Vicore meddelar ytterligare förstärkning av patentskyddet för C21

2023-06-07

Stockholm, 7 juni, 2023 – Vicore Pharma Holding AB (STO: VICO) (“Vicore”) meddelar idag att det europeiska patentverket har beviljat Vicores patent som avser en ny förbättrad formulering av C21, så kallad ”enteric coating”. C21 är för närvarande i en fas 2a studie i idiopatisk lungfibros (IPF).

Det europeiska patentet skyddar:

 • alla former av ”enteric coating” av C21, och
 • är inte begränsat till specifika sjukdomar

Det europeiska patentverket, European Patent Office (EPO), har utfärdat patent nr EP 4 138 789 B1 med titeln “New Delayed Release Composition for Peroral Administration.” Patentet avser en ny uppfinning som avsevärt förbättrar det orala upptaget av C21. Patentet skyddar alla former av ”enteric coating” av C21 och förväntas ge skydd åtminstone fram till år 2041. Motsvarande patent avseende USA har godkänts av United States Patent and Trademark Office (USPTO) och ansökningar har lämnats in i flera länder i resten av världen, inklusive Kina och Japan.

Carl-Johan Dalsgaard, VD för Vicore säger ”Vi är mycket glada över att detta patent, som ger starkt skydd för C21 i alla sjukdomar, nu har beviljats i både Europa och USA. Enbart den europeiska IPF-marknaden representerar en stor möjlighet med 100 000 diagnostiserade patienter, och den kombinerade amerikanska och europeiska IPF-marknaden representerar tre miljarder USD i årlig försäljning. Detta patent tillåter oss också att utforska såväl andra former av lungfibros än IPF som pulmonell hypertension."

I en interimsanalys av den pågående fas 2a-studien, presenterad vid ATS 2023 och därefter vid en webbsändning, har C21 visat exceptionella effekter genom att förbättra lungkapaciteten hos patienter med IPF, en förödande sjukdom som obehandlad leder till försämrad lungfunktion och en förväntad livslängd på tre till fem år från diagnos. C21, en angiotensin II typ 2-receptor agonist (ATRAG)., verkar genom att förhindra den IPF-relaterade ärrbildningen i lungan och därmed återställa alveolär integritet och förbättra lungfunktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Vicore Pharma
Carl-Johan Dalsgaard, VD
Tel: +46 70 975 98 63
E-mail: carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com

Optimum Strategic Communications
Hana Malik, Eleanor Cooper, Katie Flint
Tel: +44 20 3882 2119
E-mail: vicore@optimumcomms.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 juni 2023 kl 08:00 CET.

Om renin-angiotensin systemet (RAS) och angiotensin II typ 2-receptor (AT2-receptorn)   
RAS är ett hormonsystem som reglerar flera viktiga fysiologiska funktioner. I detta system är AT1-receptorn ett väletablerat läkemedelsmål, där angiotensinreceptor blockerare (ARBs) mot högt blodtryck är storsäljare. AT2-receptorns funktion är mindre etablerad och svårare att studera, men med den ökade kunskapen Vicore får genom våra kliniska prövningar med läkemedelskandidaten C21, blir de terapeutiska möjligheterna med AT2-receptorn uppenbara. AT2-receptorn är en del av kroppens system för att skydda mot och reparera vävnadsskada och förmodas vara skyddande i ett flertal sjukdomar kopplade till hög ålder och cellernas åldrande, inklusive idiopatisk lungfibros, kronisk njursjukdom, hjärtsvikt och kognitiva störningar. Att stimulera AT2-receptorn har visat sig vara effektivt i ett stort antal olika sjukdomsmodeller och den kliniska valideringen pågår vid kronisk lungsjukdom. Stimulering av AT2-receptorn kan även vidga små artärer för att lokalt öka blodflödet. Med C21, en liten högselektiv molekyl och först i sin klass av AT2-receptoragonister (ATRAGs) i kliniska fas, blir den terapeutiska fördelen med att rikta in sig på AT2-receptorn alltmer uppenbar. Vicore utvecklar C21 för svåra ovanliga lungsjukdomar och har ett antal nya ATRAGs under utveckling för nya indikationer varav den första (C106) genomgår en klinisk fas 1-studie.

Om Vicore Pharma Holding AB
Vicore är ett läkemedelsbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla en ny klass av läkemedel för att stoppa sjukdomsprogress och återställa funktion. Bolaget utvecklar en läkemedelsportfölj inom ovanliga lungsjukdomar, inkluderande idiopatisk lungfibros (IPF) och pulmonell arteriell hypertension (PAH). C21, för närvarande i en fas 2a-studie på IPF, är en oral, småmolekylär, angiotensin II typ 2-receptor agonist (ATRAG) och först i sin klass av läkemedel. C21 har särläkemedelsstatus i USA och Europa och ett antal patentansökningar har lämnats in för ytterligare skydd av C21 fram till 2040 och framåt. Almee™ (en medicinteknisk produkt under klinisk utveckling) är en digital terapi (DTx) baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) utvecklad för att hantera den psykologiska påverkan patienter med lungfibros upplever. Inhalerad IMiD bygger på ett nytt administrationssätt för talidomid och fokuserar på den svåra hosta som är förknippad med IPF. Med vår unika expertis inom ATRAG-biologin, utökar vi på vår pipeline med nya läkemedelskandidater för en bredare variation av sjukdomar, varav vissa kan utvecklas tillsammans med en partner och vissa tas till marknaden av Vicore.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com

Vicorepharma

On vicorepharma.com, we use so-called cookies to analyze how our website is used in order to optimize and improve it. You choose yourself whether you want to consent to our use of cookies.

Vicorepharma is responsible for placing cookies on the website and for the processing of your personal data collected by them. For more information about our processing of your personal data, see our privacy policy

Cookie policy

Your consent applies to the following domain: vicorepharma.com
The cookie policy was last updated: 2023-06-29

Privacy Policy

Show the cookies used on our website

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

 

What are cookies?

A cookie is a small text file that is placed on your device (computer/mobile/tablet that has access to the internet) by the website you visit – if you give your consent to this. The cookie can, for example, recognize you as a user when you visit our website and make it possible to remember important information that makes your visit more comfortable and provides an improved user experience. Cookies are so-called passive files that cannot spread dangerous software or viruses on your mobile device or computer.

There are two types of cookies, permanent cookies and session cookies. At vicorepharma.com we use both permanent cookies and session cookies. Permanent cookies are saved as a file on the computer for a certain time until the server that placed them, or you as a visitor choose to delete them. Session cookies are temporarily stored when you as a visitor are on the website and disappear when you close your browser.

Cookies can also be divided into first-party cookies and third-party cookies. First-party cookies are placed by the website you are visiting, while third-party cookies are placed by another website. At vicorepharma.com, we use both first-party cookies and third-party cookies.

 

How to avoid cookies

When you visit our website, you can refuse all or certain types of cookies. You can also withdraw or change your consent at any time by clicking here.

You can also block cookies by changing the settings in your browser. Then your browser will automatically refuse cookies or inform you when a website requests to store cookies.

After your visit, you can review and delete the permanent cookies that have been stored in your browser. In the list below, you will see the name of the cookies vicorepharma.com saves so that you can easily identify them.

Here you will find more information about how to manage cookies in your browser:

 

Cookies used by third parties

On vicorepharma.com there may be content that is embedded from YouTube. YouTube places cookies in your browser when you visit youtube.com or when you click on embedded content from YouTube on our website. vicorepharma cannot control these cookies or the personal data and information that may be collected. vicorepharma does not use the targeted marketing services offered by YouTube. As a user, you therefore need to check YouTube’s website for further information on how they manage cookies, what information they collect and how you can delete any third-party cookies.

 

Cookies used on vicorepharma.com

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

General

Vicore Pharma Holding AB (“Vicore”) shall only process personal data in accordance with applicable data protection law and high industry standards.

 

Personal data.

Vicore processes personal data provided to us;
(i) by you in the day-to-day communications, or

(ii) in connection with entering into or performing an agreement or business arrangement with you, or
(iii) by a third party allowed by law or your consent.

The personal data may consist of contact and identification details and other information relevant to the situation.

 

Purpose.

Vicore process personal data for the purpose of communicating with you and to perform, manage and comply with agreements between us as well as rights and obligations which are allowed by law or applicable regulation.

 

Legal grounds.

The legal grounds for processing personal data is either;
(i) your consent which shall be considered provided when you either voluntary submit the personal data or enter into an agreement with us, or
(ii) a legitimate interest allowed under law.

 

Security

Vicore shall use adequate technical and organisational security measures to protect the personal data from loss and to safeguard against access from unauthorised persons.

Transfers of personal data may only occur;
(i) to third parties who perform services on Vicore behalf and who may only process personal data in accordance with our instructions, and may not use personal data for their own purposes; and
(ii) outside the EU/EEA only in accordance with applicable data protection laws and subject to the EU Commission’s standard contractual clauses, and
(iii) as otherwise permitted by law or your consent.

Duration.

The duration we process personal data is limited to what is reasonable for the purpose of the processing, unless otherwise required or permitted by law.

 

Rights

Vicore is the controller of the personal data processing, meaning that we are responsible for that the personal data is processed correctly and in accordance with applicable data protection laws.

Unless prevented by applicable law, regulation or agreement data subjects have the right to;
(i) know what personal data we process about them,
(ii) request that we rectify or erase inaccurate or incomplete personal data
(iii) object to specific processing of personal data, and
(iv) receive the personal data provided by them and have the personal data transferred to another party responsible for data processing.

All communications with Vicore regarding how we process personal data or exercise of any of your rights can be sent by e-mail to info@vicorepharma.com or by post to the address above.

Reports and complaints can also be directed to Datainspektionen who is the supervisory authority for our processing of personal data.