

Ungefär 30 procent av alla patienter med typ 2-diabetes får något slags njurpåverkan till följd av sin sjukdom. De svåraste fallen kan leda till antingen transplantation eller dialys, vilket för samhället medför stora behandlingskostnader. Även risken för hjärta/kärl-sjukdomar är tydligt märkbar, framför allt hos äldre patienter. Den vanligaste behandlingen vid sidan av glukoskontroll är olika former av blodtryckssänkare, framför allt ARB eller s k ACE-hämmare. Resultaten från den nyligen avslutade studien visar att kombinationen av C21 och ARB kan ha en ännu bättre effekt.

Forskarna konkluderar i sin studie att denna nya terapeutiska strategi bör dokumenteras ytterligare för att utveckla kombinationen för behandling av patienter med diabetes-nefropati

 “Vi har tidigare sett goda resultat med C21 i studier på diabetes-nefropati från Castoldi et al från Monza i Italien och Koulis et al från Baker Institute i Melbourne, även i kombination med ARB. De omfattande molekylärbiologiska studierna som den indiska gruppen nu genomfört och som visar att substanserna verkar genom olika mekanismer, stärker vår övertygelse att att C21 kan komma att spela en viktig roll för behandlingen av diabetesrelaterade njurskador”, kommenterade Anders Ljunggren, B.Pharm. R&D Consultant vid Vicore Pharma.

”Just diabetes är en av flera indikationer som vi länge varit intresserad av för våra läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn i renin angiotensin-systemet. Intresset för C21 bland forskare runt om i världen är stort, och just nu ingår den i studier för en rad olika indikationer vid cirka 40 universitet”, fortsatte han.

Vicore Pharma planerar nu för en klinisk IIa-studie på typ 2-diabetespatienter med njurfibros där C21 kommer att ges i kombination med en angiotensinreceptor-blockerare. Studiestart är planerad till slutet av 2017.

För att läsa hela artikeln, se följande länk:
A. Pandey, A.B. Gaikwad, Compound 21 and Telmisartan combination mitigates type 2 diabetic nephropathy through amelioration of caspase mediated apoptosis, Biochemical and Biophysical Research Communications (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.bbrc.2017.04.134  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ljunggren, Leg. Apotekare, R&D Consultant
Tel: +46 (0)706-57 95 69 eller e-post: anders.ljunggren@vicorepharma.com

Klas Malmberg, M.D., Ph.D., CMO
Tel: +46 (0)703-07 20 29 or e-mail: klas.malmberg@vicorepharma.com

Vicorepharma

On vicorepharma.com, we use so-called cookies to analyze how our website is used in order to optimize and improve it. You choose yourself whether you want to consent to our use of cookies.

Vicorepharma is responsible for placing cookies on the website and for the processing of your personal data collected by them. For more information about our processing of your personal data, see our privacy policy

Cookie policy

Your consent applies to the following domain: vicorepharma.com
The cookie policy was last updated: 2023-06-29

Privacy Policy

Show the cookies used on our website

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

 

What are cookies?

A cookie is a small text file that is placed on your device (computer/mobile/tablet that has access to the internet) by the website you visit – if you give your consent to this. The cookie can, for example, recognize you as a user when you visit our website and make it possible to remember important information that makes your visit more comfortable and provides an improved user experience. Cookies are so-called passive files that cannot spread dangerous software or viruses on your mobile device or computer.

There are two types of cookies, permanent cookies and session cookies. At vicorepharma.com we use both permanent cookies and session cookies. Permanent cookies are saved as a file on the computer for a certain time until the server that placed them, or you as a visitor choose to delete them. Session cookies are temporarily stored when you as a visitor are on the website and disappear when you close your browser.

Cookies can also be divided into first-party cookies and third-party cookies. First-party cookies are placed by the website you are visiting, while third-party cookies are placed by another website. At vicorepharma.com, we use both first-party cookies and third-party cookies.

 

How to avoid cookies

When you visit our website, you can refuse all or certain types of cookies. You can also withdraw or change your consent at any time by clicking here.

You can also block cookies by changing the settings in your browser. Then your browser will automatically refuse cookies or inform you when a website requests to store cookies.

After your visit, you can review and delete the permanent cookies that have been stored in your browser. In the list below, you will see the name of the cookies vicorepharma.com saves so that you can easily identify them.

Here you will find more information about how to manage cookies in your browser:

 

Cookies used by third parties

On vicorepharma.com there may be content that is embedded from YouTube. YouTube places cookies in your browser when you visit youtube.com or when you click on embedded content from YouTube on our website. vicorepharma cannot control these cookies or the personal data and information that may be collected. vicorepharma does not use the targeted marketing services offered by YouTube. As a user, you therefore need to check YouTube’s website for further information on how they manage cookies, what information they collect and how you can delete any third-party cookies.

 

Cookies used on vicorepharma.com

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

General

Vicore Pharma Holding AB (“Vicore”) shall only process personal data in accordance with applicable data protection law and high industry standards.

 

Personal data.

Vicore processes personal data provided to us;
(i) by you in the day-to-day communications, or

(ii) in connection with entering into or performing an agreement or business arrangement with you, or
(iii) by a third party allowed by law or your consent.

The personal data may consist of contact and identification details and other information relevant to the situation.

 

Purpose.

Vicore process personal data for the purpose of communicating with you and to perform, manage and comply with agreements between us as well as rights and obligations which are allowed by law or applicable regulation.

 

Legal grounds.

The legal grounds for processing personal data is either;
(i) your consent which shall be considered provided when you either voluntary submit the personal data or enter into an agreement with us, or
(ii) a legitimate interest allowed under law.

 

Security

Vicore shall use adequate technical and organisational security measures to protect the personal data from loss and to safeguard against access from unauthorised persons.

Transfers of personal data may only occur;
(i) to third parties who perform services on Vicore behalf and who may only process personal data in accordance with our instructions, and may not use personal data for their own purposes; and
(ii) outside the EU/EEA only in accordance with applicable data protection laws and subject to the EU Commission’s standard contractual clauses, and
(iii) as otherwise permitted by law or your consent.

Duration.

The duration we process personal data is limited to what is reasonable for the purpose of the processing, unless otherwise required or permitted by law.

 

Rights

Vicore is the controller of the personal data processing, meaning that we are responsible for that the personal data is processed correctly and in accordance with applicable data protection laws.

Unless prevented by applicable law, regulation or agreement data subjects have the right to;
(i) know what personal data we process about them,
(ii) request that we rectify or erase inaccurate or incomplete personal data
(iii) object to specific processing of personal data, and
(iv) receive the personal data provided by them and have the personal data transferred to another party responsible for data processing.

All communications with Vicore regarding how we process personal data or exercise of any of your rights can be sent by e-mail to info@vicorepharma.com or by post to the address above.

Reports and complaints can also be directed to Datainspektionen who is the supervisory authority for our processing of personal data.