Vicore Pharma återupptar den mekanistiska studien med VP01 i systemisk skleros

2020-08-25

Göteborg, 25 augusti 2020 – Vicore Pharma Holding AB (publ), ett läkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, meddelar idag att bolaget återupptagit studien i patienter med systemisk skleros efter det uppehåll som orsakats av Covid-19-pandemin.

Efter ett fem månader långt uppehåll på grund av Covid-19-pandemin har Vicore Pharma återupptagit patientrekryteringen i den mekanistiska studien med VP01 (C21) i patienter med systemisk skleros (SSc) som också lider av Raynauds fenomen (RP). ”Vi är mycket glada att studien har startat igen och om Covid-19-situationen inte förändras räknar vi med att den ska vara klar vid årsskiftet som planerat”, säger Anne Katrine Cohrt, Director Clinical Development, Vicore Pharma.

Det primära syftet är att studera effekten av VP01 på köldinducerad kärlsammandragning hos patienter med SSc. Det är känt att dessa patienter behöver längre tid för att återfå blodflödet och hudtemperaturen, och en direkt vidgande effekt på perifera resistanskärl skulle förkorta den tiden. En sådan kärleffekt skulle öka den mekanistiska förståelsen av VP01 utöver de tidigare påvisade sjukdomsmodifierande och positiva hemodynamiska effekterna som visats i Sugen-hypoxi-modellen.

Studiedesign

Studien är en randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad cross-over-studie i 16 patienter med RP kopplad till SSc. Studien avser undersöka den potentiella förbättringen av blodflödet i sjuka vävnader, något som kan gynna patienter med SSc såväl som patienter med idiopatisk lungfibros (IPF).

Första substansen i sin klass

VP01, den första substansen i sin klass av typen orala lågmolekylära angiotensin II-receptor typ 2 (AT2R)-agonister, aktiverar den skyddande delen av renin-angiotensinsystemet (RAS). Den är under utveckling för idiopatisk lungfibros (IPF) och studeras också i patienter med Covid-19.

Vaskulopati vid fibrotiska sjukdomar

Vaskulopati (sjuka och dysfunktionella blodkärl) utgör en integrerad del av fibrotiska lungsjukdomar, inklusive IPF och fibrotisk lungsjukdom som en konsekvens av SSc. Den är en bidragande orsak till både sjukdom och dödlighet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: +46 70 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com