Highlights från ny forskning med C21 och AT2 receptorn

2018-01-26

Vicore Pharma (publ) (ticker VICO) har idag publicerat en uppdaterad referenslista över de senaste prekliniska studierna med läkemedelskandidaten C21. Två nyligen publicerade artiklar summerar bromsad fibrosaktivitet i Duputrytens sjukdom (en fibrossjukdom som drabbar underhuden i handflatan) och gynnsamma effekter av AT2 receptor stimulering på glukos- och insulinmetabolism.

Effect of Compound 21, a Selective Angiotensin II Type 2 Receptor Agonist, in a Murine Xenograft Model of Dupuytren Disease. Chrisholm et al., Plast Reconstr Surg. 2017 Nov;140(5):686e-696e. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29068929 

Detta är en första studie som undersökt de antifibrotiska effekterna av C21 i en modell av Dupuytryens sjukdom (en fibrossjukdom som drabbar underhuden i handflatan). Författarna visade att C21 reducerade uttrycket av vissa gener som kodar för fibrosbildning, exempelvis TGFb, CTGF, SMAD 3, 4 och 7 i mänskliga fibroblaster (en celltyp som finns I bl.a. senor, bindväv och hud). Cellerna var först stimulerade med TGFb för att skapa ett fibrotiskt tillstånd. Författarna visade också att C21 hämmade fibrotiska processer i bitar av underhud från handflatan på patienter med Dupuytryens sjukdom som transplanterats in i möss som sedan behandlades med C21. Baserat på dessa data så kan Dupuytryens sjukdom vara ytterligare en klinisk indikation för C21.

Direct Activation of the Angiotensin II Type-2 Receptors Enhances Muscle Microvascular Perfusion, Oxygenation and Insulin Delivery in Male Rats. Yan et al., Endocrinology. 2017 Nov 24. doi: 10.1210/en.2017-00585 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29186390

Den här publikationen adderar viktig kunskap för förståelsen av gynnsamma effekter av AT2 receptor stimulering på insulinkänslighet och glukosmetabolism. Medan andra studier har visat effekter på adipokinin uttryck, PPARg aktivitet och adipocyt differentiering, så har denna studie för första gången för första gången visat att direkt aktivering av AT2 receptorer med C21 signifikant ökar den mikrovaskulära genomblödningen, syresättningen, insulinfrisättning och ämnesomsättningsaktivitet i muskelvävnad. Dessa fynd stärker därför ytterligare stödet för gynnsamma effekter av AT2 stimulering på glukos- och insulinmetabolism.   

For mera information, vänligen kontakta
Ulrike Muscha Steckelings, CSO
M: +46 76 297 97 54 eller e-mail: ulrike.steckelings@vicorepharma.com

Se bifogad referenslista!